fbpx

Thailand Energy Awards 2021 กับการต่อยอดอาคารอนุรักษ์พลังงาน สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง พพ. ร่วมเดินทางและนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น จากบริษัท   ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น เพื่อขยายผล และเผยแพร่ผลงานที่ประสบความสำเร็จ  จากการประกวด Thailand Energy Awards 2021 โดยโครงการอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่นแห่งนี้ สามารถคว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 ด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2021 ประเภท Zero Energy Building

ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า พพ. พร้อมจะส่งเสริมการออกแบบอาคาร ให้มุ่งไปสู่อาคารที่มีการใช้พลังงานน้อยที่สุด หรืออาคาร Zero Energy Building โดยปัจจุบันได้เดินหน้าการออกกฎกระทรวงที่ว่าด้วยการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานสำหรับอาคาร (Building Energy Code: BEC) โดยกำหนดให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่ 9 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงานหรือที่ทำการ อาคารชุด อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ และห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ที่มีขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามข้อกำหนด ในกฎกระทรวงฯ ซึ่งขณะนี้ได้มีผลบังคับใช้แล้ว และในเดือนมีนาคม 2565 จะเริ่มมีผลบังคับใช้กับอาคารสร้างใหม่ ขนาด 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป โดยภายในสิ้นปี 2565 อาคารสร้างใหม่ที่มีขนาด 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง BEC เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับการเยี่ยมชมโครงการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นอาคารที่มีความสูง 4 ชั้น พื้นที่ให้บริการประมาณ 24,487 ตารางเมตร การออกแบบเน้นความโปร่งโล่ง กรอบอาคารถูกออกแบบบให้หลีกเลี่ยงรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ให้มากที่สุด ด้านหน้าอาคารออกแบบติดตั้งอุปกรณ์แผงบังแดดขนาดใหญ่ มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนของหลังคา เพื่อลดความร้อนที่จะเข้าสู่อาคาร กรอบอาคารใช้วัสดุผนังก่ออิฐฉาบปูนมีช่อง ว่างอากาศและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแผ่นเรียบสำเร็จรูปและกระจกลามิเนต ควบคู่กับหลังคาคอนกรีตติดฉนวนใยแก้ว  กันความร้อนหุ้มอลูมิเนียมฟอยล์ อาคารมีการออกแบบกันสาดบังแดดที่ยื่นยาวออกไปในทิศตะวันตก จึงทำให้ยังมีแสงจากธรรมชาติเข้าถึงภายในอาคาร พร้อมทั้งใช้ประโยชน์ลมตามธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 990 kWp   

นอกจากนี้ อาคารฯยังได้ใช้ระบบ Building Automation System : BAS บริหารจัดการควบคุมเปิด-ปิดและจัดการ พลังงาน ระบบทำน้ำเย็น (Chiller Plant Management System) มีโปรแกรม Monitor ระบบปรับอากากาศ Chiller Plant แสดงสถานการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น เครื่องสูบน้ำเย็น เครื่องสูบหล่อเย็น และหอระบายความร้อน โดยมีการติดตั้ง VSD สำหรับเครื่องสูบน้ำเย็นและน้ำหล่อเย็นทั้งหมด การควบคุมบริหารจัดการส่วนของการจ่ายลมเย็นในพื้นที่ปรับอากาศ การควบคุมระบบแสงสว่าง เป็นต้น ซึ่งศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่นแห่งนี้ จึงนับเป็นต้นแบบอาคารที่มีการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานจนประสบผลสำเร็จ และพร้อมจะเป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาข้อมูลแก่ผู้ประกอบการอาคาร หรือหน่วยงานที่ต้องการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารได้อย่างยั่งยืน

Digiqole ad

บทความที่น่าสนใจ