Connect with us

Subscribe

Interview

มีเดียคอม (ประเทศไทย) ผนึกกำลังเจดับบลิวที
 ร่วมมือผลักดันแคมเปญ UN Women ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพสตรี

มีเดียคอม (ประเทศไทย) เอเยนซี่ผู้บริหารและซื้อขายสื่อระดับโลกในเครือ กรุ๊ปเอ็ม พร้อมด้วยเจดับบลิวที และพันธมิตรสื่อ เตรียมเดินเครื่องเต็มสูบ ร่วมผลักดันแคมเปญ “16 Days of Activism Against Gender Based Violence” ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จากจุดยืนของการผสมผสานระหว่างความเป็น Content + Connections เอเยนซี่ ในการเชื่อมต่อระหว่าง
แบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย จากความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการทำงานด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาและบริหารพื้นที่สื่อด้วยเครื่องมือทางการตลาด และสื่อแบบครบวงจร มีเดียคอม (ประเทศไทย) มีความพร้อมที่จะทำการประชาสัมพันธ์ ไปพร้อมๆ กับการร่วมส่งเสริมคุณค่าและความตระหนักรู้ในศักยภาพของผู้หญิง ตามแนวคิดในการสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศของ UN Women

ทั้งนี้ “UN Women” คือ องค์กรระดับนานาชาติที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ พร้อมขยายขีดความสามารถของผู้หญิงอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ผู้หญิงและเด็กหญิงนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับความยุติธรรมจากสังคมอย่างแท้จริง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้หญิงในสังคม

“ในฐานะเจ้าของรางวัลเหรียญทอง AGENCY OF THE YEAR 2017 มีเดียคอม มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับ WPP ในการเป็นผู้ขับเคลื่อนแคมเปญของ UN Women โดยเราได้ทุ่มเททุกสรรพกำลัง ทั้งบุคลากรเฉพาะทางที่มีความสามารถจากหลากหลายหน่วยงาน และเครือข่ายสื่อมวลชนที่กว้างขวางมาเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะ โดยเชื่อว่าความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสื่อของเรานั้นจะเป็นกระบอกเสียงที่จะช่วยบอกต่อเสียงเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงไทยให้ก้องกังวานไปทั่วโลกได้” สุภรณ์ อรุณภาคมงคล กรรมการผู้จัดการ มีเดียคอม (ประเทศไทย) กล่าว

Written By

Advertisement
Connect
Newsletter Signup