Connect with us

Subscribe

All posts tagged "สีผิว"

Entertainment

ก้าวข้ามผิวสี ด้วย 5 ภาพยนตร์ชั้นดี สะท้อนความงดงามของโลก

เรื่อง : Fullscape ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้ว ไม่ว่าจะเกิดมาด้วยลักษณะทางกายภาพแบบใด ไม่ว่าจะมาด้วยผิวสีแบบไหน ต่างก็มีคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่เทียบเท่ากัน ซึ่งโลกแห่งภาพยนตร์ ก็เป็นอีกสื่อความบันเทิงชนิดหนึ่ง ที่สะท้อนถึงลักษณะอันดีงามเหล่านี้มานักต่อนัก และเราขอแนะนำ 5 ภาพยนตร์ดีงามทรงคุณค่า ที่ก้าวข้ามผิวสี ที่สมควรหามารับชม โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่การเหยียดผิวนั้น กำลังเป็นประเด็นที่รุนแรงและต้องได้รับความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง -Green Book (2018)...

Connect
Newsletter Signup