Connect with us

Subscribe

All posts tagged "museum of childhood"

Entertainment

พิพิธภัณฑ์แห่งวัยเด็ก เมือง Edinburgh

เรื่อง : วณัช บัณฑิตาโสภณ ความรู้สึกอบอุ่นมักจะเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อผมนึกถึงวัยเด็ก เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็ก แม้ว่าจะมีการถกเถียงกันอยู่ว่าอะไรคือเส้นแบ่งความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ ขณะเดียวกันนั้น บางคนอาจเสนอว่าความเป็นเด็กนั้นไม่มีอยู่จริงเพราะเราทุกคนก็คือมนุษย์ไม่ต่างกัน ช่างมัน! ความเป็นเด็กที่จะพูดถึงนั้นไม่ใช่เรื่องซับซ้อน เป็นเพียงความรู้สึกผสมกับความทรงจำแสนเรียบง่ายของตัวเราเมื่อย้อนนึกถึงมัน วัยเด็กเป็นสิ่งที่น่าหลงใหล มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแท้ๆ แต่ก็ดูเหมือนไม่ใช่เราและผ่านมานานแสนนาน ส่วนการนึกถึงมันก็ให้พลังอย่างน่าประหลาด ดุจดั่งเป็นพลังที่อยู่ก้นบึ้งของจิตวิญญาณที่พร้อมจะปรากฏออกมาในห้วงเวลาสำคัญของชีวิต บางประเทศเล็งเห็นความสำคัญของวัยเด็ก เพราะไม่ใช่แค่เด็กคือ...

Connect
Newsletter Signup