x

เปิดร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า แห่งใหม่ ณ วังสระปทุม ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ได้แก่ สินค้าลวดลายปีนักษัตร ซึ่งได้อัญเชิญภาพวาด ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจัดทำ อาทิ เสื้อยืดคอปก กระเป๋าอเนกประสงค์ สมุดไดอารี อีกทั้งยังมีอาหารว่างใส่กล่อง ไอศกรีมรสต่างๆ น้ำพริกเผา แยม คุกกี้ และผลไม้แช่อิ่ม และอาหารอื่นๆ ให้เลือกซื้อกลับบ้านกันอย่างหลากหลาย ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ พร้อมกับทรงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ของมูลนิธิเพื่อดำเนินงานจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตราบจนสวรรคต ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ต้องพระราชประสงค์จะเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชประวัติของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

พระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ทั้งในด้านการแพทย์ สาธารณสุขการศึกษาทั่วไป การศึกษาของสตรีไทย การส่งเสริมวัฒนธรรม การศาสนาและการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญตลอดพระชนม์ชีพอันยาวนานถึง ๖ รัชกาล อีกทั้งวังสระปทุมยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตราบจนเสด็จสวรรคตเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ การดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวแล้วเสร็จในพ.ศ. ๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

นอกเหนือจากภารกิจ งานบริหารจัดการมูลนิธิฯ และดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพัน วัสสาอัยยิกาเจ้าแล้ว มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการสังคมสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย และส่งเสริมการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และศาสนา เพื่อยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน สืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจกิจของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสืบไป หนึ่งในกิจกรรมของ มูลนิธิฯขณะนี้คือหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์รักษาพยาบาลรวม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฉุกเฉิน และเวชศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคตะวันออก ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2445 โดยสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดให้สร้างขึ้น โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานรักษาพยาบาลประชาชนในบริเวณศรีราชาได้พึ่งพา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจึงทรงเห็นควรให้มูลนิธิฯช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชาเพื่อสืบพระราชปณิธานต่อไป

ร้านค้ามูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าแห่งใหม่ ณ วังสระปทุม สามารถเดินทางมาได้อย่างง่ายดายด้วยบริการขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทางออก 3 เดินตรงมาตามถนนพญาไท และเข้ามายังวังสระปทุม หรือทางลงสถานีสยาม ทางออก 3 เดินต่อมายัง Siam Discovery และเข้ามายังวังสระปทุม หรือทางเรือ โดยลงที่ท่าเรือสะพานหัวช้าง เดินตรงมาตามถนนพญาไท และเข้ามายังวังสระปทุม

เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.30 – 17.30 น. เว้นวันอาทิตย์และจันทร์ และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2252-1963 ตามวันและเวลาดังกล่าว ผู้อุดหนุนสินค้าจะได้ทั้งผลิตภัณฑ์ดีๆ และยังได้ร่วมกุศลกับมูลนิธิฯอีกด้วย