fbpx

SITE 2021 ต่อยอดฐานนวัตกรรมไทย ดัน DeepTech สู่ศึกโลกเศรษฐกิจยุคใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด การจัดงานใหญ่ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำหรับ SITE 2021 หรืองาน “STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021” จึงต้องเกิดในรูปแบบเสมือนจริง แต่ด้วยความเป็นงานของแวดวงนักพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้การเข้าไปสัมผัสกับประสบการณ์ผ่านออนไลน์ก็ไม่ต่างจากเหมือนได้ไปร่วมงานจริง โดยเฉพาะการเข้าไปอัพเดทองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีและรับทราบความก้าวหน้าด้านการพัฒนาของกลุ่มเทคโนโลยีสตาร์ทอัพของไทย ตลอด 4 วันที่จัดงานระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2021 ที่ผ่านมา

ว่ากันว่า ช่องทางออนไลน์ที่เปิดให้ผู้ร่วมงานเข้าไปร่วมงานนั้นมีการใช้เทคโนโลยีเอไอ หรือปัญญาประดิษฐ์ คอยรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ตลอดงานด้วย

สำหรับแนวคิดการจัดงานในปีนี้ ใช้ธีม Innovation in Time of Crisis ซึ่งไม่ต้องสืบก็รู้ว่าต้นเหตุวิกฤตที่ว่าก็คือโควิด ต้องยอมรับว่าช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเป็นตัวจุดประกายให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่า “นวัตกรรม” เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คนเราปรับตัวกับวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ และทำให้แวดวงนักพัฒนานวัตกรรมและนักเทคโนโลยี มีแรงฮึดสู้ ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ โดยเฉพาะเพื่อหาคำตอบว่า หากโลกไม่เหมือนเดิม มนุษย์จะทำอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตบนโลกที่ปกติสุขบนโลกที่เปลี่ยนไปได้ คำตอบวันนี้คือนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยสำคัญของมนุษย์ และอาจจะเป็นทางรอดของประเทศในวันนี้

ดังนั้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ในยุค The Era of Great Transformation ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคลื่นลูกที่สี่ในระบบเศรษฐกิจโลกที่กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจฐานข้อมูล หรือ Data Driven Economy การทำธุรกิจในโลกวันนี้จึงต้องปรับตัว เพราะเราไม่สามารถพึ่งพาวิธีการแบบเดิม ๆ ในโลกที่เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง

ภาพเหล่านี้ยังสนับสนุนความต่อเนื่องของการพัฒนานวัตกรรม ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา NIA ได้เดินหน้าพัฒนาและยกระดับระบบนิเวศวิสาหกิจเบื้องต้น (Startup) และการสร้างนวัตกรรม หรือที่เรียกว่า IBE-Innovation Base Enterprise เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันในทุกระดับ

การจัดงาน SITE 2021 จึงเป็นความตั้งใจของ NIA ที่ต้องการสร้างเวที เพื่อแสดงศักยภาพของนวัตกรรมไทยและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับคนไทยได้นำไปต่อยอดขยายผลในมิติต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้ยังเป็นการรวมการจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ และอินโนเวชั่นไทยแลนด์เอ็กซ์โป สองงานเข้าด้วยกันเป็นงานเดียวภายใต้ชื่อใหม่ SITE 2021 หรือ “STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021”

เนื้อหาและบริบทของงาน บอกชัดเจนถึงการให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีเชิงลึก หรือ Deep Tech มากขึ้น ตามแนวคิดหลักของการจัดงานในปีนี้ที่กำหนดไว้ว่า ธ ‘DEEPTECH RISING : The Next Frontier of Innovation’แนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นว่า การรวมตัวเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงลึกมากมายหลายสาขาในปีนี้ เดินหน้าด้วยความเชื่อว่า เทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นอาวุธสำคัญในการขับเคลื่อนต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีอื่น ๆ

โดยภายใต้รูปแบบงานออนไลน์ แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลักได้แก่

1. Forum ไฮไลท์ในการเผยแพร่องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี แสดงให้เห็นโอกาสทางธุรกิจ และมาร์เก็ตเพลสเพื่อแนะนำสินค้าและบริการของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (IBE)

2. กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดการลงทุนและต่อยอดธุรกิจภายในงาน การให้คำปรึกษาเรื่องธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ เอกชน และการศึกษา

3. โชว์นำเสนอธุรกิจที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับ DeepTech แง่มุมต่าง ๆ ในรูปแบบรายการที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปรับรู้และเข้าใจได้

4. การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ Prime Minister Award National Startup 2021 และ Innovation for Crisis จากนายกรัฐมนตรี

ใครที่มีโอกาสคลิกเข้าไปร่วมงาน SITE 2021 ในปีนี้ เชื่อแน่ว่าคงได้รู้จักกลุ่มสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเชิงลึกของไทยนั้นมีพัฒนาการก้าวหน้าหลากหลายเพียงไร ไม่ว่าจะเป็นสาขาในด้านเกษตร (AgTech) อาหาร (FoodTech) การแพทย์ (MedTech) อวกาศ (SpaceTech) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสําหรับ บุคคล (AI Robotic Immersive IoT: ARI-Tech) ที่เป็นไฮไลต์ของปีนี้

ไม่เพียงการได้ชื่นชมผลงาน เชื่อแน่ว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ และที่เหนือกว่านั้นคือทุกรายมีส่วนสำคัญในการเติมเต็มเสริมสร้างระบบนิเวศ DeepTech ของไทยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และทำให้การเติบโตในกลุ่มสตาร์ทอัพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมของไทยเติบโตยิ่งๆ ขึ้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเทคโนโลยีเชิงลึก เปิดโลกทัศน์สู่นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่จะมาขับเคลื่อนประเทศไทยในงาน ‘STARTUP X INNOVATION THAILAND EXPO 2021’

ชมย้อนหลังได้ฟรี ที่ https://site.nia.or.th

Digiqole ad

บทความที่น่าสนใจ