Connect with us

Subscribe

All posts tagged "เต้น"

Interview

หลังฉากล่ามภาษามือช่อง 7 กับเพลงใหม่ BNK48-จุดยืนเพื่อคนหูหนวกรักดนตรีที่สวนทางลม

ผู้รับชมรายการโทรทัศน์ซึ่งติดตามเนื้อหาจากช่อง 7 HD คงพอคุ้นเคยกับจุดยืนในการนำเสนองานสู่สายตาผู้ชมที่กล้าเล่นแบบได้ใจ และจุดยืนครั้งนี้ก็ถูกพิสูจน์อีกครั้งกับลีลาของล่ามภาษามือในช่วงโชว์ของ BNK 48 ศิลปินวงไอดอลที่มาแสดงในรายการ “สนามข่าว” ลีลาของล่ามในเทปนี้ไม่เพียงได้ใจเหล่าโอตะ แต่น่าจะทำให้คนในวงการดนตรีหันกลับมาให้ความสำคัญกับล่ามภาษามือผู้สื่อสารถึงคนหูหนวกที่รักดนตรีในยุคที่โลกดนตรีหลายประเทศเริ่มมีล่ามภาษามือในโชว์ต่างๆ มากขึ้น

Connect
Newsletter Signup