x

วิหารพาร์เธนอน วิหารโบราณบนเนินอะโครโพลิสในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ สร้างเพื่อเป็นศาสนสถานบูชาเทพีเอเธนา หรือเทพีแห่งปัญญา ความรอบรู้ ในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช นับเป็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมกรีกโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุด แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของสถาปนิกในสมัยนั้นและถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยวิหารพาร์เธนอนที่เห็นเป็นซากอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นวิหารรุ่นที่ 3 ที่สร้างทับซ้อนบนรากฐานเดิมของวิหารรุ่นที่ 2 ก่อนหน้า มีขนาดกว้าง 101.4 ฟุต หรือ 30.9 เมตร และ ยาว 228.0 ฟุต หรือ 69.5 เมตร ถูกสร้างขึ้นด้วยหินอ่อน พาร์เธนอนยังคงเป็นวิหารมากว่าพันปีนับจากเสร็จสิ้นการก่อสร้าง หลังจากนั้นก็ได้กลายเป็นโบสถ์คริสเตียน และเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ในปี ค.ศ. 1456

หลังจากที่เอเธนส์ตกเป็นของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งวิหารแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ทางศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ มากมายตามอาณาจักรที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ และได้รับการบูรณะซ่อมแซมกันอยู่บ่อยครั้ง จนปีค.ศ. 2004 ก็ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่เนื่องจากประเทศกรีซได้รับเลือกให้จัดการแข่งขันโอลิมปิกนั่นเอง ปัจจุบันวิหารพาร์เธนอน รวมทั้งอาคารอื่นๆ บนอาโครโปลิสแห่งนครเอเธนส์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี ค.ศ.1987