GMBiZ

หลังจากที่นกแอร์ต้องเจอกับภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงไตรมาส 3 ปี 2560 จนทำให้ พาที สารสิน ตัดสินใจลาออกจากการเป็นซีอีโอนกแอร์ เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา และแต่งตั้งให้ ‘ปิยะ ยอดมณ..

  • 38