Connect with us

Subscribe

All posts tagged "Nikkou"

Life

“ตอนนี้ผมเป็นคนจนแล้ว” เรื่องของคนทำเบียร์แห่งเมืองนิกโก้

เรื่อง : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม เมื่อมีเวลา และอยากมองหาแรงกระตุ้นดีๆ ผู้เขียนก็คงเหมือนอีกหลายๆ คนที่มักจะนึกถึงประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่โดยมวลรวมแล้วผู้คนไม่โฉ่งฉ่าง (ยกเว้นตอนดื่มสาเกหรือเบียร์จนได้ที่) และมีบรรยากาศโดยรวมสงบต่อใจ จนเพียงพอต่อการพักผ่อน ล่าสุดเมื่อช่วงปลายฤดูหนาวที่ผ่านมาเมือง นิกโก้ ประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นจุดหมายแรกที่ผู้เขียนและคนใกล้ตัวนึกถึงและไปเยือนด้วยความหมายมั่นปั้นมือว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนที่ดี และแน่นอนว่า สะพานแดง (Shinkyo Bridge)  อันเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี...

Connect
Newsletter Signup