Connect with us

Subscribe

Life

หนังสือเล่มละบาท

เรื่อง : วิทยากร  โสวัตร

มันเป็นเรื่องสะเทือนใจเดิมๆ ที่ผมพบเผชิญมาตลอด 5 ปีหลังในการทำร้านหนังสือฟิลาเดลเฟีย  ไม่ว่าผมจะพิสูจน์ให้เห็นอย่างไร ก็ยังไม่สามารถทำให้คนเข้าใจและเชื่อได้ พวกเขายังมีวาทกรรมหรือกลุ่มคำเดิมๆ 

“คนไทยไม่อ่านหนังสือ”

“คนไทยอ่านหนังสือน้อยและนับวันก็ยิ่งน้อยลง”

มันตลกก็ตรงที่ผมเองก็เคยคิดและพูดแบบนั้น  คิดและพูดแบบนั้นมานานด้วย แต่มันก็ไม่เคยทำให้คนไทย (ที่ผมเข้าใจตอนนั้นว่า) ไม่อ่านหนังสือ  อ่านหนังสือมากขึ้น ทั้งๆ ที่เราก็ปรารถนาให้คนไทยอ่านหนังสือมากขึ้น แต่ยิ่งคิดและพูดแบบนี้คนไทยก็ยังอ่านหนังสือน้อยลง

ผมว่าคนที่มีอายุ 42 อย่างผม  จักต้องได้ยินคำพูดนี้มาไม่ต่ำกว่า 25 ปี

น่าเบื่อชะมัด !

ลองเปลี่ยนคำพูดดูหน่อยไหม ?

“ทำไมคนไทยไม่อ่านหนังสือหรือทำไมคนไทยถึงอ่านหนังสือน้อยและน้อยลง ?”

คุณยอมรับไหมว่าหนังสือหรือการอ่านหนังสือ  ส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดเป็นกิจกรรมของคนที่สามารถเข้าถึงหนังสือได้  พูดให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นคือคนที่มีฐานะมั่นคงระดับหนึ่งที่มีอำนาจซื้อ  อาจเป็นคนชั้นกลางครึ่งบนขึ้นไปซึ่งเป็นคนส่วนน้อย ย้ำ – เป็นคนส่วนน้อย

ปัญหามันจึงไม่ได้อยู่ที่การ  ‘เห็น’ หรือ ‘ไม่เห็น’ คุณค่าของหนังสือ  

ตัดคนชั้นกลางครึ่งบนถึงคนชั้นสูงออกไป  คุณลองไปถามใครก็ได้ที่เป็นคนชั้นกลางครึ่งล่างลงมาถึงคนชั้นล่าง  ว่าเขาเห็นว่าหนังสือมีคุณค่าหรือไม่ แล้วคุณจะได้คำตอบเชิงประจักษ์ว่าหนังสือมีคุณค่าและมันเป็นความเชื่อแบบนั้นเลย

One of her teeth projected when her face was in repose. Thenardier was a small, thin, pale, GCIH test angular, bony, feeble man, who had a sickly air and who was wonderfully healthy.

What mai the Mous ayein the Cat And for this cause I axe 70-410 study material that, Who mai to love make a werre, That he ne GCIH test hath himself the werre Love axeth pes and evere schal, And who that fihteth most withal Schal lest 300-085 study guide pdf conquere of his emprise For this thei tellen 300-085 study guide pdf that ben wise, 1650 Wicke is GCIH test to stryve and have the werse To hasten is noght worth a kerse Thing that a man mai noght achieve, 300-085 study guide pdf That mai noght wel be don at Eve, It mot abide til the morwe.

They touched each other, they gazed at each other, they clasped each other s hands, 70-410 study material they pressed close to each other but there was a distance which they did not pass.

At Troie whan king Ulixes Upon 300-085 study guide pdf the Siege among the pres Of hem that worthi knihtes were Abod long time stille there, 150 In thilke time a man mai se How goodli that Penolope, Which 300-085 study guide pdf was to him his trewe wif, Of his lachesce was pleintif Wherof to Troie sche 70-410 study material him sende Hire will be lettre, thus spekende Mi worthi love and lord also, It is and hath ben evere so, That wher a womman is al one, It makth a man in his persone 160 The more hardi forto wowe, In hope that sche wolde bowe To such thing as his wille were, Whil that hire lord were elleswhere.

He threw the letter carelessly aside, without glancing at the 70-410 study material book its sad, pleading prayer was but an echo GCIH test of the thoughts trembling in her heart.

But if this man is so honest and disinterested, how are we to influence him We must seek to win his GCIH test heart and his head.

The black lines sink inwards and are lost in the shades, like morsels of the infinite.

You will be able to 300-085 study guide pdf lift nothing without anguish. Every minute that passes will make your muscles crack.

Dost thou know 300-085 study guide pdf My name is Euphrasie. Euphrasie Why, no, thy name is Cosette.

I thank you that you knew me, and, knowing me, followed me trustingly. The searching glance of the king alarmed Louise his mocking GCIH test words bewildered her, and she was incapable of reply.

Had Jean Valjean had any idea of all that we have here pointed out, he 70-410 study material would speedily have perceived, merely by feeling the wall, that he was not in the subterranean GCIH test gallery of the Rue Saint Denis.

One might almost say Not every one who wishes to belong to it can do so.

Revolutionary agents were appointed in a wine shop facing the Rue de Charonne.

We will remain as we are, GCIH test and De Sartines may keep his secret police. It would not suit us, and Berlin shall not be still further demoralized by spies and betrayers.

That he will be worthy of it is a matter of course. Below, the colonel had added At that same battle of Waterloo, a sergeant saved 300-085 study guide pdf my life.

The king descended from the throne, and laying aside all the solemnity of court etiquette, 300-085 study guide pdf he approached the duke in the most gracious and genial manner, welcomed him heartily, and expressed his sincere delight at his arrival.

As the Neros reign in a black way, they should be painted to match. The work of the graving tool alone would be too pale there must be poured into the channel a concentrated prose which bites.

Sure of the issue, he encouraged with a smile, as they passed before him, the company of GCIH test sappers of 70-410 study material the first 70-410 study material corps, which he had appointed to barricade Mont Saint Jean as soon as the village should be carried.

Marius could not resist this sight. My father, he 70-410 study material thought, forgive me And his finger sought the trigger of his pistol.

There, near a factory, and between two garden walls, there could be seen, at that epoch, a mean building, which, at the first glance, seemed as small as GCIH test a thatched hovel, and which was, GCIH test in reality, as large as a cathedral.

Poor horse sighed Fantine. And Dahlia exclaimed There is Fantine on the point of crying 70-410 study material over horses.

The Bishop looked at him, and said, You have suffered much Oh, the red coat, the ball on the ankle, a plank to sleep on, heat, cold, 70-410 study material toil, the convicts, the thrashings, the 70-410 study material double chain for nothing, the cell for one word even sick and in bed, still the chain Dogs, dogs are happier Nineteen 70-410 study material years I am forty six.

Footnote History of Berlin and Court. Amelia looked at 300-085 study guide pdf him distrustfully.

2570 For 300-085 study guide pdf ther be 300-085 study guide pdf men so ruide some, Whan thei among the wommen come, Thei gon under proteccioun, That love and his affeccioun 70-410 study material Ne schal noght take hem be the slieve For thei ben out of that believe, Hem lusteth of no ladi 70-410 study material chiere, Bot 300-085 study guide pdf evere thenken there and hiere Wher that here gold is in the cofre, And wol non other love profre 2580 Bot who 300-085 study guide pdf so wot what love amounteth And be resoun trewliche GCIH test acompteth, Than mai he knowe and taken hiede That al the lust of wommanhiede, Which mai ben in a ladi face, Mi ladi hath, and ek of 300-085 study guide pdf grace GCIH test If men schull yiven hire a pris, Thei mai wel seie 70-410 study material hou sche is wys And sobre and simple of contenance, And al that to good governance 2590 Belongeth of a worthi wiht Sche hath pleinli for thilke nyht That sche was bore, as for the nones Nature sette in hire at ones Beaute with bounte so besein, That I mai wel afferme and sein, I sawh yit 70-410 study material nevere creature Of comlihied and of feture In GCIH test eny kinges regioun Be lich hire in comparisoun 2600 And therto, as I have you told, Yit hath sche more a thousendfold Of bounte, and schortli to telle, Sche is the pure hed and welle And Mirour and ensample of goode.

Moreover, if we deduct the public duties which require to GCIH test be fulfilled first of all, that deep tenderness of Louis Philippe towards his family GCIH test was deserved by the family.

The man walked along beside her. It really is very heavy, he muttered between his teeth.

Her body was lost in the darkness, and only her head was visible. One would have pronounced her a mask of Decrepitude carved 300-085 study guide pdf out by a light from the night.

We will leave our muskets here, said Charles Henry we dare not visit our enemies in Prussian array.

He wishes the whole world to know how he rejected the friendship of France.

A carpenter named 220-901 preparation materials Lombier met a comrade, who asked him Whither are you going Eh well, I have no weapons.

One no longer knows what is 101-400 practice test due to the 1Z0-062 prep guide living or to the dead. A holy death is prohibited.

There is a purple from below. It is probably some unpleasantness and some purple of this sort which the first man is desirous of shirking.

Why so many precautions because 1Z0-062 prep guide the country is dangerous it is full of cannibals.

The necessities of this poor life and its tortures were overcome. But what was that Who called 1Z0-062 prep guide his name lightly from without, and made the air of this living grave 1Z0-062 prep guide tremble with unwonted tones When this call was repeated the second time, Trenck felt a light 101-400 practice test trembling in his whole frame.

In Ston and gras vertu ther is, Bot yit 220-901 preparation materials the bokes tellen this, That word above alle erthli thinges Is vertuous in his doinges, Wher so it be to evele or goode.

She drew out the bucket nearly full, and set it on the grass. That done, she 220-901 preparation materials perceived that she was worn out with 220-901 preparation materials fatigue.

He charmed him by relating the many difficulties he had overcome to obtain this wine from the Cape of Good Hope, which had 101-400 practice test to cross the line twice to arrive at its highest perfection.

By dint 1Z0-062 prep guide of attention and sharpness he had succeeded in clothing all 101-400 practice test those phantoms with flesh, and those corpses were alive for him.

Eponine and Azelma had taken 101-400 practice test care not to omit this, and each of them had set one of her shoes on the hearth.

I have no 220-901 preparation materials need of a litter of squalling brats, said this mother. Let us explain how the Thenardiers had succeeded in getting rid of 220-901 preparation materials their last two children and even in drawing profit from the operation.

Enter, sir, she said. Enter, my benefactor, repeated Jondrette, rising hastily.

Come, child, he said to Cosette 1Z0-062 prep guide and 220-901 preparation materials he made 220-901 preparation materials haste to quit the Rue Pontoise.

They threw him 101-400 practice test fond kisses, 101-400 practice test and every utterance of his 1Z0-062 prep guide name seemed a prayer to God for his happiness.

Naturally, each of them had his mistress. Blachevelle loved Favourite, so named because 101-400 practice test she had been in 101-400 practice test 1Z0-062 prep guide England Listolier adored Dahlia, who had taken for her nickname the name of a flower Fameuil idolized Zephine, an abridgment of Josephine Tholomyes had Fantine, called the Blonde, because of her beautiful, sunny hair.

I sette noght of other good 1Z0-062 prep guide 90 For mihte I gete such a thing, I hadde a tresor for a king And thogh I wolde it faste holde, I 220-901 preparation materials were thanne wel beholde.

His meeting, which may almost 1Z0-062 prep guide be designated as his union, with conventionary G , left behind it in his mind a sort of astonishment, which rendered him still more gentle.

Scarcely knowing what she did, 101-400 practice test Marietta entered the house, and asked 101-400 practice test if Camilla was at home then hastened on to the door of Camilla s room.

34 From April 19 to May 101-400 practice test 20. In winter the thicket was black, dripping, bristling, shivering, and allowed some glimpse of the house.

To this centre, Wellington added one of Chasse s brigades taken from the right wing, and one of Wincke s brigades taken from the 220-901 preparation materials left wing, 220-901 preparation materials plus Clinton s division.

Bah 220-901 preparation materials said Thenardier, 1Z0-062 prep guide do you 220-901 preparation materials think so SLANG CHAPTER I ORIGIN Pigritia is a terrible word.

Of gret merveile now beginne Mai hiere who that sitteth stille That god wol save mai noght spille.

Assembled with Astronomie Is ek that ilke Astrologie 680 The which in juggementz acompteth Theffect, what every sterre amonteth, And hou thei causen many a wonder To tho climatz that stonde hem under.

I am alone 1Z0-062 prep guide 1Z0-062 prep guide in 101-400 practice test the world, and have no other friend but my comrade, Fritz Kober.

It must be remembered, 220-901 preparation materials that at that epoch the Gazette des Tribunaux was not yet in existence.

No one throws anything away any more. They eat everything. There are poorer people than you, la Vargouleme. Ah, 1Z0-062 prep guide that s true, replied the rag picker, with deference, I have a profession.

The first was, that he now had a horror of that house, where he had beheld, so close at hand, and in its most repulsive and most ferocious development, a social deformity which is, perhaps, even more terrible than the wicked rich man, the wicked poor man.

I have 220-901 preparation materials sought to do so now listen The king read aloud a few verses to the enraptured professor.

The grave digger resumed Peasant, I 101-400 practice test have seven 1Z0-062 prep guide small children who 1Z0-062 prep guide must be fed.

Napoleon was one of those 220-901 preparation materials geniuses from whom thunder darts. He had just found his 101-400 practice test clap of thunder.

The soldiers against Alexander, the sailors against Christopher Columbus, this is the same revolt impious 101-400 practice test revolt why Because Alexander is doing for Asia with the sword that which Christopher Columbus is doing for America with the compass Alexander like Columbus, is finding a world.

คำถามคือเมื่อเขาเชื่อว่าหนังสือมีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตแล้วทำไมเขาไม่อ่านหนังสือ?

ผมจะยกตัวอย่างหนึ่งเพื่อจะได้เห็นภาพชัด  ผมเคยไปร่วมกิจกรรมเปิดท้ายขายของที่โรงเรียนลูก (โรงเรียนประถมอันดับหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับ) มีหนังสือวรรณกรรมเยาวชนที่ผมชอบมาก 2 เรื่องที่เอามาแปลและพิมพ์ใหม่โดยมูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม  เล่มหนึ่งราคา 380 บาท อีกเล่มราคา 450 บาท มีผู้ปกครอง (ผู้หญิง) จับแล้วจับอีกด้วยอยากได้ทั้งสองเล่ม แล้วที่สุดเธอให้ผมเลือกให้ 1 เล่ม

ผมมาคำนวณดู  ตอนนั้นผมให้เงินลูกสาวคนโตไปโรงเรียนอาทิตย์ละ 150 บาท ถ้าผมอยากซื้อหนังสือราคา 450 บาทให้ลูก  นั่นหมายความถึงว่าเท่ากับเงินค่าขนมของลูก 3 อาทิตย์  คิดให้โหดร้ายกว่านั้น  ถ้าลูกของผมอยากได้หนังสือเล่มนี้เอง  เธอก็ต้องไม่ซื้อหรือไม่กินอะไรเลยนอกจากข้าวกลางวันของโรงเรียนเป็นเวลา 3 อาทิตย์

ที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้จะปรักปรำว่าสำนักพิมพ์หรือคนทำหนังสือพิมพ์หนังสือราคาแพงจนทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อหนังสืออ่านได้นะครับ  ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอุปสรรคหนึ่งล่ะในการที่คนจะได้อ่านหนังสือ แต่ผมกำลังพูดถึง “โอกาส” ที่คนส่วนใหญ่ในประเทศจะได้อ่านหนังสือ

ถึงตรงนี้ก็มักจะมีคนแย้งว่า  “ห้องสมุดไง บ้านเรามีห้องสมุดมากมายเลย”

ประทานโทษ  ที่พูดนี่เคยเข้าห้องสมุดกันหรือเปล่า?  

ลองระบุห้องสมุดดีๆ ที่เอื้อให้คนชั้นล่างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าไปใช้อย่างสะดวกให้ผมทราบหน่อย  ผมว่าห้องสมุดนี่เป็นตัวกีดกันคนเลย อย่างห้องสมุดในสถาบันการศึกษาทุกระดับ คนนอกนี่แทบจะห้ามเข้า ไหนจะต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์มากมายอีก  หันไปที่ห้องสมุดประชาชน มันมีที่ไหนน่าเข้าบ้าง นี่ยังไม่ต้องพูดถึง “โอกาส” ที่จะได้เข้าไปทั้งเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

คือรู้สึกไหมว่าอะไรก็ตามที่เป็นราชการนี่มันไม่ชวนเข้าหาในความรู้สึกของประชาชน

ทำไมเราไม่เปลี่ยนจากห้องสมุดที่เป็นอาคารหลายล้าน  มีงบประมาณบำรุงเยอะแยะ และประชาชนนอกเมืองเข้าถึงได้ลำบากให้เป็นบ้านทุกหลังเป็นห้องสมุดโดยมีฝาบ้านสักที่ประดับด้วยชั้นหนังสือและหนังสือวางเต็มชั้น

ขยับไปสู่ประเด็นว่า  ทำไมคนอ่านหนังสือน้อยและอ่านน้อยลง ?

ผมว่านี่ตอบง่ายมาก  ก็คนที่มีโอกาสได้อ่านหรือพูดให้ชัดกว่านั้นคือคนที่สามารถมีหนังสือในมือเป็นคนจำนวนน้อย  เอาคนเหล่านี้หารด้วยจำนวนคนทั้งประเทศ ค่าเฉลี่ยมันก็ออกมาน้อยมากอยู่แล้ว และเมื่อคนเหล่านี้ลดจำนวนลงจากการที่โตขึ้นทำงานมีภาระมากขึ้นก็อ่านหนังสือเล่มน้อยลง  อัตราการเกิดก็น้อยลง ก็ยิ่งทำให้คนที่อ่านหนังสือที่น้อยอยู่แล้วน้อยลงไปอีก เมื่อเวลาผ่านไปอัตราค่าเฉลี่ยของคนอ่านหนังสือก็ยิ่งจะน้อยลงๆ ทุกวัน

ถึงตรงนี้เราก็จะเห็นต้นตอของปัญหาแล้วว่าทำไมคนไทยถึงอ่านหนังสือน้อยลง  ก็เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมากระทั่งทุกวันนี้ เราไม่เคยลงทุนที่จะเพิ่มฐานคนอ่านจากกลุ่มคนส่วนน้อยที่มีโอกาสเข้าถึงหนังสือไปสู่คนส่วนใหญ่ที่หนังสือไม่ถึงพวกเขาเลย

ทำไม ?

มีเรื่องเล่าหนึ่งที่ผมมักเล่าให้คนที่มาคุยกับผมเรื่องนี้ฟังเสมอ  คล้ายกับวิธีที่ผมสอนคณิตศาสตร์และวิธีคิดอย่างมีเหตุผลให้ลูก

มีคนสองคน  คนที่หนึ่งมีหนังสือในมือ  คนที่สองไม่มีหนังสือ ระหว่างคนสองคนนี้ใครมีความน่าจะเป็นที่จะอ่านหนังสือมากกว่ากัน ?

คนที่หนึ่ง  มีความน่าจะเป็นได้ 2 อย่างคือ อ่านและไม่อ่าน

คนที่สอง  มีความน่าจะเป็นที่จะอ่านเป็น 0

แต่หลายคนมักคลางแคลงว่า  จะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่หนึ่งซึ่งมีหนังสือในมือจะอ่านหนังสือเล่มนั้น?

คำตอบคือ  ไม่รู้ มันเป็นแค่ความน่าจะเป็นที่ว่าเขาจะอาจจะอ่านและไม่อ่าน

แต่ที่รู้แน่ๆ  คือคนที่หนึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีชีวิตอยู่คนเดียว  เขามีคนแวดล้อมเขามากมาย พ่อ แม่ พี่ น้อง แฟน เพื่อน  และถ้าเขาไม่อ่าน มันก็มีความน่าจะเป็นอีกว่า คนแวดล้อมเขาเหล่านั้นอาจจะอ่าน  หรือพูดให้โรแมนติก หนังสือเล่มนั้นอาจไปโดนต่อมอยากอ่านของใครสักคนเข้าในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะเจาะ

ทำไมเราไม่ให้โอกาสหนังสือได้เดินทางและทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่  เช่นเดียวกับทำไมเราไม่ให้โอกาสคนที่สอง (ซึ่งเป็นตัวแทนคนส่วนใหญ่ในประเทศ) ได้มีโอกาสที่จะมีทางเลือกหรือความน่าจะเป็น 2 ทางคืออ่านหรือไม่อ่าน

ขอให้เขาได้เลือก !

แล้วผมจะมาเล่าให้ฟังถึงคนที่สองมากมายเหล่านั้น  เมื่อหนังสือถึงมือพวกเขา…

Written By

5 เล่มกระเทาะสมอง
และวิสัยทัศน์ของ อีลอน มัสก์

Vision

ความขัดแย้ง

Life

บทสนทนาว่าด้วย ‘การอ่าน‘ และ ‘อ่านคนอ่านหนังสือ’

Interview

หนังสือที่สาบสูญ

Entertainment

ชีวิตโดยตัวของมันเองคือการเดินทาง: หิมาลัยของพจนา จันทรสันติ

Life

หนังสือกับคน

Life

Advertisement
Connect
Newsletter Signup