x
Interview
คุยกับ ‘แนนโน๊ะ’ หรือ คิทตี้ - ชิชา อมาตยกุล
ในประเด็น การศึกษาไทย / ค่า GDP / นิยามของเฟมินิสต์..

คุณอาจจะรู้จักหน้าค่าตาของเธอจากบทบาทเด็กนักเรียนสาวผมบ๊อบสั้นมั่นหน้าที่ทั้งซ่าและแรงส์ชื่อ ‘แนนโน๊ะ’ ในซีรีส์เรื่อง ‘เด็กใหม่’ ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ทางสังคมไปเมื่อปีที่ผ่านมา ทว่า GM ยังอยากให้คุณได..