Connect with us

Subscribe

Vision

8 อาชีพอะไรที่จะอยู่ยงคงกะพันไปถึงปี 2020

ในยุคปัจจุบันตลาดแรงงานเปลี่ยน รวดเร็วและรุนแรงหลายเท่าตัว อาชีพหลายอย่างที่เคยทุกวันนี้อาจจะไม่มั่นคงอีกต่อไป เรามาดูแนวโน้มกันดีกว่าว่า 8 อาชีพไหนที่จะมั่นคงต่อไปในอนาคต

Reasons to Read

  • ในอดีตยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟู คนมีความรู้ความสามารถเคยเบาใจกับตำแหน่งงานมั่นคง รายได้มั่งคั่ง ทว่ายุคปัจจุบันตลาดแรงงานเปลี่ยนรวดเร็วและรุนแรงหลายเท่าตัว
  • อาชีพหลายอย่างในทุกวันนี้อาจจะไม่มั่นคงอีกต่อไป เรามาดูแนวโน้มกันดีกว่าว่าอาชีพไหนที่จะมั่นคงต่อไปในอนาคต

ในอดีตยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟู คนมีความรู้ความสามารถเคยเบาใจกับตำแหน่งงานมั่นคง รายได้มั่งคั่ง ทว่ายุคปัจจุบันตลาดแรงงานเปลี่ยนรวดเร็วและรุนแรงหลายเท่าตัว

รายงานของ World Economic Forum ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจทำให้คนตกงาน 5-7 ล้านคนภายในปี 2020 และในจำนวนนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานออฟฟิศ

จากรายงานที่มีชื่อว่า ‘The Future of Jobs’ ซึ่งทำการสำรวจจากเจ้าของกิจการกว่า 350 แห่งใน 15 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลก เพื่อหาคำตอบว่า แรงงานประเภทไหนยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด และต่อไปนี้คือ 8 อาชีพ อันเป็นผลลัพธ์จากการสำรวจ ที่จะยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ-การเงิน การจัดการ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การขาย และการศึกษา…

1. นักวิเคราะห์ข้อมูล จะยังมีความสำคัญและครองตำแหน่งงานไปจนถึงปี 2020 ตราบใดที่โลกยังเชื่อมต่อกันด้วยข้อมูลดิจิตอล และศูนย์ข้อมูลยังคงเป็นขุมทรัพย์ รอการจัดเก็บ วิเคราะห์ และจัดการ

2. นักคอมพิวเตอร์และนักคำนวณ แรงงานในหมวดหมู่นี้ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยของข้อมูล และในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. สถาปนิกและวิศวกร คาดกันว่าแรงงานกลุ่มนี้จะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นในอีกสี่ปีข้างหน้า ในรายงานยังระบุถึงความต้องการวิศวกรเฉพาะด้าน เช่น ไบโอเคมี นาโนเทคโนโลยี หุ่นยนต์ และวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งภายในปี 2020 แรงงานกลุ่มนี้จะมีอัตราเพิ่มขึ้นทั่วโลกถึง 2 ล้านคน

4. นักขายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังคงมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรม ความต้องการนักขายมืออาชีพก็ยังมีเพิ่มขึ้น ใครก็ตามที่สามารถอธิบายข้อเสนอต่างๆ ของบริษัทให้กับลูกค้าได้อย่างคล่องแคล่ว ครอบคลุม ไม่ว่าภาคเอกชนหรือภาครัฐ ตัวอย่างเช่น เมื่อการเสพข่าวสารข้อมูลทางออนไลน์เพิ่มขึ้น บริษัทดิจิตอลมีเดียย่อมต้องการนักขายที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานโฆษณาทางออนไลน์เช่นกัน

5. นักจัดการที่มากด้วยประสบการณ์ ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดก็ตามที่ต้องหยุดชะงัก หรือมีเค้าว่าจะก้าวต่อไปอย่างลำบาก จะต้องการผู้จัดการที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ วางแผน ปรับเปลี่ยน เพื่อให้กิจการดำเนินต่อไปได้ราบรื่น ในรายงานระบุถึงประเภทของอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพา ‘หัวเรือ’ เช่น แวดวงสื่อ วงการบันเทิง และข้อมูล

6. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ แรงงานในฝ่ายการผลิตอาจถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่แรงงานฝ่ายสร้างสรรค์ยังคงต้องใช้ตัวบุคคลจริงๆ โดยเฉพาะงานด้านการออกแบบเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ แกดเจ็ต หรือสินค้าโรงงานต่างๆ

7. นักการฝ่ายบุคคลและนักพัฒนาองค์กร เมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายแรงงานตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้ว การคัดสรรตัวบุคคลคนใหม่เข้ามาแทนที่จึงต้องกระทำกันอย่างระมัดระวัง นักพัฒนาองค์กรหรือนักการฝ่ายบุคคลที่เชี่ยวชาญจึงกลายเป็นที่พึ่งสำคัญขององค์กร เพราะแรงงานกลุ่มนี้จะช่วยคัดกรอง คัดสรรคนทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

8. นักจัดการด้านกฎหมาย หน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาและผลิตสินค้า ยังคงต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามครรลองของกฎหมาย สมมติว่า บริษัทผู้ผลิตรถยนต์โบราณร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีพัฒนารถยนต์ไร้คนขับขึ้นมาสักคัน ทั้งสององค์กรจำเป็นต้องว่าจ้างใครสักคนที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และทำงานประสานกับหน่วยงานของรัฐได้ เพื่อให้งานพัฒนาดังกล่าวดำเนินไปอย่างราบรื่น

ที่กล่าวมาทั้ง 8 อาชีพนี้ไม่ใช่รายงานเทรนด์ ‘อิน’ หรือ ‘เอาต์’ แต่เป็นบทวิเคราะห์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเตือนภาคแรงงาน บอกถึงแนวโน้มว่าอาชีพที่เรากำลังทำอยู่ว่าจะมีโอกาส ‘ไปต่อ’ หรือไม่ หรือใครที่ตอนนี้อยู่ในกลุ่มอาชีพเหล่านี้อยู่ นอกจากจะยังสามารถ ‘ไปต่อ’ แล้ว ยังสามารถพัฒนาตนเองเพื่อโอกาสที่ดีกว่าได้ด้วย

ส่วนใครที่ยังทำงานเป็นมนุษย์ออฟฟิศ เข้าข่าย 5-7 ล้านคนที่กำลังจะตกถัง ก็อย่าเพิ่งท้อใจ เพราะโลกไม่ได้แตกดับ หรือกิจการต่างๆ จะล้มหายไปภายในปี 2020 เพียงแค่พัฒนาตนเองให้เต็มกำลัง และเป็นกลไก — ที่แม้จะชิ้นเล็ก — ที่เข้มแข็งและสำคัญ แล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดี

อ้างอิง 

  • https://www.weforum.org/agenda/2016/01/8-jobs-every-company-will-be-hiring-for-by-2020/
  • https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018

นักเขียน : บุญโชค พานิชศิลป์

Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Interview

อยากซื้อปืนก็ปลูกต้นไม้สิ ชาวอินเดียต้องปลูกต้นกล้า ก่อนได้รับอนุญาตให้ซื้ออาวุธ

Vision

เตือนภัยล่วงหน้า 80 ปี ชุมชนริมฝั่งในออสเตรเลียประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศพร้อมรับมือน้ำท่วม

Vision

ผู้ชายแพ้ท้องแทนเมียได้จริงหรือ?

Vision

ถ่านดูดกลิ่นได้อย่างไร?

Vision

นักวิทยาศาสตร์กำจัด ‘ยีนตาบอด’ ด้วยการดัดแปลงพันธุกรรม

Vision

Advertisement
Connect
Newsletter Signup