Connect with us

Subscribe

Life

ทำความรู้จักกับ Diploma Mill หรือ “โรงงานผลิตปริญญา”

เรื่อง : โตมร ศุขปรีชา 

ช่วงนี้มีข่าวเรื่อง “ปริญญาปลอม” เยอะ จนหลายคนอาจสงสัยว่า มันมีกันจริงๆ หรือ หน่วยงานหรือองค์กรอะไรก็แล้วแต่ ที่ตั้งหน้าตั้งตา “ผลิตปริญญา” แบบปลอมๆ ออกมาขายคน แล้วคนแบบไหนกันหนอ ที่ไปซื้อปริญญาปลอมพวกนี้มาประดับข้างฝา ถือเป็นเกียรติยศ หรือใช้เพื่ออ้างยศอ้างตำแหน่งแห่งที่ในการทำงาน

เอาเป็นว่า องค์กรแบบนี้มีอยู่จริง ฝรั่งเรียกว่า Dipolma Mill หรือ Degree Mill โดยคำว่า Mill ก็เหมือนโรงสีหรือโรงงานที่คอยผลิตประกาศนียบัตรหรือปริญญาต่างๆ ออกมาให้กับผู้ที่จ่ายเงินนั่นเอง

Diploma Mill มักจะเป็นบริษัทหรือองค์กรที่อ้างว่าตัวเองเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูง แต่สิ่งที่ผลิตออกมา ก็คือปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่อ้างว่าคนคนนั้นได้รับ “เครดิต” ต่างๆ จากการเรียนหรือประสบการณ์ในชีวิต โดยแม้ไม่ได้เป็นสถาบันการศึกษาด้วยตัวเอง แต่อาจจะอ้างว่า องค์กรของตัวเองได้ไป “ประเมิน” ผลงานในอดีตของคนคนนั้น เช่นว่า เคยไปเรียนโน่นนั่นนี่มา เมื่อประมวลแล้วก็บอกว่าผ่าน สมควรได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรอะไรบางอย่าง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตต่อไป

ลักษณะสำคัญของ Diploma Mill ก็คือมักเป็นเหมือน “โรงงานผลิตปริญญา” ที่ขาดการรับรอง (Accreditation) โดยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ (แต่ได้โปรดอย่าสับสนกับบางสถาบันการศึกษาที่อาจไม่ได้รับการรับรองจากบางองค์กร อย่างเช่น มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านหนึ่ง อาจไม่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ให้การรับรองในสาขาอื่นๆ เป็นต้น)

หรือไม่อีกที ก็อาจได้รับการรับรองจากสถาบันดังๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่พบได้บ่อย ก็คือ Diploma Mill ที่อ้างว่าองค์กรของตัวเองได้รับ recognition (ซึ่งอาจไม่ได้เป็นการรับรอง) จากองค์กรใหญ่ๆ ยกตัวอย่างเช่น เคยทำงานร่วมกับ UNESCO แต่ UNESCO ไม่ได้มีหน้าที่ในการรับรองการศึกษาระดับสูง เป็นต้น

เพราะฉะนั้น องค์กรที่เป็น Diploma Mill ส่วนใหญ่ จึงต้องไปพึ่งพิงองค์กรอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า Accreditation Mill หรือเป็น “โรงงานผลิตการรับรอง” คือจะเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่อ้างว่าสามารถให้การรับรองสถาบันการศึกษาระดับสูงได้ แต่ว่าไม่ได้รับการยอมรับหรือรับรองจากหน่วยงานรัฐ รวมไปถึงวงการการศึกษากระแสหลักเพื่อให้ดำเนินงานในฐานะผู้รับรองหรือ Accreditor

พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นองค์กรที่ไม่มีสถานะทางกฎหมาย หรือเป็นองค์กรเถื่อนนั่นเอง ดังนั้น เมื่อองค์กรเถื่อนที่ว่านี้ไปรับรองสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ทำหน้าที่รับรองการศึกษาหรือผลิตปริญญา ก็เท่ากับว่าการรับรองการศึกษานั้นย่อมเถื่อนไปด้วย จึงเป็นสภาวะ “เถื่อน” ที่เกิดขึ้นเป็นชั้นๆ

อย่างไรก็ตาม บางสถาบันก็อาจให้การรับรองได้อย่างถูกกฎหมาย แต่เป็นการรับรองที่มีมาตรฐานต่ำ หรือไม่ก็มีการจัดตั้งขึ้นมาเองในวงแคบๆ แล้วให้การรับรองกันเอง ในหลายประเทศ การเป็นสถาบันที่รับรองการศึกษาระดับสูงนี้เป็นงานของรัฐบาล แต่ในสหรัฐอเมริกา ปกติแล้วรัฐบาลกลางจะไม่ได้มารับรองสถาบันการศึกษา (ยกเว้นในบางกรณี) ทำให้มาตรฐานในสหรัฐอเมริกามีความหลากหลายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานไหนป็นผู้รับรอง แต่วิธีดูง่ายๆ ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ ก็คือ ดูว่าองค์กรหรือสถาบันนั้นๆ ได้รับการยอมรับจาก Council for Higher Education Accreditation หรือ CHEA หรือเปล่า

CHEA ให้หลักเกณฑ์เอาไว้ว่า องค์กรหนึ่งๆ จะมีลักษณะเป็น Mill หรือ “โรงงานผลิตการรับรอง” หรือไม่ ให้ดูว่าเราสามารถ “ซื้อ” การรับรองนั้นได้หรือเปล่า, หรือว่ามีการพิจารณาในเวลาอันรวดเร็วไหม, มีการสัมภาษณ์หรือพบปะกันจริงๆ หรือเปล่า หรือแค่ส่งเอกสารก็ผ่านแล้ว, ให้การรับรองแบบถาวรโดยไม่มีการตรวจสอบติดตามผล, อ้างว่าได้รับการยอมรับจากผู้มีอำนาจ แต่ไม่ปรากฏอยู่ในลิสต์ของ CHEA ฯลฯ (เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.chea.org)

บริษัทที่เป็น Diploma Mill อาจเป็นบริษัทที่ถูกกฎหมายก็ได้ เพราะได้รับใบอนุญาตในการทำธุรกิจ ทว่ามักจะไม่ได้อยู่ในรูปของสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนจริงจัง บางที่อาจมีคอร์สเรียนบ้างเพียงสั้นๆ และไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ แต่จะออกประกาศนียบัตรหรือปริญญาให้โดยใช้คำที่กำกวม เช่น Licensed, State-Authorized หรือ State-Approved เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรอง

คนที่ซื้อปริญญาหรือประกาศนียบัตรจาก Diploma Mill ไป มักจะนำไปใช้เพื่ออ้างเครดิตในทางวิชาการเพื่อให้ได้รับการจ้างงาน เช่น ครูในโรงเรียน (ของอเมริกา) อาจซื้อวุฒิเหล่านี้เพื่อนำไปใช้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งตรงนี้มีความซับซ้อนอยู่ เพราะการออกและการรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองเหล่านี้ เป็นเรื่องที่ทำได้ตามกฎหมาย แต่เป็นการนำไปใช้เพื่ออ้างอิงเพื่อประโยชน์อะไรบางอย่างต่างหากที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงมีช่องว่างช่องโหว่เต็มไปหมด

สรุปง่ายๆ ก็คือ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ปลอมนั้น มักจะมาจากสถาบันที่ไปอ้างการรับรองจากสถาบันที่ไม่ได้รับความเชื่อถือ ถ้าใครอยากรู้ว่า สถาบันไหนไม่น่าเชื่อบ้าง อาจลองดูได้ง่ายๆ ในวิกิพีเดีย List of unaccredited institutions of higher education (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unaccredited_institutions_of_higher_education) ก็จะรู้ทันทีว่า การกล่าวอ้างของใครว่าเรียนจบจากที่ไหน – เป็นอย่างไร

Written By

เสี้ยวหนึ่งของวัฒนธรรมประชาธิปไตยในอังกฤษ

Vision

โลกอันกว้างใหญ่ไพศาลของ ‘บอร์ดเกม’

Entertainment

การตายที่น่าเศร้า แต่ไม่ไร้ค่าของเด็กชาย ‘อดัม’

Life

อักษะกาแฟ

Life

(เลิก) ต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตร

Life

โฮโม เซเปียนส์ สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่

Life

Advertisement
Connect
Newsletter Signup