GMW

ความงดงามของเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนในฝันแห่งแคว้นโบฮีเมีย เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา (Vltava River) ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเช็ก โดดเด่นด้วยชื่อเสียงของสถาปัตยกรรมและศ..