Connect with us

Subscribe

Life

ห่างไกลจากโรคร้าย ด้วยการเรียน ‘ออนไลน์’ ที่ทำได้จากที่บ้าน

ในสภาวะที่เชื้อไว้รัส Covid-19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ หลายสถานที่ถูกสั่งห้ามไม่ให้เปิดทำการเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ตามคำสั่งของทางภาครัฐ นั่นรวมถึง ‘สถานศึกษา’ ที่มีกลุ่มคนอยู่พลุกพล่าน และอาจแปรสภาพเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อร้ายได้ มันเป็นที่เข้าใจกันได้เมื่อพิจารณาจากเหตุและปัจจัยดังกล่าว

แต่การหยุดสถานศึกษา ก็ไม่ได้หมายความว่าการเรียนรู้จะต้องหยุดไปด้วย เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบัน ต่างก็เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนในแบบ ‘ออนไลน์’ มาได้เป็นระยะเวลากว่าทศวรรษแล้ว และยิ่งกับช่วงเวลาที่การติดต่อสื่อสารสามารถทำได้อย่างสะดวกสบาย การศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษ และเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากขึ้นตามไปด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ก็มีด้วยกันอยู่หลายประการ เช่น

-ความสะดวกที่จะเรียนรู้ได้ในแบบ 24 ชั่วโมง และเวลาไหนก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม

-เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น จากการค้นคว้าข้อมูลที่หลากหลายในแบบออนไลน์

-ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียนมากขึ้น

-ผู้สอนสามารถพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอนได้หลากหลายมากขึ้น

-ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินของผู้สอนต่อชั้นเรียนได้ดีขึ้น

-ลดค่าใช้จ่ายทางด้านสถานที่ ค่าไฟ ค่าน้ำ และประหยัดเวลา

-และเหนือสิ่งอื่นใด ช่วยกระจายโอกาสทางการเรียนรู้ให้ไปสู่พื้นที่ที่ห่างไกล และหลากหลายช่วงวัยได้มากยิ่งขึ้น

ในสมัยแรกเริ่ม การเรียนการสอนออนไลน์อาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากนัก ด้วยสื่อการสอนที่ยังต้องพึ่งพาตัวกลางอย่างแผ่น Diskette, CD Rom แต่ในปัจจุบัน การเรียนการสอนด้วยระบบ VDO Streaming ก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น เข้าถึงคนได้ทั่วถึง และสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้อย่างทันที

นอกเหนือจากนี้ การเรียนการสอนออนไลน์ ยังเปิดโอกาสให้กับการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นคอร์สได้อย่างหลากหลาย ผ่านสถาบันการเรียนออนไลน์ที่เริ่มมีมากขึ้นในปัจจุบัน ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ เช่น สถาบัน Udemy ที่มีวิชาต่างๆ ให้เลือกเรียนได้ หรือแม้แต่สถาบันการศึกษาใหญ่ๆ ของต่างประเทศ ก็เริ่มเปิดคอร์สออนไลน์เฉพาะรายวิชาสำหรับผู้ที่สนใจให้ได้เลือกเรียนกันไปบ้างแล้ว

แน่นอนว่าการเรียนออนไลน์นั้น ไม่ใช่ความหมายเดียวกับการพักผ่อนอยู่บ้านเฉยๆ (แบบเดียวกับการทำงานที่บ้าน) ที่ผู้สอนจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน (ยืดหยุ่นได้นิดหน่อยตามที่เห็นสมควร) และต้องมีการประเมินผ่านการบ้าน การสอบ และการวัดผลสัมฤทธิ์ในช่วงท้ายคอร์ส เพื่อให้เข้าถึงจุดหมายสำคัญของการเรียนการสอน

ในห้วงเวลานี้ ที่เชื้อ Covid-19 กำลังแพร่ระบาดและกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ (และมาตรการจากทางภาครัฐที่เยียวยาเท่าที่จะสามารถทำได้ภายใต้ข้อจำกัด) และการ Social Distancing ก็เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นทุกขณะ สถาบันการศึกษาของประเทศไทยเองก็เริ่มตื่นตัว และหันมาปรับใช้การเรียนออนไลน์กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจจะมีอีกหลายสถาบันตามมาหากสถานการณ์ต่างๆ ยังคงไม่มีความคืบหน้าที่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม

อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ได้พัฒนาแนวทางรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์โดย อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี ที่อาจารย์ผู้สนใจ สามารถนำมาปรับใช้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

มันเป็นภาวะวิกฤติ แต่ก็เป็นวิกฤติที่ก่อให้เกิดโอกาสทางการเรียนรู้ที่ไม่อาจประเมินค่าได้ จากองค์ความรู้ในโลกออนไลน์ที่มีอยู่อย่างมหาศาล ที่ไม่ได้ถูกจำกัด แม้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะไม่สามารถกระทำได้ในช่วงเวลานี้ก็ตาม

แล้วคุณจะรู้ ว่าโลกแห่งการศึกษา มันไม่เคยจบสิ้น แม้จะเป็นไปท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดร้ายแรงเช่นนี้ก็ตาม

Written By

เมื่อกรุงเทพจะคลาย ‘Lockdown’ ในภาวะที่ยังสุ่มเสี่ยงกับ COVID-19

Life

แนวทางการบริหารเงิน 5 ประการในสภาวะวิกฤติ COVID-19

Life

อยู่บ้านไปไหนไม่ได้ ลอง 7 วิธีออกกำลังกายอย่างง่ายโดยไม่ต้องออกจากบ้าน

Life

CK EVERYONE น้ำหอมกลิ่นใหม่สำหรับทุกเจเนอเรชั่น

Life

Don Don Donki x The Market
ช่วยเสิร์ฟสินค้าจำเป็นด้วยแนวคิด ‘สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ’

Life

ถึงหน้าร้อน ถึงเวลาข้าวแช่

Life

Advertisement
Connect
Newsletter Signup