Connect with us

Subscribe

Life

TMB SME Smart BIZ ดันเงินด่วน ชวนผู้ค้าออนไลน์ เติบโตก้าวกระโดด

ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่มีการช้อปปิ้งในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยแล้วคิดเป็น % ในการอยู่กับหน้าจอกับการช้อปปิ้งออนไลน์มากถึง 51.28% จากค่าเฉลี่ยการเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ตประมาณ 5 ชั่วโมงต่อวัน เป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดอีคอมเมิร์ซไทย หรือตลาดการค้าออนไลน์ของรายใหญ่ รวมถึงพ่อค้าแม่ขายรายเล็กขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

แต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การเติบโตของจำนวนผู้เห็นโอกาสในการค้าขายออนไลน์ กลับติดขัดในเรื่องของเงินทุนที่จะนำมาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของตนให้เติบโตได้มากกว่าที่ควรจะเป็นกันเกือบทั้งสิ้น สืบเนื่องจากเงื่อนไขที่แสนน่าเศร้านั่นก็คือ พวกเขาไม่มีสินทรัพย์ในการค้ำประกัน หรือต่อให้มีบางทีก็ต้องเสียเวลามานั่งทำเรื่องเพื่อขอสินเชื่อ จนเกิดการสะดุดทางธุรกิจที่ต้องเฝ้ามองกันนาทีต่อนาที

When a being who is dear to us is on the point of death, we gaze upon him with a look which clings convulsively to him and which would fain hold him back.

Tout vous contemplait. Avocat sans causes, Quand je vous menais au Prado diner, Vous etiez jolie au point que les roses Me faisaient l 400-051 exam review effet de se retourner.

Nevertheless, it 400-051 exam review was a sombre place of which one had had a glimpse. The threshold smiled the house prayed and wept.

The traveller waited andwatched for some time, and at last he laughed.

Her father had been the village school teacher, and it was owing to his diligence and activity 400-051 exam review that the women could now receive letters from their sons and husbands.

The old man sat down 70-480 new questions 70-480 new questions to his solitary meal he ate only to sustain his body his 70-480 new questions thoughts were far away he took no pleasure in his food.

Now he stood before her, with a cold, contemptuous glance, panting for breath, too agitated to speak.

And then Then 400-051 exam review I determined to follow his 70-412 online exam example. Then I preached a long sermon to my foolish eyes they were misty with tears.

It has been disfigured for the sake of glorifying it. Wellington, when he beheld 70-480 new questions Waterloo once more, two years later, exclaimed, They 70-480 new questions have altered my field of battle Where the great pyramid of earth, surmounted by the lion, rises to day, there was a hillock which descended in an easy slope towards the Nivelles road, but which was almost an escarpment on the side of the highway to 70-412 online exam Genappe.

I have succeeded, sire, 70-480 new questions in establishing a treaty between your majesty and the Porte I shall have 400-051 exam review the honor to lay it before 400-051 exam review your majesty for your signature.

This Yris, fro the hihe stage Which undertake hath 400-051 exam review the Message, Hire reyny Cope dede upon, The which was wonderli begon 2980 With colours 400-051 exam review of diverse hewe, An hundred mo than men it knewe The hevene lich into a bowe Sche bende, and so she cam doun lowe, The god of Slep wher that 400-051 exam review sche fond.

The general, accompanied by his staff and eight thousand soldiers, 70-480 new questions then entered that lovely little spot, called Gotha, 400-051 exam review to visit the talented and princely duke and duchess.

Look he is fast asleep, and the horses are moving on of their own good will.

He did not find the king, 400-051 exam review but two strange men there. One of them had on a brown coat, the color of his own, ornamented with large buttons of mother of 70-480 new questions pearl black pantaloons, and shoes with large buckles, set with dull white stones the lace on his sleeves and vest was very coarse.

Her eye was black in consequence of a blow from Madame Thenardier s 70-412 online exam fist, which caused the latter to remark from time to 70-480 new questions time, How ugly she is with her fist blow on her eye Cosette was thinking that it was dark, 70-412 online exam very dark, that the pitchers 70-480 new questions and caraffes in the chambers of the travellers who had arrived must have been 70-412 online exam filled and that there was no more water in the cistern.

The queen laughed mockingly. He then 70-412 online exam thirsts for a second Collin. As his grave is open and his coffin made, he wishes to get the Austrian grave diggers to bury him.

There was 70-412 online exam something Juno like in her appearance she was 400-051 exam review lovely to behold, but cold and stern in her beauty.

Which was he to take He was counselled to the one which alarmed him by that mysterious index finger which we all perceive whenever we fix our eyes on the darkness.

Look around in your land, sire. Everywhere you will see unhappy women who have 400-051 exam review been deserted by their husbands, and miserable men who have been dishonored by their faithless 70-480 new questions wives.

I now stood in the empty hall before me was the breakfast 70-412 online exam roomdoor, and I stopped, intimidated and trembling.

Gold This wonder of probity 400-051 exam review and truth is susceptible to bribes He never has, perhaps 70-480 new questions never may be.

That was one of their greatest luxuries. Once it was at 70-480 new questions the 70-412 online exam epoch of the visit from the archbishop to the convent one of the young girls, Mademoiselle Bouchard, who was connected with the Montmorency family, laid a wager that she would ask for a day s leave of absence an 70-412 online exam enormity in so austere a community.

Sirs, said he, firmly the fate of to day is decided. All that now remains for us to do, is to deprive the enemy of the advantages of this victory.

And whan so is he wol out ryde, Thanne hath he redi his aspie Abidinge in hir compaignie, 70-480 new questions A janglere, an evel mouthed oon, That sche ne mai nowhider gon, 520 Ne speke a word, ne ones loke, That he ne wol it wende and croke And torne after his oghne entente, Thogh sche nothing bot honour mente.

The smaller had his eyes wide open, but he said 70-412 online exam nothing. As he was on the edge of the mat, the elder being in 70-412 online exam the 70-480 new questions middle, Gavroche tucked 70-480 new questions the blanket round him as a mother might have done, and heightened the mat under his head with old rags, 70-412 online exam in such a way as to form a pillow for the child.

The most cruel wild beast would not have been so tortured some one would have had pity on him, and mercifully ended his life.

Why asked Gillenormand Because of the maskers. Capital, said the grandfather, let us go that way.

A capital error which led this family to lay its hand once more on the 70-412 online exam guarantees granted in 1814, on the concessions, as it termed them.

Bessie, having pressed me invain to take a few spoonfuls of the boiled milk and bread she hadprepared for 400-051 exam review me, wrapped up some biscuits in a paper and put them intomy bag then she helped me on with my pelisse and bonnet, and wrappingherself in a shawl, she and I left the nursery.

Gavroche had taken a bottle basket from the wine shop, had made his way out through the cut, and was quietly engaged in emptying the full cartridge boxes of the National Guardsmen who had been killed on the slope of the redoubt, into his basket.

Sire, I desire no other thanks. Had I been paid with money for my services, instead of fine speeches, I would have been as rich as Croesus.

And he began to laugh. Had he, in lending to this stranger the aid of his key, and in making some other man than himself emerge from that portal, the pure and disinterested intention of 70-412 online exam rescuing an assassin We may be 70-412 online exam permitted to doubt this.

Now, one cannot read nonsense with impunity. The result was that her eldest daughter was named Eponine as for the younger, the poor little thing came near being called Gulnare I know not to what diversion, effected by a 400-051 exam review romance of Ducray Dumenil, she owed the fact that she merely bore the name of Azelma.

The Bishop made him see light. On the following day, when they came to fetch the unhappy wretch, the Bishop was still there.

Wretches said he, have no more fear of me than IIA-CFSA vce I have for you And, tearing the chisel from the wound, he hurled it through the IIA-CFSA vce window, which had been left open the horrible, glowing tool disappeared into the night, 312-50 training guide whirling as it flew, and fell far away on the snow.

Glory to wine Nunc te, Bacche, canam Pardon me ladies that 312-50 training guide is Spanish. And the proof GSEC training of it, senoras, is this like people, like cask.

Amelia raised her head and looked up quickly at the stranger his eyes were fixed upon her with a searching and significant expression their glances met and were steadily fixed IIA-CFSA vce for GSEC training one moment, then a scarcely perceptible smile flitted GSEC training over the face of the jeweller, and the princess 312-50 training guide nodded her head.

The king ceased and turned away, that the marquis might not see the 312-50 training guide tears that clouded his eyes.

The carriage drove off. GSEC training Ah what happiness ejaculated Cosette. 312-50 training guide Rue de l Homme Arme, I did not dare to IIA-CFSA vce speak to you of that. We are going to see Jean.

Marius was too melancholy to take even a chance pleasantry well, and to lend himself to a game which the pavement of the street seemed desirous of playing with him.

Then he GSEC training began the game. He experienced one ecstatic and infernal moment he allowed his man to go on ahead, knowing that he had him safe, but desirous of postponing the moment of 312-50 training guide arrest as long as possible, happy at the thought that he was taken and yet at seeing him free, gloating over him with his gaze, with that voluptuousness of the spider which allows the fly to flutter, and of the cat which lets the mouse run.

He understood and descended the IIA-CFSA vce stairs, having behind him GSEC training the step of Javert who was following him.

He then rose from his lowly seat, and whistled IIA-CFSA vce to his faithful Phylax to follow.

How great and beautiful GSEC training the world appears to day Observe Nature s grand silence, yet the air is full 312-50 training guide of a thousand voices, and the white clouds wandering dreamily in the IIA-CFSA vce blue heavens above, are they not the misty veils with which the gods of Olympus conceal their charms Ah sire, said Balby, with a loving glance at the king s hand 312-50 training guide some face ah, IIA-CFSA vce sire, my eyes have no time to gaze at Nature s charms, they are occupied with yourself.

And as he seide, don it was The Pope anon upon the cas Of his Papal Autorite Hath mad and yove the decre And whan that lawe was confermed In due GSEC training forme and al affermed, This innocent, which was deceived, His Papacie anon hath weyved, 2930 Renounced and resigned eke.

Cosette joined in his laughter, GSEC training all her lugubrious suppositions IIA-CFSA vce were allayed, and the GSEC training next morning, as she was IIA-CFSA vce at breakfast with her father, she made merry over the sinister garden haunted by the shadows of iron chimney pots.

Next morning, Miss Scatcherd wrote in conspicuous characters on apiece of pasteboard the word Slattern, and 312-50 training guide bound GSEC training it like aphylactery round Helen s large, mild, IIA-CFSA vce intelligent, andbenign looking forehead.

The man recovered his animation as he ate. My brother made him drink that good Mauves wine, which he does not drink himself, because he says that wine is expensive.

The king repeated his question. Well, said the duke, hesitatingly, Hanover is in Germany.

But in the good, old times, the capital had not much head. It did not know how to manage its GSEC training own affairs either morally or materially, and could not sweep out IIA-CFSA vce filth any better than it could abuses.

The outer doors 312-50 training guide of the court were opened noisily, and a small, shrivelled human form, assisted by two servants, staggered into the hall.

I think that you could select more fitting expressions, my brother, said the king, with flashing eyes.

Prussia shall be the land of liberty and enlightenment. The believers and the unbelievers, the pietists and the atheists may speak alike freely the spirit of persecution shall be forever banished from Prussia.

And you have brought him back here It is a mistake. In that case, replied the brigadier, we can let him go Certainly, replied the GSEC training Bishop.

Not even the long rows of windows and stores, the indentations of the chimneys, and the roofs, and the vague 312-50 training guide reflections which are IIA-CFSA vce cast back by the wet and muddy pavements, were visible.

Camilla, still banished by her mother to the solitude of the nursery, complained to 312-50 training guide her new friend of the sorrows of her home and the weariness of her life.

She was followed by the house girl. Even the cook rushed up the steps. All hurried forward to a room which was generally kept locked, 312-50 training guide but which now stood wide open.

Give me your address, he said, that is, I beg of you to do so. 312-50 training guide You say you have not yet chosen a profession perhaps I may have the opportunity of being useful to you.

And forto speke of tholde dawe, To take ensample of that was tho, I 312-50 training guide finde a tale write GSEC training also, 2910 Hou that a worthi prince is holde The lawes of his lond to holde, Ferst for the hihe goddes sake, And 312-50 training guide ek for that him is betake The poeple forto guide and lede, Which is the charge of his GSEC training kinghede.

To what thing that IIA-CFSA vce he wole him drawe, Ther is no god, ther is no lawe, Of whom that he IIA-CFSA vce takth eny hiede Bot as Baiard the blinde stede, 1280 Til he IIA-CFSA vce falle in the dich amidde, He goth ther noman wole him bidde He stant so ferforth out of reule, Ther is no wit that mai him reule.

Where is this isle said the king, quietly. In the West Indies, sire. And where is Hanover The duke looked at the king in amazement, and remained silent.

Bot nou to mi matiere forth, 2690 As forto speken overmore After the Philosophres GSEC training lore, The thridde point of Policie I thenke forto specifie.

พร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช

จากจุดนี้ พร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอี ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้เล่าถึงนวัตกรรมการเงินตัวใหม่เพื่อจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจออนไลน์มีโอกาสได้ขยายตัวจากวงเงินด่วน แสนสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก ตอบโจทย์โลกค้าขายยุคดิจิทัลแบบตรงจุด

GM : แนวโน้มด้านออนไลน์ของไทยตอนนี้เป็นอย่างไร

พร้อมพงษ์ :  ข้อมูลวิเคราะห์จากสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ปี 2561 พบว่าคนไทยโดยเฉลี่ย ใช้เวลาบนโมบายล์ อินเทอร์เน็ตถึง 5 ชม. 13 นาที/ วัน สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก (ค่าเฉลี่ยทั่วโลก คือ 3 ชม. 14 นาที/ วัน) โดยกิจกรรมการชอปปิ้งออนไลน์เป็น1ใน Top 5 กิจกรรมทางเน็ตที่คนไทยใช้เวลามากที่สุด คือ 51.28% และข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  หรือ ETDA คาดการณ์ว่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยมีมูลค่ากว่า 3.2 ล้านล้านบาท

GM: สิ่งที่เป็นข้อจำกัดของคนค้าขายออนไลน์ในปัจจุบันคืออะไร

พร้อมพงษ์: จากการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์พบว่า พวกเขามีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่วนหนึ่งจะติดปัญหาที่มาจากเครดิตของผู้กู้ จากเอกสารทางการเงินต่างๆ เช่น ข้อมูลทางธุรกิจ หลักฐานสลิปเงินเดือน รวมถึงหลักทรัพย์ที่จะนำมาใช้ค้ำประกันสินเชื่อได้ ซึ่งทางTMB เราก็เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ

GM: ได้ข่าวว่า TMB ออกสินเชื่อตัวใหม่ที่จะทำให้พ่อค้าแม่ขายออนไลน์รายเล็กๆ ยิ้มได้

พร้อมพงษ์: เป้าหมายของ TMB ทุกช่วงเวลา คือ การทำให้ลูกค้า “ได้มากกว่า” (Get MORE with TMB) เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆ นั่นจึงเป็นที่มาของ “สินเชื่อธุรกิจTMB SME Smart BIZ เพื่อธุรกิจออนไลน์” ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นหลักประกัน” โดยเบื้องต้นได้ผนึกความร่วมมือกับ ลาซาด้า (Lazada) ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดโอกาสให้เจ้าของร้านค้าในช่องทางของลาซาด้า สามารถสมัครสินเชื่อธุรกิจจากTMB ได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ และได้รับเงินอย่างรวดเร็ว คว้าโอกาสทางธุรกิจได้ทันเวลา ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ที่พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่องตามตลาดอีคอมเมิร์ซของไทย

GM: ความพิเศษของตัวผลิตภัณฑ์นี้เป็นอย่างไรบ้าง

พร้อมพงษ์: เพื่อการตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์ได้อย่างครบถ้วน  TMB SME Smart BIZ จึงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1. สินเชื่อเพื่อธุรกิจออนไลน์ พร้อมสร้างยอดขายช่วงเทศกาล ด้วยการให้วงเงินสินเชื่อ 15,000 – 500,000 บาท สำหรับใช้ซื้อสต็อกสินค้าในช่วงแคมเปญพิเศษ ระยะเวลาในการกู้ 60 วัน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ยื่นกู้สะดวก อนุมัติเร็ว รับเงินไว ผ่านช่องทางออนไลน์ 

2 สินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ สำหรับร้านค้าออนไลน์ วงเงินสินเชื่อ 30,000 – 1,000,000 บาท สำหรับใช้หมุนเวียนกิจการ ด้วยระยะเวลาในการกู้ 1 ปี

GM: ระยะเวลาอนุมัติวงเงินรวดเร็วแค่ไหน

พร้อมพงษ์: ตอนนี้ในแผนระยะสั้น เราสามารถอนุมัติได้ภายในวันรุ่งขึ้นหลังจากตรวจสอบข้อมูลผู้ขอกู้ แต่ในระยะยาวจะทำให้ได้ภายในวันเดียว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องความเร่งด่วนของวงเงินกู้ ก็จะมีการพิจารณาเรื่องวงเงินขอกู้และประวัติข้อมูลทางธุรกิจของผู้กู้เป็นตัวประกอบการตัดสินใจที่จะได้ช้าหรือเร็วอีกด้วย

GM: อินไซด์ใดที่ทำให้ TMB มองว่า ต้องชูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาในช่วงเวลาแบบนี้ 

พร้อมพงษ์: ทุกวันนี้พฤติกรรมของคนซื้อสินค้าออนไลน์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการค้าขายออนไลน์อย่างคึกคัก แต่อย่างที่กล่าวไป คือ ปัญหาของธุรกิจเหล่านี้ยากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ถ้าเป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านเป็นของตนเอง เขาสามารถใช้หลักทรัพย์ส่วนนี้เป็นตัวค้ำประกันเพื่อขอกู้ได้ แต่ผู้ค้าขายออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่มีหน้าร้าน

ดังนั้นเวลาต้องใช้เงินด่วน แทบจะยากมากในการขอกู้กับสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้พวกเขาเสียโอกาสอันมหาศาล อย่างความต้องการวงเงินหมุนเวียนที่รวดเร็วขึ้น ในกรณีที่บางอีมาร์เก็ตเพลสมีกิจกรรมออนไลน์ เช่น 11/11 บรรดาร้านค้าจะได้รับการบอกล่วงหน้าไม่กี่เดือนจากเว็บไซต์นั้นๆ ทำให้ไม่มีเวลาเตรียมสต็อกสินค้าเพื่อรับโอกาสใหม่ๆ ซึ่งเชื่อหรือไม่ว่าแคมเปญแบบนี้บางผู้ค้าเติบโตได้เป็นร้อยเท่า แต่คนที่หมุนเงินไม่ทัน ก็จะขาดโอกาสไป 

GM: สินเชื่อตัวนี้กำลังสะท้อนให้เห็นว่า TMB กำลัง Go Digital แบบไร้ข้อแม้

พร้อมพงษ์:  แต่ก่อนธุรกรรมเกิดขึ้นที่ตลาด เราก็ตามลูกค้าไปที่ตลาดสด มีสินค้าที่ตอบโจทย์คนเหล่านั้น แต่ตอนนี้ตลาดมันเปลี่ยนไปแล้ว มันเป็นตลาดออนไลน์ เราต้องไปอยู่ในที่ที่ให้บริการเขาได้ดีขึ้น

GM: ไม่กลัวการเบี้ยวหนี้จากผู้ขอกู้บ้างหรือ เพราะพวกเขาอยากจะเลิกขายง่ายๆ เมื่อไรก็ได้

พร้อมพงษ์: สำหรับเราข้อมูลที่พวกเขามี คือ หลักประกันชั้นยอดครับ ผมเชื่อว่ากว่าที่ผู้ค้าออนไลน์จะสร้างธุรกิจตัวเองขึ้นมาในระดับที่มีฐานลูกค้า มียอดขายมีคนติดตามที่ดี  คะแนนเรตติ้งสูง มันเป็นตัววัดผลที่มีคุณค่ามาก เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ในยุคนี้ผมจึงเชื่อว่าพวกเขาไม่ทำให้เครดิตตัวเองเสียอย่างแน่นอน 

GM: สินเชื่อตัวนี้ขอกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลใช่ไหม มีผู้ให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหน

พร้อมพงษ์: สำหรับสินเชื่อตัวนี้ สามารถกู้ได้ทั้งในนามบุคคลและนิติบุคคลครับ มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาเยอะมาก จำนวนสินเชื่อมีตั้งแต่หลักต่ำกว่าแสนบาทไปจนถึงหลักหลายล้านเลยครับ

GM: ผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้เหมือนว่าแบงก์อื่นๆ ก็น่าจะมี แล้วอะไรที่ทำให้ TMB เป็นทางเลือกสำคัญ

พร้อมพงษ์: ผมว่าในส่วนที่มีวงเงินพิเศษให้ ร้านค้าที่อยู่บนออนไลน์จะชอบมาก แต่ใช่ว่าแบงก์อื่นจะไม่มี เพราะแผนแบบนี้มันลอกกันได้ แต่สิ่งที่ TMB มุ่งมั่น คือ การให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด บนความเร็ว และความไม่ยุ่งยาก ซึ่งตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้ค้ายุคนี้แน่นอน

GM: ทำไมเริ่มต้นกับลาซาด้า

พร้อมพงษ์:  ลาซาด้าเป็นอีมาร์เก็ตเพลสชั้นนำ ที่มีผู้ค้าออนไลน์ไหลเวียนอยู่เยอะมาก ทางลาซาด้าก็ต้องการเปิดโอกาสให้ธุรกิจของผู้ค้าได้เติบโต จึงเป็นส่วนสำคัญให้เราได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้ตรงใจยิ่งขึ้น 

GM: มีแผนที่จะขยายไปอีมาร์เก็ตเพลสอื่นๆหรือไม่

พร้อมพงษ์: แน่นอน เราตั้งใจจะร่วมกับอีมาร์เก็ตเพลสอื่นๆ ด้วย กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา  ยิ่งไปกว่านั้นเราอยากจะลงไปในแพลตฟอร์มของผู้ค้าออนไลน์โดยตรงที่มีเพจหรือเว็บไซต์เป็นของตัวเองด้วย เพราะเราเชื่อว่ายังมีจำนวนผู้ค้าที่รอคอยเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจของเขาให้เติบโตแบบก้าวกระโดดอยู่อีกมาก

GM: ผู้ค้าออนไลน์จะเข้าถึงบริการนี้ได้อย่างไรบ้าง

พร้อมพงษ์: สำหรับเจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์ที่สนใจ สามารถคลิกสมัครได้ที่ ปุ่มขอสินเชื่อกับทีเอ็มบี ผ่านแอปพลิเคชั่นลาซาด้า หรือ www.tmbbank.com/sme/lazada และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี โทร. 02-828-2828 ในวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.00 – 20.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดธนาคาร

Written By

Advertisement
Connect
Newsletter Signup