Connect with us

Subscribe

All posts tagged "วิธีบริหารจัดการเงิน"

Life

แนวทางการบริหารเงิน 5 ประการในสภาวะวิกฤติ COVID-19

เราคงไม่อาจปฏิเสธกันได้อีกแล้ว กับสภาวะวิกฤติ COVID-19 ที่ทำให้ทุกอย่างต้องหยุดชะงักงัน ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือสถานประกอบการต่างๆ และอาจจะหมายรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องถูกพักเอาไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว (และยังไม่มีทีท่าว่าทุกสิ่งจะสงบลงในเร็ววัน…) แต่นั่นไม่ได้หมายถึงความจำเป็นทางด้านเงินจะถูกหยุดตามไปด้วย หลายคนยังคงมีปัญหาที่ต้องรีบสะสาง หลายสถานการณ์ก็ไม่สามารถรอได้ เราจึงขอนำเสนอ 5 แนวทางที่น่าจะช่วยให้การเงินของคุณมีสภาพคล่องและต่อลมหายใจภายใต้ภาวะอันไม่ปกตินี้ให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง -หยุดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ไม่ก่อหนี้เพิ่ม ในสภาวะที่ไม่รู้ว่าการนิ่งงันของเศรษฐกิจจะจบสิ้นลงเมื่อใดนั้น แน่นอนว่าย่อมกระทบต่อรายได้ที่เข้ามาอย่างยากจะหลีกเลี่ยง และนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องจำไว้ให้ขึ้นใจ ว่ารายจ่ายใดที่ไม่จำเป็น ตัดได้ขอให้ตัดมันออกไปก่อน...

Connect
Newsletter Signup