Connect with us

Subscribe

Vision

10 ประเทศไหน ‘เสี่ยงตาย’ มากที่สุดในโลก

องค์การสหประชาชาติได้จัดทำรายงาน ระบุว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติมีสถิติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ระหว่างปี 1997-2017 มีประชากรโลกเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติราว 1.3 ล้านคน และประชากรโลกอีก 4.4 พันล้านคนได้รับบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบ

Reasons to Read

  • องค์การสหประชาชาติได้จัดทำรายงาน ระบุว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติมีสถิติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ระหว่างปี 1997-2017 มีประชากรโลกเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติราว 1.3 ล้านคน และประชากรโลกอีก 4.4 พันล้านคนได้รับบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบ
  • มีการจัดอันดับประเทศที่เสี่ยงตายมากที่สุดในโลก เรามาดูกันไว้เป็นข้อมูล อย่างน้อยก็เอาไว้ใช้ประกอบแผนการเดินทาง ว่าต้องระวังอะไรบ้าง

แผ่นดินไหว สึนามิ เฮอร์ริเคน ภูเขาไฟระเบิด… มีรายงานจัดอันดับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสุด ที่มีผลต่อความเป็นความตาย อันเกิดจากภัยธรรมชาติ

รายงานเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงภัยของโลก จัดทำโดย ‘Development Helps Alliance’ หรือ ‘Bündis Entwicklung Hilft’ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระในเยอรมนี 5 องค์กรร่วมกันก่อตั้งขึ้นหลังจากเกิดภัยสึนามิเมื่อเดือนธันวาคมปี 2004 เพื่อหยิบยื่นความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายงานฉบับนี้รวบรวมข้อมูลจากทั้งหมด 171 ประเทศทั่วโลก และไม่เพียงวิเคราะห์จากสถิติของภัยพิบัติทางธรรมชาติเท่านั้น หากยังการสำรวจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันของแต่ละประเทศด้วย และพบ 10 อันดับ  ของประเทศที่ เสี่ยงภัยธรรมชาติดังนี้

ค่าดัชนีความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นตามปัจจัยต่างๆ ที่บ่งบอกความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น มีถนนหนทางเพียงพอ มีสนามบินเพื่อรองรับการช่วยเหลือ หรือเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ปลอดภัย การเข้าถึงของหน่วยกู้ภัย รวมไปถึงเครือข่ายกระแสไฟฟ้า น้ำดื่ม จำนวนสถานพยาบาลและแพทย์เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ภูเขาไฟ Yasur ประทุบนเกาะ Tanna ของ วานูอาตู  

ไต้ฝุ่น Gitaมุ่งหน้าสู่ ตองกา ในเดือนกุมภาพันธ์  2018

ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุด หรือ ‘Ompong’ เหนือท้องฟ้าฟิลิปปินส์

ไต้ฝุ่น Haiyan ที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ในปี 2013 เป็นพายุเขตร้อนที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่ได้รับการบันทึกมา

จากอันดับด้านบนจะเห็นได้ว่า วานูอาตูและตองกา เป็นประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิกที่เสี่ยงภัยสูงสุด และมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดเมื่อยามเกิดภัยพิบัติในแต่ละครั้ง พื้นที่บริเวณนั้นเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหว สึนามิ และคลื่นลมพายุ ส่วนฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จากการระเบิดของภูเขาไฟ และแผ่นดินถล่ม

ส่วนประเทศไทย แม้จะตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่สองฟากติดทะเลอันดามันและอ่าวไทย แต่ค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ที่ 6.12 และอยู่ในอันดับความเสี่ยงที่ 89

สำหรับประเทศที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงภัยธรรมชาติต่ำสุด ได้แก่ กาตาร์ 0.36 / มอลตา 0.57 และซาอุดิอาระเบีย 1.25

ล่าสุด องค์การสหประชาชาติได้จัดทำรายงาน ระบุว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติมีสถิติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ระหว่างปี 1997-2017 มีประชากรโลกเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติราว 1.3 ล้านคน และประชากรโลกอีก 4.4 พันล้านคนได้รับบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบ นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังระบุถึงสาเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างชัดเจนด้วยว่า เป็นผลเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งยังกล่าวถึงภัยพิบัติเพิ่มเติม เช่น อุทกภัย พายุ คลื่นความร้อน ความแห้งแล้ง และไฟป่า

เหยื่อเคราะห์ร้ายส่วนใหญ่เป็นเด็ก

ถึงกระนั้น คณะจัดทำรายงานพื้นที่เสี่ยงภัยของโลกยังชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการในแง่บวก อย่างเช่นการเตรียมพร้อมหรือการรับมือยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ แทบทุกประเทศทั่วโลกสามารถจัดการได้ดีขึ้นกว่าในอดีต

แต่ที่ยังคงคล้ายเดิม แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือ เหยื่อเคราะห์ร้ายส่วนใหญ่ยังเป็นเด็ก องค์การยูนิเซฟให้ข้อมูลในส่วนนี้ว่า เด็กจำนวน 1 ใน 4 ของโลกยังคงอาศัยหรือใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เมื่อปีที่แล้วมีประชากรกว่า 68 ล้านคนต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง

และจำนวนกว่าครึ่งนั้นเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

อ้างอิง

 บุญโชค พานิชศิลป์

Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
Connect
Newsletter Signup