Connect with us

Subscribe

All posts tagged "slow life"

Life

ชีวิตที่ช้าบ้างก็ดี

เรื่อง : เอกศาสตร์ สรรพช่าง การโหนชีวิตอยู่บนความรีบเร่ง แม้ดูเป็นทางออกที่ทำให้เราทำงานได้ทันเวลา แต่มันเข้าท่าจริงไหม มันทำให้เราทำอะไรได้มากขึ้น ตักตวงโอกาสได้มากขึ้นจริงหรือ  หากมันไม่ใช่ อะไรคือจุดหักมุมของเรื่องนี้?  ความเนิบช้าอย่างนั้นหรือที่จะทำให้ชีวิตเราสบาย ในศตวรรษที่ 21 เชื่อว่าความเนิบช้า (Slowness) จะกลายเป็นหัวข้อหลักของการใช้ชีวิตของคนเรา ชีวิตคนเราสับสนเกินไปและทำงานหนักเกินไปแล้ว การคิดให้ช้าและทำในแบบค่อยเป็นค่อยไปจะเป็นหนทางที่ทำให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืน แต่ในการประณีตกับชีวิตมากขึ้นดูเหมือนมีกระบวนทัศน์หลายอย่างในสังคมที่เป็นตัวขัดขวางการเดินช้าของเราอยู่...

Connect
Newsletter Signup