Connect with us

Subscribe

All posts tagged "สุธามาส ทวินันท์"

Interview

เติ้ล-ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน หลุดลูปการศึกษาที่ทั้งฆ่า ทั้งทำร้ายเรา

เรื่อง : สุธามาส ทวินันท์ / ภาพ : ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม  หากการศึกษาเป็นแหล่งบ่มเพาะต้นกล้าทางปัญญา การศึกษาไทยก็คงเป็นโรงบ่มที่ขาดปัญญาในการบำรุงให้กล้าเหล่านั้นเติบโตไปเป็นต้นไม้ที่แข็งแรง สามารถต้านลม พายุ และฝน อันโหมกระหน่ำได้      เด็กไทยไม่รู้กี่ล้านคนที่ต้องติดอยู่บนกับดักของระบบการศึกษาไทยที่ไม่ต่างจากหลายสิบปีก่อน การศึกษาเรายังคงขาดความเท่าเทียม การศึกษาเรายังไร้ประสิทธิภาพ และการศึกษาเรายังนำไปปรับใช้ไม่ได้ในโลกของความเป็นจริง  แต่ความเจ็บปวดของคนที่ติดอยู่ในระบบ...

Interview

กิ๊ก-กรณิศ ตันอังสนากุล ผลิตภัณฑ์ที่ Green ที่สุด คือการไม่ผลิตอะไรเลย

เรื่อง : สุธามาส ทวินันท์ / ภาพ : ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม แม้กระแสตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ดูเหมือนว่าปีนี้การพยายามลดปริมาณขยะพลาสติกในชีวิตประจำวันให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Waste นั้น ดูจะเป็นเทรนด์รักษ์โลกที่ทุกภาคส่วนในบ้านเรากระตือรือร้นเป็นพิเศษ  เมื่อความต้องการบริโภคสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น บรรดาแบรนด์เล็ก แบรนด์ใหญ่ต่างก็พยายามปั้นสินค้ารักษ์โลก และติดป้ายคำว่า ‘Green’...

Life

เพราะมนุษย์คือสัตว์สังคม เราจึงอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน

เรื่อง : สุธามาส ทวินันท์  “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม โดยสภาพธรรมชาติจะต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆ ติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกัน ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามลำพังแต่ผู้เดียวได้ การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจึงเกิดขึ้น” คำกล่าวของอริสโตเติลเมื่อหลายร้อยปีก่อนคริสตกาลนั้น หากมองเทียบดูกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยร่วมกันของมนุษย์ตั้งแต่ในอดีตไล่มาจนถึงปัจจุบัน ก็ดูจะไม่ผิดนักกับแนวคิดที่ว่ามนุษย์คือ ‘สัตว์สังคม’ นานมาแล้วที่มนุษย์รู้จักการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เราอาจจะรู้จักมาตั้งแต่ยังไม่ได้วิวัฒนาการเป็นสัตว์ชั้นสูงแล้วก็ได้ เพราะการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือสังคมนั้นก็เพื่อพึ่งพาอาศัยกันและกันในการดำรงชีพ ในทางสังคมวิทยาถือว่ามนุษย์เกิดขึ้นพร้อมกับสังคม มนุษย์กับสังคมจึงเป็นสิ่งเดียวกัน แยกจากกันไม่ออก...

Entertainment

แอปฯ หาคู่แท้ที่แปรเปลี่ยนเป็นหาคู่นอน

เรื่อง : สุธามาส ทวินันท์  ไม่ชอบปัดซ้าย, ชอบปัดขวา, ชอบมากๆ ปัดบน  นี่คือพฤติกรรมการหาคู่ของคนยุคนี้ ยุคที่เรียกได้ว่าทุกคนล้วนมีเสรีภาพในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกาย ความรัก หรือแม้กระทั่ง ‘เซ็กซ์’ เราสามารถให้อิสระกับเซ็กซ์ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาจากเว็บไซต์หาคู่ มาสู่สารพัดแอปพลิเคชันอันแสนจะเป็นอกเป็นใจให้เรามองหาใครสักคนมาคุยแก้เหงา  เพียงเอื้อมมือกดเข้าแอปฯ แล้วปัดขวารัวๆ ไม่นานคนที่ตามหาก็จะถูกส่งมาให้โดยไม่ต้องร้องขอจากเดือนดาวหรือไปบนบานศาลกล่าวเหมือนในอดีตอีกต่อไป...

Entertainment

นิตยสารยังไม่ตาย

เรื่อง : สุธามาส ทวินันท์  นิตยสารตายแล้ว ! สื่อสิ่งพิมพ์อยู่ไม่รอดหรอกยุคนี้ ! ทุกวันนี้คนอ่านบทความจากออนไลน์กันหมดแล้ว !  ความคิดเห็นที่เอนไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเราตั้งถามกับคนรอบข้างว่า “คิดอย่างไรกับนิตยสารยุคนี้ ? ” เมื่อก่อนนิตยสารเคยรุ่งเรืองและเรียงตัวกันอย่างแน่นอยู่ตามชั้นแผงหนังสือ ก่อนที่การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่างๆ จะทำให้สื่อเก่าอย่างนิตยสาร เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่  เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการปิดตัวลงของนิตยสารหลายเจ้ามีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปรับข่าวสารและความบันเทิงจากทางสื่อออนไลน์ มากกว่าการบริโภคสื่อกระดาษอย่างเช่นครั้งในอดีต ...

Connect
Newsletter Signup