x

ถ้าพูดถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนในแวดวงธุรกิจ
เป็นอันดับต้นๆ สิ่งที่น่ากังวลใจที่สุดต้องมีเรื่องเงินทุน
หรือสภาพคล่องเข้ามาอยู่ในลิสต์ด้วยเสมอ โดยเฉพาะ
กลุ่มเชนธุรกิจที่จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง
เพื่อยกระดับซัพพลายเชนในสายธุรกิจนั้นให้ก้าวไปข้างหน้า
และเติบโตไปพร้อมกัน ทั้งตัวคู่ค้า ซัพพลายเออร์ 
และดีลเลอร์ หรือตัวแทนขายของธุรกิจของเราเองด้วย
 
หลายหน่วยงานพยายามแก้ปัญหาสภาพคล่องเพื่อช่วยบริหารธุรกรรมการเงินให้ทั้งระบบซัพพลายเชน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ศึกษาให้บริการซัพพลายเชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา TMB สนับสนุนและเข้ามาตอบโจทย์ที่ซัพพลายเชนในหลากหลายอุตสาหกรรมต้องการ และช่วยบริหารธุรกรรมการเงินให้กับทั้งซัพพลายเชน ภายใต้โซลูชันที่เรียกว่า TMB Supply Chain Financing ล่าสุด TMB เพิ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงิน และเงินทุนหมุนเวียน - ภาครัฐ (Best in Treasury and Working Capital - Public Sector Award) จาก The Asset นิตยสาร ด้านการเงินและการธนาคารชั้นนำของเอเชีย ผลงานของ TMB ทำให้ GM สนใจพูดคุยกับ รัชกร ชยาภิรัต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ของ TMB ว่าด้วยเรื่อง Supply Chain Solution
 
TMB เล็งเห็นอะไรในระบบซัพพลายเชน และเริ่มต้น Supply Chain Financing ได้อย่างไร
รัชกร : ซัพพลายเชนในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 8 ล้านล้านบาท แต่มูลค่าซัพพลายเชนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านซัพพลายเชนโปรแกรมของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 1 ล้านล้านบาทเท่านั้น ปกติแล้วทั้งซัพพลายเออร์และดีลเลอร์ที่เป็นธุรกิจแบบเอสเอ็มอี อาจประสบปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุน หรือขาดสภาพคล่องในการหมุนเวียน รวมถึงเทคโนโลยี TMB มองเห็นโจทย์นี้จึงเข้ามาช่วยผู้ผลิตรายใหญ่วิเคราะห์ข้อมูลการซื้อ-ขายสินค้าจริงในระบบ เพื่อพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อซัพพลายเชน และการทำธุรกรรมการเงินแบบดิจิทัลให้กับคู่ค้าอย่างเหมาะสม ซึ่งข้อมูลการซื้อ-ขายดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยยืนยันถึงศักยภาพของทั้งซัพพลายเออร์และดีลเลอร์ในเชนได้เป็นอย่างดี และทำให้สามารถรับวงเงินหมุนเวียนไปดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้ตามต้องการด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ และเมื่อคู่ค้าแข็งแกร่งเติบโต ยอดขายของผู้ผลิตรายใหญ่ก็จะเติบโตสอดคล้องกันไป
 
การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อ-ขายมีส่วนช่วยผู้ประกอบการอย่างไรบ้าง
รัชกร : การเปลี่ยนข้อมูลจากกองเอกสารเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ Data ไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างเต็มที่ เช่น ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างใช้วิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริง รวมทั้งใช้วางแผนขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพสูงสุด และพร้อมที่จะเติบโตต่อเนื่องตามแรงหนุนของนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
 
แนวคิดในการสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆ ของ TMB คืออะไร
รัชกร : TMB มีส่วนบุกเบิกและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อภาครัฐเข้าด้วยกันทั้งซัพพลายเชน TMB มองการทำธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ต้องการผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างให้กับภาครัฐสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น รวมทั้งร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐให้สะดวก รวดเร็ว ขานรับนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ e-Bidding เพื่อรองรับการทำคำสั่งซื้อ-ขาย และทำธุรกรรมธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งจะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเป็นไปโดยสะดวก
 
TMB มองว่าบริการนี้จะมีบทบาทช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไรบ้างในอนาคต
รัชกร : TMB ให้บริการสินเชื่อด้าน Buyer Financing คิดเป็นสัดส่วน 70% ของทั้งจำนวนลูกค้าและวงเงิน ปัจจุบันเรากำลังจะเพิ่ม Supplier Financing มากขึ้นการให้บริการสินเชื่อทั้งซัพพลายเชนจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อผู้ผลิตรายใหญ่เห็นความสำคัญของโซลูชันด้วยว่า สามารถทำให้ยอดขายในธุรกิจของเขาและคู่ค้าเติบโต ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นลงได้ TMB พร้อมนำข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์สินเชื่อ (Data Analytic) เพื่อให้วงเงินที่เหมาะสม ภายใต้ดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล เพื่อสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งซัพพลายเชนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน