Connect with us

Subscribe

All posts tagged "Industrial Revolution"

Life

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 กับโลกของฟรีแลนซ์

ไม่นานมานี้ มีการสำรวจจาก Gallop Poll ในอเมริกา เกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์การทำงานของลูกจ้างในสถานที่ทำงาน และการจัดระเบียบองค์กรเพื่อให้เอื้อกับวิถีชีวิตของพนักงาน น่าสนใจว่า ผลที่ออกมาคือบริษัทส่วนมากมีแนวโน้มที่จะใช้ฟรีแลนซ์เพิ่มมากขึ้น หรือมีแนวโน้มการทำงานที่ไม่ต้องเข้าไปทำงานที่บริษัทมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เป็นแบบนี้มาจากสองสาเหตุใหญ่ ก็คือพนักงานส่วนหนึ่งเบื่อหน่ายกับระบบหัวหน้าลูกน้องในที่ทำงาน พวกเขามองว่าหลายครั้งมันทำให้บรรยากาศการทำงานเสียไป แถมยังลดทอนความคิดสร้างสรรค์ ความรู้สึกบวกกับงานของตัวเองไปด้วย ปัจจัยที่สองก็คือเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปทำงาน เพราะหลายพื้นที่ที่สำรวจพบว่า ราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่แพงขึ้นมาก ทำให้พนักงานส่วนหนึ่งต้องออกไปอยู่นอกเมืองและเดินทางเข้ามาทำงานในเมือง ซึ่งเสียทั้งเวลาและเงินมากมาย...

Connect
Newsletter Signup