247

ท่ามกลางความเข้มข้นของการประกวดหนังสือรางวัลซีไรต์ประจำปี 2560 เราเชิญสองนักเขียน หนุ่ม-สาว มาพูดคุยในเรื่องราวที่อยู่ ‘นอกประเด็นกระแส’ กล่าวอย่างเจาะจงไปกว่านั้นคือเรื่องราวของ ‘นักเขียนรุ่นใหม่’ กา..

  • 2K