Connect with us

Subscribe

All posts tagged "คนเมือง"

Vision

ไม่ได้ขี้เกียจ แต่ ‘กลัวการทำงาน’

เรื่อง : Mr.Lens คงมีแว่บๆ ที่คิดเข้ามาในหัวใครหลายคนเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ ถ้ามีความสุขกับมันก็แล้วไป แต่บางครั้งก็อาจจะแอบคิดและแอบรู้สึกไม่ชอบหรือเบื่องานของตนเอง จนบางครั้งก็รู้สึกไม่อยากจะไปทำงาน เบื่อที่จะทำงาน และพานเบื่อคนรอบข้างที่ทำงานไปด้วย ถ้าใครมีอาการดังนี้ คาดว่าคุณกำลังเข้าข่ายโรคกลัวการทำงาน หรือ Ergophobia เสียแล้ว โรคกลัวการทำงานเป็นโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่ง โดยผู้ที่ป่วยจะเกิดความรู้สึกกลัวและวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานของตนเอง เช่น กลัวการถูกไล่ออก กลัวทำงานได้ไม่ดีอย่างที่คิดไว้...

Vision

จะดีแค่ไหนถ้ารู้ก่อนว่า
อนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

เรื่อง: สันทัด โพธิสา เคยถามตัวเองกันไหมว่า ในอนาคตข้างหน้าเราจะมีคุณภาพชีวิตอย่างไร เชื่อว่ามีหลายคนอยากที่จะรู้ และอยากได้ตำตอบ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในภาวะที่โลกมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการเชื่อมต่อกันได้อย่างเสรี ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจ เศรษฐกิจที่ยังไม่ความไม่แน่นอน ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลต่ออนาคตประเทศไทยอย่างไร?? วันนี้เรามีหน่วยงานหนึ่งที่เห็นถึงความสำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนนโยบายสาธารณะ กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ให้กับหน่วยงานรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง...

Connect
Newsletter Signup