fbpx

Ai+Robotic+Immersive 3 องค์ประกอบรวมร่างสู่เทคโนโลยีชั้นสูง “ARITech”

‘ARITech’ คืออะไร? เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร? และในอนาคตจะเติบโตไปในทิศทางใด คำถามนี้ดูเหมือนจะเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับพันธกิจของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในวันนี้ ที่ต้องการเร่งสร้างให้คนไทยรู้จัก เห็นความสำคัญ และพร้อมรับมือกับการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

ทำให้คนไทยมีโอกาสได้เห็น ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) พูดถึง ARITech อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยรู้จักว่า ARITech นั้นคืออะไร และจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรในอนาคต ดังเช่นในงานใหญ่ประจำปี Startup x Innovation Thailand Expo 2021 (SITE2021)ครั้งนี้

What is ARITech?

ARITech เป็นหนึ่งในสาขาของ ‘เทคโนโลยีเชิงลึก’ หรือ Deep Tech (Deep Technology) ซึ่งต้องเกิดจากการวิจัยเชิงลึกและซับซ้อน เพื่อพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มคุณค่า โดยนอกเหนือจาก ARITech แล้วยังมีสาขาอื่นๆ เช่น AgTech, FoodTech, SpaceTech เป็นต้น

องค์ประกอบของ ARITech ที่รวมกันอยู่ในชื่อเรียก มาจากการรวมกันของเทคโนโลยีขั้นสูง 3 ด้าน ได้แก่

1. A-Artificial Intelligence หรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

2. R-Robotics เทคโนโลยีหุ่นยนต์

3. I-Immersive เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง

ARITechสำคัญอย่างไร ?

เทคโนโลยีทั้ง 3 ด้านดังกล่าวนี้ มีบทบาทสำคัญในหลายธุรกิจ และจะมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น เมื่อมีการพัฒนาเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่างที่อยู่รอบตัวเราในวันนี้และคาดว่าจะมีจำนวนมากขึ้นในอนาคต หรือเหล่า IoT (Internet of Thing) นั่นเอง

แต่ถ้าแยกพูดถึงบทบาทของเทคโนโลยีแต่ละตัว ในเชิงธุรกิจนับว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เช่น

AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการช่วยวิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเกือบทุกธุรกิจได้่พัฒนานำไปใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ความแม่นยำมากขึ้นจากการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ขณะที่ Robotics นอกจากเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพแทนแรงงานมนุษย์ในไลน์ผลิตของบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ก็ยังมีบทบาทในการเป็นผู้ช่วยมนุษย์อีกหลากหลายด้าน เช่น ภาคการขนส่ง หรือแม้แต่เป็นสมาชิกช่วยให้บริการในร้านอาหาร โรงพยาบาล สำนักงาน ฯลฯ

ส่วน Immersive หรือเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่มีตัวอย่างให้เห็นกันจนชินตาในการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์บางช่อง หรือในอุตสาหกรรมบันเทิง แม้แต่การท่องเที่ยวยุคใหม่ก็เริ่มเข้ามาแทนที่เพื่อแก้ปัญหาการท่องเที่ยวแบบเดิมที่ต้องชะงักเพราะCovid -19 ไปจนถึงเป็นนวัตกรรมตื่นตาตื่นใจเพื่อช่วยจำลองการช้อปปิ้งออนไลน์ให้สมจริง การจำลองที่อยู่อาศัย หรือการจัดงานอีเวนท์ต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถจัดงานได้จริงในปัจจุบัน ฯลฯ

จากประโยชน์ของเทคโนโลยีแต่ละด้าน เมื่อนำมารวมกัน จึงยิ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโจทย์ธุรกิจได้แบบทวีคูณ และได้กลายเป็นเป้าหมายของภาครัฐที่จะผลักดันอย่างจริงจัง ซึ่งนอกจากบทบาทของเทคโนโลยีที่เข้าได้ดีกับภาคอุตสาหกรรมและบริการแล้ว หากสำรวจระบบนิเวศของเทคโนโลยีแต่ละด้านที่มีอยู่ในไทยก็ต้องถือว่าไทยมีความพร้อมสร้างการเติบโตเพื่อเติมเต็มช่องว่างของการพัฒนาได้อีกมาก

โดยข้อมูลจาก NIA มีการคาดการณ์มูลค่าของเทคโนโลยีแต่ละด้านที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นเหตุผลตอกย้ำได้ดีว่าทำไมประเทศไทยควรต้องเร่งพัฒนา ARITech พบว่า AI, Robotics และ Immersive จะมีมูลค่าถึง 2 แสนล้านเหรียญ, 5 หมื่นล้านเหรียญ และ 3 หมื่นล้านเหรียญ ตามลำดับ ภายใน 5 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่การพัฒนาเพื่อคว้าโอกาสชิงส่วนแบ่งมูลค่าตลาดของ 3 เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น แต่ความสำคัญของการเชื่อมโยงของ ARITech ยังจะส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกของไทยในอีกหลาย ๆด้าน ซึ่งหาก Startup รายใดสนใจร่วมพัฒนา ARITech สามารถเข้าร่วมMOU กับ NIA เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างย่าน ARITech แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างระบบนิเวศที่ช่วยเร่งเวลาให้คนไทยได้เห็นภาพสังคม DeepTech เร็วขึ้นไปพร้อมกัน

ด้วยความสำคัญระดับนี้ จึงไม่แปลกใจที่เราจะได้เห็นบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล้วนหันมาพัฒนาเทคโนโลยี ARITech เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจมากขึ้น ทั้งที่ไทยยังมีจำนวน ARiTech Startup อยู่ไม่มาก แสดงให้เห็นถึงความต้องการอย่างมากในด้าน ARiTech

ดังนั้น หากไทยสามารถแก้จุดอ่อนเรื่องการขาดแคลนบริษัทที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ เพิ่มเทคโนโลยีที่ดี และทำให้ตลาดสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นได้ ก็รับรองได้ว่าประเทศไทยจะมี ARITech ที่เข้มแข็งและช่วยให้ภาพการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยเกาะกลุ่มอยู่ในประเทศที่มีเทรนด์เทคโนโลยีสำคัญของโลกในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตในทุกมิติ ตั้งแต่ การศึกษา การขนส่ง พลังงาน สิ่งแวดล้อม การป้องกันและความมั่นคงของประเทศ เกิด Paradigm Shift ไปสู่สังคมการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกอย่างแท้จริง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเทคโนโลยีเชิงลึก เปิดประตูสู่โลกนวัตกรรมแห่งอนาคต ที่จะมาขับเคลื่อนประเทศไทยในงาน ‘STARTUP X INNOVATION THAILAND EXPO 2021’ ที่รวบรวมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยียิ่งใหญ่แห่งปี จัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Event) ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2564 นี้ ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://site.nia.or.th

Digiqole ad

บทความที่น่าสนใจ