Connect with us

Subscribe

Calendar

เล่าเรื่องเก่าเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต ว่าด้วยที่มาและความสำคัญ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นราชประเพณีที่อยู่คู่สังคมไทยมานาน โดยเริ่มปรากฏหลักฐานครั้งแรกในสมัยสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 18 เมื่อพ่อขุนบางกลางหาวได้รับการอภิเษกขึ้นเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ กษัตริย์รัชกาลแรกแห่งราชวงศ์พระร่วง

Calendar

CTC2019 จากความเชื่อ สู่ความสำเร็จในการแบ่งปัน

จบลงไปแล้ว สำหรับงาน Sansiri and BCPG Present Creative Talk Conference 2019 หรือ CTC2019 เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานที่มีจุดเริ่มต้นจากความเชื่อในการแบ่งปัน เพราะบนโลกนี้ไม่มีใครเก่งไปหมดทุกเรื่อง...

More Posts
Connect
Newsletter Signup