x

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics เปิดเผยถึง แนวโน้มธุรกิจที่จะเติบโตในปี 2018 โดยมีเงื่อนไขของ 5 เทรนด์เศรษฐกิจเป็นตัวกระตุ้นให้ธุรกิจนั้นๆ สดใส
 
เทรนด์แรกที่มีส่วนสำคัญ เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2-3 ปี ก่อน คือ เทรนด์การลงทุนภาครัฐ ที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินก่อสร้างกว่า 7.7 แสนล้านบาท จากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ส่วนใหญ่อยู่ในระยะก่อสร้าง โครงการลงทุนและจัดซื้อตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โดยภาครัฐฯ ได้เร่งการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ 
 
ธุรกิจดาวเด่นจากเทรนด์นี้ได้แก่
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 • ธุรกิจที่ปรึกษาการก่อสร้าง/สิ่งแวดล้อม 
 • ธุรกิจขาย/ให้เช่าเครื่องจักรกลก่อสร้าง 
 
เทรนด์ท่องเที่ยวไทย ปีจอยังคงกระแสดีอย่างต่อเนื่อง TMB Analytics คาดการณ์ไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 37.0 ล้านคนในปีหน้า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ฯลฯ  
 
ธุรกิจดาวเด่นจากเทรนด์นี้ได้แก่
 • ธุรกิจที่พัก 
 • ร้านอาหาร 
 • ธุรกิจขนส่ง 
 
เทรนด์สังคมสูงวัยและใส่ใจสุขภาพ มีอิทธิพลต่อธุรกิจและเศรษฐกิจไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอัตราประชากรสูงอายุที่คาดว่าปีหน้า จะมีจำนวนกว่า 10.5 ล้านคน หรือร้อยละ 16.0 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 12.3 ล้านคน ในอีก 5 ปีข้างหน้า นอกจากเม็ดเงินใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพที่เพิ่มตามจำนวนผู้สูงอายุแล้ว กระแสการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เช่น การวิ่งออกกำลังกาย ฟิตเนส โยคะ แบดมินตัน ยังคงทำให้การใช้จ่ายด้านกีฬาและสันทนาการเพิ่มขึ้น 
 
ธุรกิจดาวเด่นจากเทรนด์นี้ได้แก่
 • ธุรกิจดูแลผู้สูงวัย 
 • ธุรกิจร้านขายยาและอาหารเสริม 
 • ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกาย
 
เทรนด์เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว เทรนด์ล่าสุด ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรป สหรัฐฯ และตลาดเกิดใหม่ในโซนเอเชีย ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้ยอดส่งออกของไทย 10 เดือนแรกขยายตัวได้สูงถึงร้อยละ 9.7 TMB Analytics คาดว่า ส่งออกไทยนี้ปี จะขยายตัวได้ร้อยละ 8 และคาดว่าจะเป็นแรงเหวี่ยงต่อเนื่องหนุนส่งออกไทยปีหน้าขยายตัวได้อีก ร้อยละ 4.8 ซึ่งธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับผลดีส่งออกได้มากขึ้น 
ธุรกิจดาวเด่นจากเทรนด์นี้ได้แก่
 • ธุรกิจส่งออกอาหารแปรรูป 
 • ธุรกิจส่งออกผัก/ผลไม้ 
 • ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
เทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัล สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีกจากเดิมเข้าสู่การค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น นอกจากพฤติกรรมการจับจ่ายของคนไทยจะเปลี่ยนมาซื้อสินค้าบริการผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว ระบบการชำระเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) แอปพลิเคชันบนมือถือ (Mobile Application) ที่เชื่อถือได้ ใช้งานได้ง่าย และประหยัด ยังมีส่วนช่วยเร่งการจับจ่ายผ่านระบบออนไลน์อีกทาง TMB Analytics คาดการณ์ว่า ปี 2561 มีมูลค่ากว่า  9.2 แสนล้านบาทและขยายตัวเป็น 3.0 ล้านล้านบาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ต่อปี
 
ธุรกิจดาวเด่นจากเทรนด์นี้ได้แก่
 • ธุรกิจขายของออนไลน์ (สินค้าอุปโภคบริโภค) 
 • ธุรกิจขนส่งสินค้า 
 • ธุรกิจบริการด้านไอที 
 
........................................................................................................................