Connect with us

Subscribe

Life

ย้อนชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ราชวงศ์จักรีเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการปราบดาภิเษกเมื่อ พ.ศ. 2325 โดยมีพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลแรกแห่งยุครัตนโกสินทร์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ โดยยุคสมัยของราชวงศ์จักรีซึ่งปกครองสยามประเทศมาช้านาน เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการปราบดาภิเษกเมื่อ พ.ศ. 2325 และเรียกยุคของราชวงศ์นี้ว่า ยุครัตนโกสินทร์ โดยมีพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลแรก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นับเป็นครั้งที่ 12 (รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 6 จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นสองครั้ง)โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะทรงขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

และก่อนถึงพิธีสำคัญอันยิ่งใหญ่ดังกล่าวนั้น เราขอพาพี่น้องชาวไทยมาย้อมชมภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ไปพร้อมๆ กัน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 จากในภาพคือ ขณะสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ถวายน้ำอภิเษกที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอพระสุลาลัยพิมาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฎมาทรงสวมแล้ว ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระแสงขรรค์ชัยศรีจากพระราชครูวามเทพมุนี

เมื่อพระราชครูวามเทพมุนีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระราชครูวามเทพมุนีรับพระบรมราชโองการ ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระแท่นราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ในการเสด็จพระราชดำเนินออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มไหยศูรยพิมาน

พระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จด้วยกระบวนราบใหญ่ ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 และทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี คือตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 จนถึง วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

Written By

อยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเอง

Life

มองอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผ่านเลนส์
ดร.ยศพงษ์ ลออนวล

Life

สู่บทเรียน “ธนาคารกลางท่ามกลางความท้าทาย” ของผู้ว่าการวิรไท

Interview

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก : Giving is Important to Business

Interview

Inspiring WATCHES

Life

เปิดใจ ‘วี BNK48’ กับบทนางเอกครั้งแรก

GM TV

Advertisement
Connect
Newsletter Signup