Connect with us

Subscribe

Life

โรคหัวใจทำร้ายถึงสมอง

งานศึกษาพบ ผู้ป่วยโรคหัวใจเสี่ยงความจำเสื่อมเร็วกว่าปกติ

แม้ ‘โรคสมองเสื่อม’ ยังไม่มีวิธีรักษา แต่ทว่าผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเราสามารถลดความเสี่ยงได้หากป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ

Reasons to Read

  • การไม่ใส่ใจสุขภาพและปล่อยให้เกิดความผิดปกติกับระบบสมองเพียงเล็กน้อย อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิด ‘โรคสมองเสื่อม’ ที่ตอนนี้ยังไม่มีวิธีรักษาทางการแพทย์ ทว่าผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเราสามารถลดความเสี่ยงได้หากป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ

จากงานศึกษาล่าสุดที่เผยแพร่ลงในวารสารของวิทยาลัยโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา อาจทำให้เราต้องหันมาให้ความใส่ใจกับสุขภาพของหัวใจ กันให้มากขึ้น เนื่องจากมีการพบว่าผู้ที่เสี่ยงมีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางหัวใจ จะมีโอกาสเกิดโรคเกี่ยวกับสมองตามมาได้มากกว่าผู้อื่น และอย่างเลวร้ายที่สุดคือโรคสมองเสื่อมที่ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาทางการแพทย์ 

ผู้ทำงานศึกษาชิ้นนี้บอกว่า งานวิจัยที่ผ่านมามักให้ความสนใจที่สภาพอาการโรคทางหัวใจมากกว่าระดับการรับรู้ที่ถดถอยซึ่งเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้น ทว่างานศึกษาชิ้นล่าสุด ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุเฉลี่ย 62 ปี จำนวนเกือบ 8,000 คน และไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับโรคหัวใจในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ก่อนพบว่า เมื่อทำการตรวจหาความเสี่ยงโรคหัวใจในกลุ่มดังกล่าว ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคทางหัวใจจะมีระดับความสามารถในการจดจำถดถอยลง และส่งผลต่อสมองได้ในระยะยาว 

โดยผู้ทำการศึกษาสรุปไว้ว่า หัวใจและสมองทำงานอย่างสัมพันธ์กัน ทำให้โรคทางหัวใจและหลอดเลือดส่งผลกระทบต่อสมองได้หลากหลายวิธี อาทิ สร้างความผิดปกติให้กับเส้นเลือดฝอย หรือขัดขวางการไหลเวียนของออกซิเจนสู่สมอง และอาจเป็นสาเหตุก่อโรคชนิดอื่นได้อีก เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ ผู้ทำการศึกษาเชื่ออีกว่า อาจมีกระบวนการบางอย่างที่ค่อยๆ สร้างผลกระทบต่อระบบเลือดและสมอง แต่ยังไม่มีคำตอบที่อธิบายได้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นอย่างไร เพราะอาจมีปัจจัยอื่นๆ อีกเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การรักษาจากแพทย์ที่อาจเป็นตัวการสำคัญ

ผู้เชี่ยวชาญบอกอีกว่า การปล่อยให้เกิดความผิดปกติกับระบบสมองเพียงเล็กน้อย อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิด โรคสมองเสื่อม ได้อีกด้วย โดยโรคนี้ยังไม่มีวิธีรักษาทางการแพทย์ ดังนั้น สิ่งที่ดีและควรทำมากที่สุดก็คือ การป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ อาจทำได้โดยการหมั่นสังเกตอาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายในชีวิตประจำวัน อาทิ อารมณ์ หรือการนอนหลับ ผู้มีความเสี่ยงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่เสมอ

อีกทั้งการทำกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจก็จะส่งผลดีต่อสมองได้เช่นกัน โดยสามารถอ่านได้จากบทความ โรคสมองเสื่อม เป็นแล้วรักษายาก แต่ป้องกันได้ด้วยวิธีง่ายๆ ที่ GM Live ได้เคยนำเสนอไปแล้ว

Written By

อยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเอง

Life

มองอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผ่านเลนส์
ดร.ยศพงษ์ ลออนวล

Life

สู่บทเรียน “ธนาคารกลางท่ามกลางความท้าทาย” ของผู้ว่าการวิรไท

Interview

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก : Giving is Important to Business

Interview

Inspiring WATCHES

Life

เปิดใจ ‘วี BNK48’ กับบทนางเอกครั้งแรก

GM TV

Advertisement
Connect
Newsletter Signup