Connect with us

Subscribe

All posts tagged "วาทศิลป์"

Vision

วาทศิลป์แห่งยุคกรีกโบราณ-ศตวรรษที่18 ที่เหล่านักคิดใช้เพื่อจูงใจคน

“วาทศิลป์ที่เก่งกาจ มีความสำคัญเทียบเท่ากับความกล้าหาญในสนามรบ” ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพูดจูงใจคน เป็นศาสตร์หนึ่งที่คนยุคนี้ให้ความสนใจ เราจึงเข้าคอร์สอบรม ซื้อหาหนังสือมาอ่าน หรือฟังพอดแคสต์เพื่อเพิ่มทักษะนั้นให้กับตัวเองอยู่เสมอ  แท้จริงแล้วศาสตร์ของการพูดนั้นอยู่กับเรามาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในยุคกรีกโบราณที่หลายคนยกย่องให้เป็นชนชาติที่มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวจิตใจมาก  เพราะสมัยนั้นกรุงเอเธนส์ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทางตรง พลเมืองในรัฐสามารถมีส่วนร่วมกับสังคม และได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นด้านการเมืองการปกครองผู้พูดเก่ง จึงสามารถใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวให้คนเชื่อถือและชื่นชอบในตัวเขา คนที่พูดได้ใจประชาชนจึงจูงใจคนให้สู้รบเป็นพวกได้ไม่ยาก กลุ่มคนที่โดดเด่นในช่วงเวลาดังกล่าว ก็คือพวกที่เป็น ‘โซฟิสต์’ เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญต่อวิวัฒนาการของวาทวิทยา พวกเขาตั้งตนเป็นอาจารย์เพื่อสอนวิชาการพูดในที่สาธารณะ โดยมีจุดประสงค์ต้องการสอนให้พลเมืองในรัฐใช้วาทศิลป์เพื่อสร้างความสำเร็จในสังคม...

Connect
Newsletter Signup