Connect with us

Subscribe

All posts tagged "ครอบครัวยุคใหม่"

Life

ครอบครัวยุคใหม่

คำว่า ‘ครอบครัว’ ในสังคมปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ภาพพ่อแม่ลูกจับมือกัน ยืนยิ้มแฉ่งอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ ตามแบบที่เราเคยเห็นในโฆษณาต่างๆ อีกต่อไป ในจำนวนประชากรของโลกกว่า 7,000 ล้านคน ประมาณกันว่า โลกของเราน่าจะมีจำนวนครอบครัวอยู่ราว 1-1.5 พันล้านครอบครัว  ในจำนวนนี้เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะเห็นภาพของครอบครัวแบบอื่นๆ ภาพของครอบครัวแบบรักเพศเดียวกัน ภาพของครอบครัวที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติ หรือภาพของครอบครัวขยายแบบหลายผัวหลายเมีย ทั้งๆ ที่ครอบครัวเหล่านี้มีอยู่จริง  องค์การสหประชาชาติเคยออกรายงานฉบับหนึ่งที่เขียนโดย...

Connect
Newsletter Signup