Connect with us

Subscribe

Entertainment

สำรวจ ‘อาบอบนวด’ พระราม 9 ผ่านงานวิชาการ วิคตอเรียฯฮิตสุด ไม่แพงเท่าที่อื่น

‘วิคตอเรีย ซีเคร็ท’ เป็นธุรกิจอาบอบนวดที่ถูกเจ้าหน้าที่บุกจับกุมรายล่าสุดจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าลองไปดูงานวิจัยสถานบริการอาบอบนวดในรอบทศวรรษที่ผ่านมาจะพบว่า สถานบันเทิงแห่งนี้ได้รับความนิยมมานาน และถือเป็นสถานบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาสถานบริการประเภทเดียวกันย่านพระราม 9 เมื่อดูข้อมูลจากงานศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ
แม้เจ้าหน้าที่เพิ่งบุกเข้าไปจับกุมในยุครัฐบาลคสช. แต่ที่ผ่านมา วิคตอเรีย ซีเคร็ท เป็นหนึ่งในสถานบริการอาบอบนวดที่ได้รับความนิยมในย่านพระราม 9 มาอย่างยาวนาน งานวิจัยหลายชิ้นบันทึกข้อมูลการให้บริการไว้มากมาย

งานศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “พฤติกรรมการใช้บริการอาบ อบ นวด ในย่านพระรามเก้า ของกลุ่มวัยทำงานเพศชาย” งานวิชาการหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2553 (เก็บข้อมูลปี 2554) พบว่า ช่วงเวลานั้นมีสถานบริการ 7 แห่งในย่านพระราม 9 ได้แก่ ลา เดอ ฟองซ์, โคลอนเซ่, โคลอนเซ่ 4, ยูโทเปีย, แคทเทอรีน, วิคตอเรีย ซีเคร็ท และโนอาร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์

ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลคือภายหลังจากที่นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ วางมือจากวิคตอเรีย ซีเคร็ท ในปี 2551 (ตามการกล่าวอ้างของอดีตนักการเมืองและนักธุรกิจดัง)

งานศึกษาค้นคว้าอิสระอธิบายสถานบริการอาบอบนวด ย่านพระรามเก้า ว่า เมื่อลูกค้าเข้าไปจะเห็นพนักงานสาว(หมอนวด)ในตู้กระจก ด้านหน้ามีบริกรที่เรียกว่า “คนเชียร์แขก” คอยแนะนำ เลือกหมอนวด เมื่อเลือกแล้วก็ขึ้นห้องรับบริการ กิจกรรมหลัก อาทิ สนทนา อาบน้ำ นวดตัว และอบซาวน่า

“สถานบริการอาบอบนวดในประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในส่วนของสถานบริการทั่วไป ซึ่งไม่ผิดกฎหมาย แต่ปัจจุบันธุรกิจอาบอบนวดยังเป็นธุรกิจสีเทา เพราะมักมีการค้าประเวณีแอบแฝงเสมอ โดยบริการถือเป็นการตกลงกันเองระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ถือเป็นความเข้าใจกันว่าไม่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ”

สถานบริการที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการบ่อยที่สุดคือ วิคตอเรีย ซีเคร็ท ที่ร้อยละ 15.7 รองลงมาคือโคลอนเซ่ 1 อัตราส่วนร้อยละ 15.2

ระดับงบประมาณที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุดคือระหว่าง 3,001-4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.6 ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือระดับ 4,001-5,000 บาท ที่ร้อยละ 25.7

เมื่อดูอัตราค่าบริการของทั้ง 7 สถานบริการพบว่ามี 2 ประเภทคือ ปกติ และไซด์ไลน์ งานศึกษาอธิบายว่า “เป็นบริการพาผู้หญิงในอาบอบนวดออกไปนอกร้าน สาวไซด์ไลน์จะให้บริการออกนอกสถานที่ ไปเที่ยวกับลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ แต่จะมีค่าตัวที่สูงมาก”

แม้บริการไซด์ไลน์จะมีน้อยลง แต่งานศึกษาระบุว่า บางแห่งยังมีบริการนี้อยู่ แต่จะหมายถึงผู้หญิงที่เป็นหมอนวด และให้บริการลูกค้าแต่ไม่ใช่พนักงานนวดประจำของอาบอบนวด มีอิสระเข้าทำงานในวันที่ต้องการ หรือเข้างานพิเศษเฉพาะกับลูกค้าประจำ

อัตราค่าบริการต่ำสุดของวิคตอเรีย ซีเคร็ท (Thaimassagemodel.com 2553) เป็นบริการแบบปกติอยู่ที่ 1,700 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าบริการสูงที่สุดคือบริการประเภทไซด์ไลน์อยู่ที่ 5,500 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง 30 นาที

อัตราค่าบริการของวิคตอเรีย ซีเคร็ท เมื่อปี 2553 ในเรตต่ำสุดถือว่าใกล้เคียงกับที่อื่น บรรดา 7 สถานบริการ เรตต่ำสุดคือ 1,600 ต่อ 2 ชั่วโมงที่โคลอนเซ่ 4 เท่ากับอัตราของโนอาร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์

ขณะที่เรตสูงที่สุดคือที่โคลอนเซ่ 1 ซึ่งมีอัตราบริการ 20,000 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง 30 นาที เป็นบริการประเภทไซด์ไลน์ เมื่อเทียบแล้วกับอัตราสูงที่สุดของวิคตอเรีย ซีเคร็ท ถือว่าแตกต่างกันพอสมควร

สำหรับวิคตอเรีย ซีเคร็ท เป็นอาบอบนวดที่ถูกจัดสร้างและบริหารโดยนายชูวิทย์ เริ่มต้นเมื่อปี 2532 โดยนายชูวิทย์ กล่าวอ้างว่า “ช่วงนั้น” ยังเป็นธุรกิจ “สีเทา” จนหลังจากนั้นมาเริ่มมีประเด็นกฎหมายค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ที่ผ่านมา นายชูวิทย์ เคยทำวิจัยธุรกิจการค้าบริการทางเพศ ในรูปแบบภาคนิพนธ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชื่อ “ธุรกิจนอกระบบ : ศึกษากรณีการค้าบริการทางเพศในสังคมไทย” เมื่อปี 2551

ข้อมูลเบื้องต้นจากงานศึกษาของนายชูวิทย์ ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้ให้บริการทางเพศประมาณ 229,000 คน (ณ เวลาที่ศึกษา) เป็นหญิงบริการทางเพศ 85,000 คน ที่เหลือเป็นหญิงต่างชาติ, โสเภณีเด็ก, คนที่ขายบริการทางเพศเป็นอาชีพเสริม และนักศึกษาขายบริการทางเพศ

งานวิชาการของกูรูเรื่องอ่างระบุว่า สถานบริการอาบอบนวดทำรายได้ที่เกิดจากบริการทางเพศในปี 2550 มากถึง 23,803 ล้านบาท

รายได้เฉลี่ยต่อคนสำหรับบริการทางเพศในสถานบริการประเภทอาบอบนวดอยู่ที่คนละ 72,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งถ้าคิดจากอัตราค่าบริการประมาณ 1,600 บาท (ในเวลานั้น) ผู้หญิงต้องให้บริการทางเพศเฉลี่ย 3 ครั้งต่อวัน

Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

QueQ สตาร์ทอัพไทย
ที่กำลังโตไวอย่างน่าจับตา

Vision

Advertisement
Connect
Newsletter Signup