x

จากการที่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ได้เขียนคำถาม "6 คำถามถึงพี่น้องประชาชน" เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วม "ส่งคำตอบ" ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 
หากเราอุปมาว่าประเทศไทยคือห้องเรียนขนาดใหญ่  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปรียบเสมือนครูใหญ่ของห้องนี้ แม้ว่านักเรียนในห้องจะไม่ได้เลือกตั้งหัวหน้าห้องเองมาหลายปีแล้ว แล้ววันหนึ่งครูใหญ่ตู่ - ประยุทธ์นึกครึ้มใจออกข้อสอบให้เด็ก ๆ ในห้องเรียนทำ
 
คำถามคือ ข้อสอบดังกล่าวนั้น สามารถตอบในมุมมองที่หลากหลาย เป็นไปได้ทั้งอนุรักษ์นิยม-เสรีนิยม สัจจนิยม-อุดมการณ์นิยม ซ้าย-ขวา แต่ในมุมนี้ เราลองมองหานักเรียนที่จะสามารถตอบปัญหาเหล่านี้ตามกรอบหลักการรัฐศาสตร์ ได้
 
และแล้ว...เด็กหลังห้องที่ชื่อ เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษาปี 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ยกมือขึ้นมา บอกกับคุณครูตู่ว่า
 
ตอนทำข้อสอบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว...
 
และนี้คือเนื้อหาในกระดาษตอบข้อสอบของนักเรียนชาวไทย…ที่ไม่แน่ใจว่า ในสายตาของครู มันควรจะให้ A หรือ F
 

ข้อสอบครูตู่ : คำถามข้อที่ 1 คือเราจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ๆ ขึ้นมาหรือไม่ในวันนี้ หรือนักการเมืองหน้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ ให้ประชาชนได้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไป การมีพรรคเดิม นักการเมืองหน้าเดิมๆ มีรัฐบาลจะทำให้ประเทศชาติเกิดการปฏิรูปและทำงานต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์หรือไม่ ตนไม่ได้ว่าใครสื่ออย่าเขียนให้ทะเลาะกัน เพราะตนพูดกับประชาชนไม่ได้พูดกับนักการเมือง?

 
คำตอบของนักเรียน เพนกวิน : วันนี้เราจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชน แต่รัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกปัจจุบันออกแบบให้การตั้งพรรคการเมืองจำเป็นต้องใช้ทุนและฐานสมาชิกมากกว่าในอดีต สุดท้าย คนที่จะสามารถเข้าสู่การเมืองได้ก็มีแต่นักการเมืองหน้าเดิม ๆ ไม่ก็ต้องเป็นคนมีเงิน แล้วพื้นที่ของคนธรรมดาจะอยู่ที่ไหน  อย่างนี้จะเรียกว่า “พรรคการเมืองใหม่ ๆ” ได้อย่างไร
 
ข้อสอบครูตู่ : คำถามข้อที่ 2 การที่คสช.จะสนับสนุนพรรคใดหรือตนจะสนับสนุนใครเป็นสิทธิ์ของตนหรือไม่ แล้วตนต้องไปลงสมัครรัลเลือกตั้งหรือไม่ ก็เปล่าเพราะลงสมัครเลือกตั้งไม่ได้ เนื่องจากตนไม่ได้ลาออก (ลาออกจากนายกฯ) ก็จบแล้ว สิทธิ์ของตนมีไม่ใช่หรือ ตนจะไปสนับสนุนใครก็ได้ หรือไม่สนับสนุนใครเลยก็ได้ ถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆมาตนก็ไม่สนับสนุน?
 
คำตอบของนักเรียน เพนกวิน : ไม่ใช่สิทธิ เพราะ คสช. ถือครองอำนาจรัฐตอนนี้ หากรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งใช้อำนาจสนับสนุนพรรคตัวเองในการเลือกตั้ง ท่านจะยอมได้หรือ พลเอกประยุทธ์จะลงเลือกตั้งหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นเพราะรัฐบาลจะใช้อำนาจมาสนับสนุนพวกพ้องตัวเองไม่ได้ เป็นการทุจริตทางอำนาจ
 
ข้อสอบครูตู่ : คำถามข้อที่ 3 สิ่งที่คสช.และรัฐบาลนี้ดำเนินการ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่?
 
คำตอบของนักเรียน เพนกวิน : มองเห็นอนาคตที่ดี คือประชาชนน่าจะจดจำบทเรียนจากการเรียกร้องอำนาจนอกระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีรัฐบาลที่ถือครองอำนาจพิเศษได้อีก
 
 
ข้อสอบครูตู่ : คำถามข้อที่ 4 การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลในอดีต ที่วันนี้พูดว่าเอารัฐบาลในอดีตสมัยโน้นสมัยนี้มาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ มันเหมือนกันหรือไม่ สถานการณ์ภายนอกและประชาชนเหมือนกันหรือไม่ สถานการณ์วันนี้โซเซียลมีเดียพัฒนามากไปหรือไม่ มันเป็นคนละเวลาหมด ก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในอดีตก็ดีอยู่แล้วในบางรัฐบาล หรือบางช่วง แต่วันนี้อย่าลืมว่า คสช.และรัฐบาลนี้เข้ามาในสถานการณ์อะไร เราได้พบเห็นแต่ความขัดแย้ง ความรุนแรง การแบ่งแยกประเทศเป็นกลุ่มๆ เพื่อมาสนับสนุนทางการเมืองใช่หรือไม่?
 
คำตอบของนักเรียน เพนกวิน : สถานการณ์ ณ ขณะนั้นกับ ณ ขณะนี้ต่างกัน เพราะ ณ ขณะนี้ ความแตกแยกแบ่งขั้วในสังคมรุนแรงขึ้นมาก เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ก่อความเดือดร้อนแก่คนในวงกว้าง ซ้ำยังปราบปรามเมื่อมีผู้แสดงความไม่พอใจ ทำให้ความเคียดแค้นของคนในสังคมทวีขึ้นอีก
 
ข้อสอบครูตู่ : คำถามข้อที่ 5 รัฐบาลและการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาของไทย ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาประเทศที่มีความต่อเนื่องชัดเจนเพียงพอหรือไม่?
 
คำตอบของนักเรียน เพนกวิน : รัฐบาลและการเมืองที่มาจากระบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าประชาธิปไตยปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างสูงที่สุด ดังจะเห็นได้ว่าในรัฐบาลปัจจุบันซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตย มีนโยบายจำนวนมากที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และมีต่างประเทศเข้ามาตักตวงผลประโยชน์มากมาย โดยที่รัฐบาลไม่สามารถทำอะไรได้เลย
 
คำถามข้อที่ 6. ข้อสังเกตเพื่อพิจารณา เหตุใด พรรคการเมือง นักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหว ด้อยค่า คสช. รัฐบาล รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วงนี้มากผิดปกติเพราะอะไร อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ที่ตนถามเพราะอยากให้ทุกคนที่เป็นคนไทยได้พิจารณาตัดสินใจตอบคำถามมาตามช่องทางกระทรวงมหาดไทย ที่ให้บริการตอบ 4 คำถามก่อนนี้ และนี้คือ 6 ข้อที่ตนถามประชาชน
 
***อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ อยากให้ทุกคนที่เป็นคนไทยได้เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ
 
คำตอบของนักเรียน เพนกวิน : ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองที่เคลื่อนไหววิจารณ์รัฐบาล คสช. แต่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนต่างก็ออกมาวิจารณ์รัฐบาลไปตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง เพราะพวกเราได้รับผลกระทบจากผลพวงของรัฐบาล คสช. และเป็นเช่นนี้มาโดยตลอด ไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้
 
***อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ การเคารพอธิปไตยของชาติไม่ใช่การตั้งคำถามเลื่อนลอยให้ประชาชนตอบแต่คือการเคารพสิทธิของประชาชนด้วยการไม่ใช้อำนาจที่แท้จริงไม่สมควรได้ใช้