Connect with us

Subscribe

Life

ร่วมหยุดโรค ไม่หยุดเรียนรู้
ไปกับ “นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม”

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในไทยและทั่วโลก ทำให้หลายกิจกรรมทางสังคมต้องหยุดชะงัก รวมถึงการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังแบบการ์ดห้ามตก 

ในขณะเดียวกันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างร่วมหาทางออก เพื่อให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนไปได้โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ 

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้เชิญชวนเยาวชนและผู้ที่สนใจมา ร่วมหยุดโรค แต่ไม่หยุดเรียนรู้กับนิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” (Virtual Exhibition)  ซึ่งเป็นการมอบประสบการณ์ท่องโลกเรียนรู้พลังงานไฟฟ้าแบบออนไลน์ในทุกที่ทุกเวลา 

โดยจะได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่พัฒนามาจากโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ทางเว็บไซต์  https://www.egco.com/khanomlearningcenter ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน เพียงปลายนิ้วสัมผัสกับ 7 โซนนิทรรศการ ตั้งแต่การค้นพบพลังงานไฟฟ้า ทฤษฎีการผลิตไฟฟ้าเบื้องต้น กระบวนการผลิตไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 

นอกจากนี้ ยังจะได้ชมทัศนียภาพและธรรมชาติที่สวยงามรอบศูนย์เรียนรู้ฯ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนชาวขนอมอีกด้วย

ต้นทางดีจะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี”  

ซึ่ง นายธงชัย โชติขจรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป เล่าถึงแนวคิดของการพัฒนานิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมในครั้งนี้ว่า

“แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยจะคลี่คลายลงแล้ว แต่ทุกคนยังคงต้องเว้นระยะห่างทางกายภาพ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งยังอยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดหรือแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น เอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้า ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ตามความเชื่อที่ว่า  “ต้นทางดีจะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี”  และภายใต้แนวคิด “หยุดโรค ไม่หยุดเรียนรู้” เอ็กโก กรุ๊ป จึงมุ่งมั่นหาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบออนไลน์มาสนับสนุนการเรียนรู้ โดยได้พัฒนาระบบ การเยี่ยมชมเสมือนจริงของ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน กระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ถูกต้อง ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสิ่งแวดล้อมใน   อ.ขนอม โดยเยาวชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ แบบเสมือนจริงนี้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา” 

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

แต่ก่อนที่จะท่องโลกเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไปกับนิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม มาทำความรู้จักและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมกันสักนิด เพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการชมนิทรรศการ

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ตั้งอยู่ภายในโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยได้พัฒนาขึ้นจากการปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า #โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ  ซึ่งเป็นแห่งแรกและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่ประกอบสำเร็จรูปจากประเทศญี่ปุ่น ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2524-2554 โรงไฟฟ้าแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่มีความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของธุรกิจไฟฟ้าไทย

ภายในศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม แบ่งเป็น 7 โซน โดยแสดงเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า การรักษาสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าและชุมชน 

โซนที่ 1 ค้นพบเปลี่ยนโลก นำเสนอความรู้เรื่องการกำเนิดพลังงานไฟฟ้า นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญการเดินทางของไฟฟ้าเข้ามาสู่ประเทศไทย ในโซนนี้ทุกคนยังจะได้ลับสมองกับเกม “ตัวนำไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ามหาสนุก” อีกด้วย

โซนที่ 2 ย้อนอดีตโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1 โซนนี้จะพาทุกคนย้อนอดีตไปยังจุดเริ่มต้นของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 พร้อมชมภาพห้องควบคุมการทำงานของโรงไฟฟ้าที่วิศวกรเคยปฏิบัติภารกิจดูแลการผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ควบคุมการทำงานต่างๆ

โซนที่ 3 เราผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร พบกับการฟื้นคืนชีพของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ หัวใจสำคัญของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1  และเรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้า

โซนที่ 4 ป่าเขาทะเลคือเสน่ห์ของขนอม จุดแวะพักชมทัศนียภาพที่สวยงามรอบโรงไฟฟ้า ธรรมชาติ และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าขนอมที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน จุดนี้หากมาจังหวะดีๆ จะมองเห็นโลมาสีชมพูแห่งท้องทะเลขนอมด้วย ในโซนนี้ขอเชิญทุกคนมาเล่นเกม “พาน้อง (สัตว์ต่างๆ ที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า) กลับบ้าน” มาลุ้นว่าเราจะพาน้องกลับไปยังถิ่นที่อยู่ถูกต้องไหม

โซนที่ 5 รักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นมากกว่าหน้าที่ สนุกไปกับการเรียนรู้กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าขนอม และความสำคัญของการสร้างสมดุลพลังงาน

โซนที่ 6 บ้านของเราโซนนี้ตกแต่งให้เป็นสะพาน ซึ่งเมื่อข้ามจากโรงไฟฟ้าก็จะเข้าสู่ชุมชนขนอม เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวขนอม ผ่านคำบอกเล่าของตัวแทนชุมชนหลากหลายอาชีพ 

โซนที่ 7 แหล่งเรียนรู้อำเภอขนอม โซนสุดท้ายที่จะทำให้ทุกคนรู้จักอำเภอขนอมมากขึ้นผ่าน “แผนที่แหล่งเรียนรู้อำเภอขนอม” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเยาวชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนขนอมอย่างยั่งยืน มาดูกันว่าคุณเป็นคุณรู้จักขนอมดีแค่ไหนผ่านแกม “แฟนพันธุ์แท้แหล่งเรียนรู้อำเภอขนอม”

มาร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จากผู้เชี่ยวชาญอย่างเอ็กโก กรุ๊ป ได้ทุกที่ทุกเวลา 

ทางเว็บไซต์ https://www.egco.com/khanomlearningcenter

Written By

Advertisement
Connect
Newsletter Signup