Connect with us

Subscribe

All posts tagged "ความเหลื่อมล้ำ"

Vision

ราคาของคนไม่เท่ากัน : ความเจ็บช้ำในระบบสาธารณสุขไทย

เรื่อง : วณัช บัณฑิตาโสภณ ใครบ้างจะเลือกได้ โดยเฉพาะเลือกไม่ให้เป็น ‘โรค’ การใช้ชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมปัจจุบันไม่ได้เอื้อให้มีชีวิตที่ดีได้ง่ายนัก อาหารการกินที่ไม่มีประโยชน์ สภาพอากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละออง  การมีร่างกายแข็งแรงจึงกลายเป็นเรื่องต้องเข้าฟิตเนส ต้องเข้าสวนสาธารณะ หรือต้องกินคลีนซึ่งเป็นเรื่องที่ใช้เงินจำนวนไม่น้อย ในประเทศที่ค่าจ้างขั้นต่ำและรายได้ของคนส่วนใหญ่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วเท่า มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เพิ่งเข้าใจหลังจากโตขึ้นมาในประเทศนี้ นั่นคือ “ราคาของคนนั้นไม่เท่ากัน” เป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากหลังจากได้รู้ว่าระบบสาธารณสุขของประเทศนี้ถูกแบ่งเป็น 3 กอง...

Life

ยุคสมัยที่ต่างโปรดระวังช่องว่างระหว่างเรา

เรื่อง : วณัช บัณฑิตาโสภณ โลกที่เหลื่อมล้ำเป็นลักษณะสำคัญที่สุดที่คนยุคมิลเลนเนียลส์ต้องพบเจอ มันเป็นความเหลื่อมล้ำที่พวกเขาไม่ได้สร้าง แต่กลับต้องรับผลจากมันอย่างไม่มีทางเลือก ความเหลื่อมล้ำยืนยงผ่านอียิปต์โบราณ จีนราชวงศ์ฉิน กรีก-โรมัน ดำรงผ่านยุโรปยุคมืด ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเป็นความเหลื่อมล้ำในโลกใหม่ของทวีปอเมริกา (แต่ชนเผ่าพื้นเมืองของที่นั่นก็น่าจะเหลื่อมล้ำกันอยู่แล้ว) ความเหลื่อมล้ำก้าวผ่านการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ก้าวผ่านการปฏิวัติวิทยาศาสตร์-ปฏิวัติอเมริกา-ปฏิวัติฝรั่งเศส-ปฏิวัติอุตสาหกรรม แปรเปลี่ยนและขยายรากลึกในระบบทุนนิยม ความเหลื่อมล้ำอาจถือเป็นสาเหตุหนึ่งของสงครามโลกได้ด้วยซ้ำ เนื่องจากแต่ละประเทศมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็กระหายอำนาจและอาณานิคม ต่อมาเกิดสังคมคอมมิวนิสต์ที่ความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องผิดบาปและความเท่าเทียมคือคุณธรรมสูงสุด...

Connect
Newsletter Signup