Connect with us

Subscribe

Interview

ติดจรวดให้ธุรกิจ

กับ Digital Marketing

“ทุกๆ วันนี้ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ มีความ Dynamic มาก  และมีการเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำอย่างต่อเนื่องครับ” คุณนอต ชาญชัย แทนนิ่ม ผู้ก่อตั้ง และ ผู้บริหารบริษัท ติดจรวด จำกัด / เจ้าของเพจ ชีวิตติดจรวด...

Interview

ธีรเวทย์ อัศวเอกะวานิช แห่งร้าน ‘M.T. Rollin’ Club ตัวแทนสุภาพบุรุษคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลใน ความเก่า

“เรามองว่าชีวิตคืองานศิลปะ และผมใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ” ด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวในบ่ายวันหนึ่งของเดือนตุลาคม เราได้มีโอกาสไปเยือนยังอาคารตึกเก่าสไตล์โคโลเนียล ย่านวัดราชบพิธฯ สถานที่แห่งนี้เปรียบเป็นสวรรค์บนดินของ ‘เชน-ธีรเวทย์ อัศวเอกะวานิช’ อดีตดีไซเนอร์มีชื่อ เขาทุ่มสุดตัวกับสถานที่แห่งนี้ และตั้งชื่อให้มันว่า ‘M.T. Rollin’ Club เช่น คือนักสร้างสรรค์งานศิลปะคนหนึ่ง เขาผ่านงานออกแบบมากมายทั้งเสื้อผ้า หรือการตกแต่งภายใน แต่ด้วยความชอบในงานศิลปะโบราณ และเสียงเพลงแจ๊สในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2...

Interview

Empathic Communication

กุญแจสำคัญต่อความสัมพันธ์ งาน

และมองเห็นมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้า

“ดุจดาว วัฒนปกรณ์”

ถ้าโลกของเรามี empathy คนเราก็จะสามารถที่จะยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ ไม่ใช่แค่ยอมรับในแบบที่ต้องเห็นด้วย แต่เคารพว่า เขาเห็นโลกใบนี้ในอีกมุม จึงมีความคิดอีกแบบ เมื่อเคารพ เราก็จะไม่ตัดสินกัน โดยเอาความคิดของตัวเราเองเป็นที่ตั้ง

Interview

ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ โค้ชและวิทยากรคิวทอง แห่งแอคคอมกรุ๊ป Chief Learning Officer ที่คว้ารางวัลในระดับสากลด้าน Learning & Development และ Coaching มาอีกหลายรางวัลในปีนี้ วันนี้ GM Live ได้พูดคุยกับเธออีกครั้ง

ดร. อัจฉรา เล่าให้เราฟังถึง Modern Corporate Training และความสำคัญของการให้อิสรภาพในการเรียนรู้ (Freedom to learn) ที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติ (Turn to actions) และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous learning) Lifetime Learning Partnership...

Interview

เอกรัตน์ ฐิติมั่น ผู้นำยุคดิจิทัลที่พร้อมขับเคลื่อนคำมั่นสัญญา เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ‘Healthier, Longer, Better Live’

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มี New Year’s Resolution ทุกปี เราเชื่อว่าหนึ่งในคำสัญญาที่จะทำให้กับตัวเองก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่ต่างกับ ‘คำมั่นสัญญา’ ของ เอไอเอ ประเทศไทย ในปี 2019 ที่ยังคงยึดมั่นและเน้นย้ำเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น เอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ของ เอไอเอ ประเทศไทย...

top-infleuncer01 top-infleuncer01

Interview

สัมภาษณ์ ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ โฟกัสที่เป้าหมาย และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับ Top Influencer ซึ่งเป็นผู้หญิงมากความสามารถคนนี้ ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ เธอเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท แอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้มีผลงานการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอันเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เป็นโค้ชผู้บริหาร ผู้สอนการโค้ช และคนไทยคนแรก ที่ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนประกาศนียบัตรโค้ช ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation) กว่า 12 ปีที่ผ่านมา ดร. อัจฉราได้ช่วยองค์กรทั้งไทยและต่างชาติในการริเริ่มและพัฒนาโครงการต่างๆ เช่นภาวะผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร วุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอย่างประสบความสำเร็จ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงการเตรียมองค์กรให้พร้อมเพื่อก้าวผ่านและบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล ด้วยประสบการณ์ที่เคยศึกษาอยู่ในประเทศเยอรมนี การบริหารคนและปฏิบัติงานอยู่ในประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชียและสหรัฐอเมริกา ทำให้ ดร. อัจฉรามีแนวทางการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรที่หลากหลายสร้างสรรค์ เป็นที่รู้จักโดยการบอกต่อขององค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง “ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ จะส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา เราจำเป็นต้องเตรียมองค์กรและคนให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ทักษะการโค้ชของผู้บริหารจะทวีความสำคัญ เพราะการสนทนาแบบการโค้ช จะช่วยให้คนเราออกจาก Comfort Zone ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสนทนาแบบโค้ชกับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ จะช่วยให้สัมพันธภาพแห่งความไว้วางใจเกิดขึ้น ทำให้การโน้มน้าวและการสื่อสารเป็นไปด้วยความราบรื่น องค์กรที่ผู้บริหารไม่ค่อยโค้ชลูกน้อง ไม่พูดถึงการพัฒนา เมื่อถึงคราวต้องเปลี่ยนแปลง ก็มักเกิดการต่อต้าน เพราะโดยธรรมชาติคนเราไม่ค่อยชอบให้ผู้อื่นมาสั่งให้เปลี่ยน  “นอกจากนั้น ทักษะการโค้ชช่วยให้ผู้บริหารที่เป็นโค้ช มีสมาธิและสติ โดยเฉพาะในภาวะของความผันผวนที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว ทักษะการโค้ชทำให้โฟกัสได้ดีขึ้น ทำให้เพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจ” ดร. อัจฉรายังเป็นผู้ที่ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการ จาก ดร. มาร์แชล โกลด์สมิท (Dr. Marshall Goldsmith) กูรูด้านการโค้ชและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอันดับ 1 ของโลก ที่ได้รับการยกย่องจากสถาบันต่างๆ ผู้เขียนหนังสือขายดี ‘What Got You Where Won’t Get You There’ ให้เป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ในการพัฒนาภาวะผู้นำ ล่าสุดเธอยังเป็นโค้ชสตรีไทยคนแรกและคนเดียวในขณะนี้ ที่ได้รับคัดเลือกจาก ดร. มาร์แชล โกลด์สมิท ให้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 100 โค้ช หรือ Marshall...

Interview

คนรุ่นใหม่ไม่ใช่พลุไฟบนการเมืองไทย

บทสัมภาษณ์ ‘วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์’

มุมมองต่อคนรุ่นใหม่และการเมืองในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตบรรณาธิการนิตยสารสารคดี เจ้าของรางวัลศรีบูรพา และอดีตรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ Thai PBS รวมถึงอดีตผู้อำนวยการฝ่ายข่าว PPTV

Interview

บทบาทของ ธปท. ในการเป็นประธาน ธนาคารกลางของ ASEAN

ปี 2562 นับเป็นปีสำคัญของประเทศไทยในหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือ การที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ประธานอาเซียน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมธนาคารกลางอาเซียนเมื่อวันที่ 2 – 5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก...

Interview

เส้นทางชีวิตดิบเถื่อน กรุ่นกลิ่นเครื่องเทศ ของซามูไรพเนจร เจ้าของหนังสือ ‘อย่าด่าอินเดีย’

บทสัมภาษณ์นักเขียนหนุ่มอดีตนักหนังสือพิมพ์ดาวรุ่ง ที่ตัดสินใจลาออกเพื่อไปใช้ชีวิตที่ ‘ปูเน่’ เมืองใหญ่อันดับสองรองจากมุมไบที่อยู่ในรัฐมหารัชตะ ของประเทศอินเดีย

Interview

นพ.ภัทร โฆสานันท์ ศัลยแพทย์หนุ่มยุคเทคโนโลยี นักสื่อสารและวางแผน แห่งโรงพยาบาลเวชธานี

นายแพทย์หนุ่มอารมณ์ดี มากความสามารถ ผู้ที่ใช้เวลาเกินครึ่งชีวิตอยู่กับคนไข้และโรงพยาบาล ผ่าตัดมากว่า 800 เคส แทบไม่มีวันหยุด มันไม่ใช่ไฟลท์บังคับ แต่ทั้งหมดนี้เพราะเขามีความสุข บทสัมภาษณ์พิเศษ นพ.ภัทร โฆสานันท์ ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี อะไรที่ทำให้เขายิ้มกว้างและเพลิดเพลินเหลือเกินในการเป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลัง บทบาทหน้าที่ในปัจจุบัน    หน้าที่หลักคือตรวจดูแล วินิจฉัย...

Connect
Newsletter Signup