Connect with us

Subscribe

Life

สมัครงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เมื่อบริษัทใช้ VR สำรวจคนก่อนตัดสินใจจ้างงาน

เทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ Virtual reality (VR) ทำให้เราได้ลองสำรวจสภาพแวดล้อมในที่ทำงานก่อนเริ่มทำงานจริง แต่นายจ้างก็จะจับตาดูพฤติกรรมเหล่านั้นเพื่อใช้ตัดสินใจว่าจะรับเราเข้าทำงานหรือไม่

Reasons to Read

  • เทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ Virtual reality (VR) ทำให้เราได้ลองสำรวจสภาพแวดล้อมในที่ทำงานก่อนเริ่มทำงานจริง แต่นายจ้างก็จะจับตาดูพฤติกรรมเหล่านั้นเพื่อใช้ตัดสินใจว่าจะรับเราเข้าทำงานหรือไม่
  • กองทัพประเทศอังกฤษก็ใช้เทคโนโลยีนี้ในการฝึกซ้อมบิน ส่วนบริษัทฟาสต์ฟู้ดยอดฮิตอย่างเคเอฟซีก็ใช้เพื่อฝึกสอนพนักงานให้ทอดไก่ออกมาอร่อย

จะดีสักแค่ไหนถ้าหากเราสามารถเห็นสภาพแวดล้อมการทำงานในบริษัทที่อยากร่วมงานได้ก่อนโดยไม่ต้องรอลุ้นหลังตอบรับเข้าทำงานไปแล้ว ปัจจุบันเริ่มมีหลายองค์กรนำเทคโนโลโลยีเสมือนจริงหรือ VR (Virtual reality) มาปรับใช้นอกเหนือจากการให้ความบันเทิง ด้วยการให้ผู้สมัครงานสามารถเดินชมสำนักงานและลองทำงานเสมือนจริงก่อนได้ ทว่าบริษัทก็จะจับตาดูพฤติกรรมเหล่านั้นเพื่อประเมินว่าคุณจะเข้ากับทีมได้ดีหรือไม่เช่นกัน 

ถือเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้มีประโยชน์นอกเหนือไปจากการให้ความบันเทิงได้อย่างน่าสนใจ เมื่อบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในประเทศอิสราเอลใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อคัดเลือกและตัดสินใจว่าจะจ้างผู้สมัครงาน โดยให้ผู้สมัครทำแบบทดสอบผ่านเทคโนโลยี VR เพื่อสังเกตพฤติกรรมและรูปแบบการตัดสินใจ ซึ่งข้อดีสำหรับผู้สมัครคือจะได้เดินชมสถานที่และได้ทดลองอยู่ในสภาพแวดล้อมทำงานที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ทว่าพฤติกรรมเหล่านั้นจะถูกเก็บเป็นข้อมูลเพื่อให้บริษัทใช้ตัดสินใจว่าคุณจะเข้ากันได้ดีกับที่แห่งนี้หรือไม่ โดยคุณจะถูกจับตาดูตั้งแต่พฤติกรรมการเดินสำรวจสถานที่ทำงานว่ามีการวางแผนอย่างไร ผู้สมัครตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับแค่ไหน และนิสัยการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร

ดูเหมือนว่าการคัดเลือกรูปแบบนี้จะทำให้บริษัทได้เห็นทักษะของผู้สมัครอย่างแท้จริงมากกว่าการนั่งให้สัมภาษณ์แบบถามตอบ และนอกจากจะใช้เพื่อคัดเลือกคนแล้วก็มีการนำไปใช้เพื่อพัฒนาบุคคลด้วย อย่างบางบริษัทหรือองค์กรก็นำประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ไปใช้สอนพนักงานเพื่อฝึกฝนฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกบินเสมือนจริงของทหารกองทัพอังกฤษ ไปจนถึงการสอนพนักงานทอดไก่ให้อร่อยของบริษัทเคเอฟซี โดยในมุมกลับกัน เทคโนโลยีนี้ก็สามารถช่วยให้ผู้บริหารได้ลองทำงานหรือใช้ชีวิตแบบพนักงานได้เช่นกัน เพื่อสำรวจว่าบริษัทมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงหรือพนักงานมีอุปสรรคในการทำงานอย่างไร

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาทั้งองค์กรและบุคลากรให้ก้าวหน้า แม้ตอนนี้เทคโนโลยีเสมือนจริงยังไม่ได้เป็นวิธีการหลักในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน แต่คาดว่าในอนาคตจะค่อยๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทในหลายด้านได้อย่างแน่นอน 

Written By

อยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเอง

Life

มองอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผ่านเลนส์
ดร.ยศพงษ์ ลออนวล

Life

สู่บทเรียน “ธนาคารกลางท่ามกลางความท้าทาย” ของผู้ว่าการวิรไท

Interview

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก : Giving is Important to Business

Interview

Inspiring WATCHES

Life

เปิดใจ ‘วี BNK48’ กับบทนางเอกครั้งแรก

GM TV

Advertisement
Connect
Newsletter Signup