Connect with us

Subscribe

All posts tagged "การใช้ชีวิตหลังเกษียณ"

Life

Live Work Play การอยู่อาศัยในอนาคตของคนยุคปัจจุบัน

เรื่อง : รวิสรา ชูฤกษ์  เคยนึกตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าในอีก 30 ปีข้างหน้า เราจะใช้ชีวิตอย่างไร… หากในปัจจุบันคุณถูกเรียกว่า ‘เด็กรุ่นใหม่’ มีอายุประมาณ 20-30 ปลายๆ หรือเกิดในช่วงปีที่ถูกตั้งชื่อรวมกันเป็นรุ่นให้เรียกง่ายๆ ว่า ‘Generation Y’ ถ้าลองบวกเลขและจินตนาการภาพตามคร่าวๆ ดูแล้ว ในอีก...

Life

เมื่ออายุใกล้ 50 และไร้ซึ่งเงินเก็บ

เรื่อง : คำ ผกา ช่วงนี้ฉันถามตัวเองอยู่เรื่อยว่า “นี่เราใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่า?” อาจเป็นเพราะอายุ 47 ซึ่งแปลว่าอีก 3 ปี จะ 50 ซึ่งแปลว่าอีกแค่ 13 ปี จะอายุ 60 อันแปลว่าการเกษียณอายุ แม้จะเป็นเกณฑ์เกษียณอายุของคนทำงานประจำ...

Connect
Newsletter Signup