Connect with us

Subscribe

GMW

EL PRIMERO 4052 B

พระเอกตัวจริง

ถ้าจะพูดว่า เซนิธ (Zenith) คือพระเอกตัวจริงในฐานะผู้ผลิตเครื่องกลไกคุณภาพของอุตสาหกรรมนาฬิกาก็คงไม่ผิดนัก เพราะกว่า 144 ปีของการ
ก่อตั้งแบรนด์เท่าที่ผ่านมา พวกเขาสร้างสรรค์กลไกชุดสำคัญมาแล้วถึง 180 คาลิเบอร์ ในกลไกทั้งหมด 500 เวอร์ชั่น และสิทธิบัตร 176 ใบ นี่ยังไม่นับรวมถึงถ้วยรางวัลที่แบรนด์นี้เคยคว้ามาแล้วมากกว่า 1,420 รางวัล! λ แต่เท่าที่ฟังดู ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของ Zenith สักเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะความต่อเนื่องของนโยบายประชาสัมพันธ์และการตลาดที่ขาดหายไปบางช่วงบางตอน หรือเพราะคลื่นลูกใหม่ที่พยายามประกาศว่าตนคือผู้ผลิตนาฬิกาและกลไกเหมือนกัน ได้เข้ามาเบียดชื่อของ Zenith ได้ในบางกลุ่มลูกค้า ซึ่งก็ไม่ต่างไปจากแบรนด์อื่นๆ ที่ต้องต่อสู้กับสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ λ เชื่อเหลือเกินว่า ชื่อของ Zenith จะกลับมาทวงคืนตำแหน่งแถวหน้าของวงการได้อีกครั้งในปีนี้ จากผลงานกลไกโครโนกราฟชุดใหม่ El Primero 4052 B และเหล่านาฬิกาหลากหลายรุ่นที่ตั้งราคาไว้สมเหตุสมผลที่สุดอีกแบรนด์หนึ่งของปี

Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
Connect
Newsletter Signup