x

        มิชลินแนะนำยางใหม่ XCD2 สำหรับรถกระบะบรรทุก โครงสร้างยางสองชั้น ที่มีสูตรเนื้อยางที่ต่างกัน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความทนทาน และยืดอายุการใช้งาน เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับยางมากขึ้นด้วยลวดของยางที่แกร่งขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับยาง XCD ซึ่งเพิ่มแรงต้านต่อการดึง ช่วยป้องกันความเสียหายบริเวณขอบยางขณะใช้งาน และป้องกันความเสียหายบริเวณขอบยางขณะถอดและประกอบยาง ยังมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยโครงสร้างแก้มยางแบบใหม่ที่ให้การควบคุมรถขณะบรรทุกหนักได้ดียิ่งขึ้น
 
        การเปิดตัวยางรุ่นใหม่ล่าสุด มิชลิน XCD2 ถูกจัดขึ้นในตลาดเนินสูง ตลาดค้าผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีกิจกรรมและการแสดงเทคโนโลยีของยาง XCD2