Connect with us

Subscribe

All posts tagged "#Bankofthailand"

Interview

มองทศวรรษหน้ากับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

เข้าสู่ทศวรรษใหม่ปี ค.ศ. 2020 เราอยากชวนผู้อ่าน ‘มองไกล’ ไปอีก 10 ปีข้างหน้า ว่าโลกและประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง และมี ‘บิ๊กเทรนด์’ อะไรที่คนไทยต้องเข้าใจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ โดยผู้ที่จะมาช่วยอธิบายเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ท่านคือ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ‘แบงก์ชาติ’ หน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินให้กับประเทศไทยนั่นเอง!! “มักมีคำถามว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยอีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร คงไม่มีคำตอบที่ตายตัว...

Interview

ธุรกิจไทยปรับตัวอย่างไร ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

โลกกำลังอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นรวดเร็ว และรุนแรงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและวิถีการใช้ชีวิตของเราทุกคน ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำความเข้าใจและเตรียมรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเท่าทัน BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจาก คุณสุภัททกิต เจตทวีกิจ อดีตผู้ประกาศข่าวและพิธีกรจากสถานีโทรทัศน์ Money Channel มาร่วมสนทนากับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อสร้างความเข้าใจในมิติการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจไทย...

Connect
Newsletter Signup