x

5 โรคที่พบมากในพระสงฆ์เกิดจากอาหารที่พุทธศาสนิกชนนำมาใส่บาตร ชาวพุทธทุกคนคือหัวใจสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแด่พระสงฆ์
 
การใส่บาตรถือเป็นประเพณีสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติกันมาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาล แต่เราควรใส่บาตรอย่างไรให้เกิดคุณกับพระสงฆ์ จากเรื่องราวของแม่ลูกคู่หนึ่งในภาพยนตร์สั้นเรื่อง “คำอธิษฐาน” สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของอาหารที่นำมาใส่บาตร 
 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต้องยอมรับกันว่า เวลาเราถวายอาหารแด่พระสงฆ์ ส่วนใหญ่แล้ว ล้วนเป็นอาหารที่มีปริมาณน้ำตาล น้ำมัน เกลือ กะทิ หรือโซเดียมมากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกาย ด้วยหวังให้พระสงฆ์ได้ฉันอาหารที่มีรสชาติอร่อยหรือเพียงแค่เลือกซื้ออาหารชุดใส่บาตรตามความสะดวก โดยอาจจะไม่ได้คำนึงถึงผลข้างเคียงที่ตามมา เมื่อพระสงฆ์ฉันอาหารลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้อาพาธเป็นจำนวนมาก
 
สถิติล่าสุดจากรายงานสถานการณ์ปัญหาโภชนาการในพระสงฆ์ พบว่า 5 อันดับแรกของโรคที่พบมากในกลุ่มพระสงฆ์ ได้แก่ โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตวาย และโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการฉันอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกหาซื้อหรือปรุงอาหารฉันเองได้ ทำให้ระมัดระวังเรื่องอาหารกับสุขภาพได้ยาก ตัวแปรสำคัญจึงอยู่ที่พุทธศาสนิกชนที่ควรเลือกถวายอาหารสุขภาพที่มีสารอาหารครบถ้วนแด่พระสงฆ์จะเป็นการดีที่สุด
 
ด้วยเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ภาพยนตร์สั้นเรื่องคำอธิษฐานซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยเสริมสิน สมะลาภา เพื่อต้องการเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกันใส่บาตรและถวายอาหารแด่พระสงฆ์อย่างถูกหลักโภชนาการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการถวายอาหารแบบเดิม ๆ และคัดสรรอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์
 
ทุกวันที่เรา “อธิษฐาน” ให้สุขภาพแข็งแรง แต่สิ่งที่เราถวายพระนั้นดีต่อสุขภาพหรือเปล่า เชิญชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง “คำอธิษฐาน” ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=j0Zz1VqF-eU&feature=youtu.be
 
 
Executive Producer : เสริมสิน สมะลาภา
Director : อรรณพ ชั้นไพบูลย์
สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์