Connect with us

Subscribe

All posts tagged "เสรีนิยม"

Vision

‘เสรีนิยมยืนขึ้น’ ฉบับลอกปราบดามาเล่า

เรื่อง : วรพจน์ พันธุ์พงศ์ 1 ผมเลือก ‘เสรีนิยมยืนขึ้น’ ของ ปราบดา หยุ่น เป็นหนังสือน่าอ่านแห่งปี 2020 สำนัก The101.Word เป็นคนโยนคำถามมา พร้อมกำชับให้ระบุเหตุผลของการยกย่องเชิดชูประกอบ ซึ่งผมตอบไปว่า.. 1 เนื้อหาเหมาะกับสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้ 2 จากประสบการณ์ (ใกล้ห้าสิบปีเต็มที)...

Interview

เสรีนิยมยืนขึ้น บทเรียนแด่ผู้มีจิตเสรีในสังคมที่ยังย่ำอยู่กับที่

เรื่อง : พชร สูงเด่น / ภาพ : พิชญุตม์ คชารักษ์ Writer | Artist | Filmmaker คำจัดกัดความสั้นๆบนเว็บไซต์1 ของเขาระบุไว้แค่นั้น ในขณะที่สังคมทั้งในและต่างประเทศนิยามเขาไว้มากมาย ไม่ว่าจะนักเขียนรางวัลซีไรต์ (พ.ศ. 2545)...

Connect
Newsletter Signup