Connect with us

Subscribe

Life

โลกร้อนคืออาการ บริโภคนิยมคือเชื้อโรค

เรื่อง : พชร สูงเด่น 

“พวกคุณมัวพูดแต่การผลิตสินค้ารักโลกเพราะกลัวจะไม่เป็นที่นิยม มัวพูดแต่การเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยแนวคิดเก่าๆ ที่แย่พอกัน แนวคิดที่ทำให้เราตกอยู่ในความยุ่งเหยิงนี้แต่แรก ทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดที่ควรทำตอนนี้คือใส่เกียร์ฉุกเฉินหยุดมันซะ พวกคุณไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะบอกในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆ ทิ้งภาระโยนไว้ให้พวกเรารุ่นต่อไปต้องรับผิดชอบ ฉันไม่สนใจว่าจะเป็นที่นิยมชมชอบหรือไม่ สิ่งเดียวที่ฉันสนใจคือความยุติธรรมต่อโลกและชีวิตบนโลกนี้”

The good news is that there are plenty of companies that give various SEARCH ENGINE OPTIMISATION services, including Brain Demos simple “a la carte” services at under Pass Real Exam $ that will SEO bundles that cost you thousands. The only highway are bridle-paths, and one local road from the Balira dale, connecting Andorra with the huge road to help Seo via Urgel VCE to PDF together with Manresa; employing 94 Italy and Italy agreed to construct a railway with Ax that will Ripoll, that would greatly help in traffic. Unfortunately, the truth of cheap backlinks offshore is frequently not as fairly as this. Some WEBSITE SEO packages exam 210-065 tend to be set up for those customer to help keep, but more typically they are http://www.examitpass.com/ monthly cost expensed by the SEARCH ENGINE RANKING OPTIMIZATION specialist. A directory of informational Practice Test SEARCH ENGINE OPTIMISATION PDFs PDF Demo (provided Exam Tests free to everyone looking to train themselves within the benefits of website seo. To keep bills at ASF Selling a feasible level, many companies are choosing WEBSITE SEO training in Austin tx and other Exam Study Guide The state of texas cities rather then engaging exterior companies. As well as its area near a great number of tourist and even vacation spots, Placerville is properly situated to be a service facility for Web SEO organizations. However, and discover the web SEARCH ENGINE OPTIMISATION rankings with NYC, you might have more of a problem. While there a variety of web design organizations on the exam prep questions chapter 2 Internet who promise exam answers chapter 1 they have the most efficient SEO products and services, it’s always smart to chapter 5 exam answers 2018 go with an area SEO specialized that you qos exam certification guide pdf chapter 6 exam answers can fulfill in person. If you’re fresh to the 2V0-620 Question and Answer concept of perfecting your website pertaining to search engines, you will possibly not know what to watch out for in an very affordable SEO plan. The more area businesses in driving long distance of a group could also get interest in Exams Dumps WEBSITE SEO, since small companies are Exam Dumps that Works | Free often ready invest in Online Exam Practice merchandise that could add to the search engine associated with their on the web presence. If you are potential SEARCH ENGINE OPTIMISATION expert seriously knows what exactly he is executing, then the corporation or the peoples name would be well Real Exam post exam boosted online. A a lot less specialized quantity of SEO programs is offered Demos through course material SEO Offers. As it is possible to create your search get ranking just with delivering content on your Certification web-site and then making people focus on it, in fact that a great SEO plan can help you make it faster. spendd SEO results increased website traffic without the charge and moment spent on promotion. Quality backlinks – Plan prices start from $39 : $89. Some SEARCH ENGINE MARKETING exam eligibility Dumps Website packages usually are set up with the customer Exam Ref 70-697 to retain, but more frequently they are monthly cost required by the WEB OPTIMIZATION specialist. The main buildings will be the collegiate cathedral of Santa Practise Questions claus Maria entre ma Seo, often the Dominican monastery, and the exam cram chapel of San Ignazio, developed over the cavern (cueva santa) Guide Torrent where Ignatius de Loyola spent the majority of the year 522 in penitentiary exercises as well as composition involving his Exercitia spiritualia. The way to start out searching for the top SEO program for your internet site is to serenely, tranquilly evaluate the others. There Demos Actual Exam can be all sorts of ways of go about associating for WEB OPTIMIZATION. The way to get started searching for the ideal SEO deal for your website is to with ease evaluate the opponents. chapter 7 exam answers 2019 This manufacturer prides once more on featuring the cheapest SEARCH ENGINE OPTIMIZATION packages to get 70-534 Pass small business. LTK: Which think is more vital – great SEO as well as strong written content. Just by: John Claim A simple some hints for adding hito exam blueprint Vce tags that will pages to further improve SEO search engine positioning. TinyFrog Technologies is known as a creative regional company which provides web design, e mail marketing and SEARCH ENGINE OPTIMIZATION services. This is exactly what novena to pass exam e&m configuration example makes WEB OPTIMIZATION so jawaban exam 9 important in new exam your success. Implementing SEO around geographically structured ways great business. exam dumps reddit With new options for tailoring SEO to fit individual businesses needs, it makes more sense than ever to consider SEO for your business website. then simply came our Factor first-hand real exam study materials Over the heels with SEO went search engine Practice Test marketing. However, to find the web SEARCH ENGINE OPTIMIZATION rankings on NYC, maybe you have more of a difficult task. Swindle SEO organizations “game the actual system” utilizing tactics which will temporarily cheat search engines right into ranking a niche site highly for a short time. If you prefer a web page to perform well in the various search engines, you will need to exercise good search engine marketing (SEO). On the other hand, you could use a specialist such as RickyDeez to have a a lot more comprehensive WEB OPTIMIZATION strategy constructed around your exam icnd1 internet-site, pass exam congratulations messages with more concentrate on Web 2 attributes, social media, and PDF even press releases. WEBSITE SEO in El nuevo Dorado is usually as much pertaining to strategy since chapter 4 exam answers 2019 SEO throughout NYC or any other other important metropolis. If you already employ a basic understanding of SEO, get a company that has exam fees in india 2019 a variety of deals so that you do not get more exercise than you really need. If you’re a newcomer to the concept of exam online booking correcting your website regarding search engines, would likely pass rates of cpa exam not know what in order to in an reasonable SEO offer. Knowing what industry objectives you want to accomplish, then you’ll definitely have a much exam 2018 more beneficial idea what exactly SEO properties you need to book pdf reach your online marketing success. In addition to its location near so pass driving exam many tourist and vacation spots, Placerville is perfectly situated as a service center for Internet SEO businesses.

เกรต้ากล่าวในการประชุมสหประชาชาติในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ณ ประเทศโปแลนด์ในช่วง 4 เดือนแรกของการเริ่มประท้วงของเธอ 

ในวันที่การ ‘รักโลก’ กลายเป็นหนึ่งในคุณค่าดีงาม กรีนไลฟ์สไตล์กลายเป็นความเท่แห่งยุคสมัย ในวันที่เราต่างหาผู้ต้องหามารับผิดชอบในความเจ็บป่วยของโลกนี้ ในวันที่เราโพสต์ตำหนิรัฐบาล นายทุน ว่าเป็นวายร้ายตัวฉกาจทำให้โลกร้อน

โพสต์เสร็จ ปิดคอมพ์ ขับรถไปห้าง นั่งกินเนื้อย่าง สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท กินได้ไม่จำกัด เพราะข้างนอกมันร้อนเกินไป การนั่งรถประจำทางมันก็ช้าเกินไป การหุงหาอาหารเองก็ใช้เวลามากไป และไม่อิ่มสะใจเท่าบุฟเฟต์ไลน์ 

ในโลกเช่นนั้น บางที บางทีเราอาจลืมไปว่า เราเองก็เป็นหนึ่งในตะกอนที่ลอยสะสมอยู่ในนั้น บางทีกิเลส อุปทานจากความอยากได้ อยากมี ไม่รู้ตัวของเราก็ส่งผลต่อน้ำขุ่นๆ ที่ไปเจือปนโลกอยู่เช่นกัน

ในบทความ ‘Climate Change Is the Symptom. Consumer Culture Is the Disease’ เอมิลี่ แอ็ทคิน (Emily Atkin) ผู้เขียนกล่าวถึงรายงานฉบับหนึ่งที่มีข้อมูลว่าหากเรายังบริโภคกันในอัตราปัจจุบัน เราจะไม่มีทางลดอัตราโลกที่ร้อนขึ้นให้อยู่ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส – อัตราที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นอัตราเป้าหมายที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อทำให้โลกใบนี้ยังอยู่ในสภาวะที่คนเรายังมีชีวิตอยู่ได้ 

การจะทำเช่นนั้นได้ อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริโภคต้องลดลงถึง 50% ในปี 2030 และ 80% ในปี 2050 โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายเช่นนั้น อาศัยแค่การปราบปราม ‘เหล่าวายร้าย’ ไม่ได้แน่ๆ แต่ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ สายพานการผลิต – รวมถึงจุดเริ่มต้นของสายพานแรก นั่นก็คืออุปาทาน ความต้องการบริโภคของเรา

แอ็ทคินกล่าวว่าการประชุมระดับนานาชาติมีผลน้อยมากต่อการกดดันภาคธุรกิจที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง – ผู้คน ผู้บริโภค ผู้จ่ายเงินให้พวกเขาต่างหากที่พวกเขายอมฟัง หากพวกเราใช้ปากต่อต้าน แต่ใช้เงินอัดฉีดสินค้าบริการต่อไป ไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะหันมาเปลี่ยนแปลง 

“ผู้บริโภครายย่อยอาจไม่สามารถเปลี่ยนเศรษฐกิจโลกได้อย่างลำพัง แต่สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าจะศึกษาหาทางออกเท่าไร หนทางรอดเดียวที่จะไปต่อได้ล้วนอาศัยการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคทั้งนั้น … มันขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแล้วว่าพวกเขาจะกินอะไร จะจัดการกับขยะในบ้านเรือนอย่างไร จะซื้อเสื้อผ้าแบบไหน มากขนาดไหน ควรจะขับรถอยู่หรือไม่ ควรจะเดินทางโดยเครื่องบินบ่อยแค่ไหน” 

แอ็ทคินอ้างอิงถึงรายงานล่าสุดของ C40 Cities และสรุปในบทความของเธอว่า ท้ายสุดแล้ว ไม่ว่ามันจะดูเล็กน้อยจนแทบจะเป็นไปไม่ได้อย่างไร มันคือผลจากการกระทำร่วมกันของพวกเราทุกคน ที่ต้องพร้อมยอมแลกความไม่สะดวกสบาย ความเคยชินส่วนตัว บินน้อยลง ใช้รถส่วนตัวน้อยลง กินเนื้อแดงให้น้อยลง ทิ้งอาหารเหลือให้น้อยลง ซื้อของที่ไม่จำเป็นให้น้อยลง…

‘โลกร้อนคืออาการ บริโภคนิยมคือเชื้อโรค’ ชื่อบทความของแอ็ทคินที่ทำให้เห็นว่า หากแม้เราโชคดีตัดก้อนเนื้อร้ายนี้ได้ทัน แต่การตัดก้อนเนื้อนั้นก็เป็นเพียงการรักษา การป้องกันที่ดีกว่าไม่ให้ ‘โรคของโลก’ อาการทรุดลงไปอีกต้องมาจากการเปลี่ยนพฤติกรรม แนวคิดการใช้ชีวิตติดสบาย ต้นเหตุของความเจ็บป่วยที่แท้จริง 

ใช่, การแก้ไขที่ทันท่วงทีต้องมาจากผู้เล่นขนาดใหญ่ แต่ในขณะเดียวกัน เราเองผู้ก่นด่าก็ไม่ควรลืมว่าพฤติกรรมของเรา การบริโภคที่เกินจำเป็น อุปาทานจากกิเลส ที่ไปเร่งเร้า กระตุ้น สอดรับกับการผลิตเกินความจำเป็นก็ส่งผลต่อ ‘โรคของโลก’ เช่นเดียวกัน เพราะเอาเข้าจริงแล้ว 5 ภาคส่วนที่เร่งความเจ็บป่วยของโลก : ยานพาหนะ, ไฟฟ้า, อุตสาหกรรม, ก่อสร้าง, เกษตรกรรม ก็ล้วนมาจากความต้องการอุปาทานของเราทั้งนั้น 

เหมือนกับโรคร้ายใดๆ ที่เป็นหลักฐานความผิดปกติที่ปรากฏขึ้นทางกาย ต่อให้ก้อนเนื้อร้ายจะถูกผ่าตัดใหญ่ออกไปอย่างไร ก็ไม่มีทางหาย หากพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลง 

เนื้อร้ายที่มองเห็น อุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงทางอากาศคืออาการที่ปรากฏออกมา แต่ตัวการวายร้ายที่แท้จริง ที่แยบยลซ่อนตัวมองไม่เห็น คืออุปาทานในใจของเราเอง 

ความโกรธต่อความโกรธของเกรต้า ความบ้าของสังคม

เกรต้า ธันเบิร์ก นั่งเรือใบข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2019 รณรงค์พบปะเพื่อนเยาวชนในหลายประเทศระหว่างการเดินทางให้ออกมาเรียกร้องปกป้องโลกที่พวกเขายังต้องอยู่อีกนาน ด้วยการหยุดเรียนทุกวันศุกร์เพื่อให้ผู้ใหญ่ตระหนักถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ว่าเป็นหนึ่งในปัญหาเร่งด่วนของโลก 

ในการประชุมองค์การสหประชาชาติ ณ นิวยอร์ก วันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา เธอได้เข้าพบกับสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากสมาชิกสภา ‘ผู้ทรงเกียรติ’ กล่าวชื่นชมความเป็นผู้นำ ความรู้ความสามารถล้ำอายุของเธอ หลังจากได้ฟังเช่นนั้น เธอก็ได้กล่าวกลับไปว่า

“กรุณาเก็บคำสรรเสริญของพวกท่านเอาไว้ เราไม่ต้องการ อย่าเชิญพวกเรามาเพียงเพื่อบอกว่าเราสร้างแรงบันดาลใจมากแค่ไหน โดยไม่ได้ลงมือทำอะไรจริงๆ เพราะมันไม่ช่วยอะไรเลย

“นี่มันผิดมากๆ ฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้ ฉันควรได้กลับไปเรียนหนังสือ พวกคุณพรากความฝันและวัยเยาว์ของฉันไป ด้วยลมปากเปล่าของพวกคุณ ผู้คนกำลังเดือดร้อน กำลังตาย และระบบนิเวศของเรากำลังพังทลายลง เราอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ แต่สิ่งที่พวกคุณเอาแต่คุยกันมีแต่เรื่องเงิน นิยายเพ้อฝันว่าด้วยการเติบโตของเศรษฐกิน พวกคุณทำได้อย่างไรกัน”

ประโยคที่เธอพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ไร้ท่าทีเล่นใดๆ อยู่ในน้ำเสียงนั้น แววตาจริงจังเจือน้ำตาที่บอกให้รู้ว่าในทุกๆ คำที่เปล่งออกมานั้นเป็นความจริง ความจริงที่ต้องอาศัยชีวิตของเธอ อาศัยเวลาในวัยเยาว์ของเธอ อาศัยความโกรธมาทำให้ผู้นำผู้มีเกียรติทั้งหลายกลับมาฟังเธออีกครั้ง สื่อกลับมาสนใจเธออีกครั้ง 

ความสนอกสนใจของผู้คนในความสัตย์จริงของเกรต้า ชวนตั้งคำถามไม่ใช่แค่เพียง เราจะจริงจังกับเรื่องนี้กันได้หรือยัง แต่ยังชวนตั้งคำถามต่อว่า โลกปกติที่ไหนกันที่ความตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตนเองและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นความกล้าที่ประหลาด ที่ผู้มีวุฒิภาวะและ ‘ปกติ’ ทั้งหลายออกมาอธิบายกันว่า เพราะเธอมีอาการไม่ปกติ 

โลกที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกันต่อ ไม่ยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ไม่พร้อมเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้มีวุฒิภาวะเป็นปกติที่ไหนกันที่ออกมาบอกว่า ถ้าโกรธนักที่ต้องออกมาก็ควรกลับไปเรียนหนังสือ และเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ – ประโยคที่มันชวนสงสัย น่าตะโกนถามกลับไปจริงๆ ว่า

ใครกันแน่ที่ผิดปกติ

Written By

เสรีนิยมยืนขึ้น บทเรียนแด่ผู้มีจิตเสรีในสังคมที่ยังย่ำอยู่กับที่

Interview

อุสซูพิส เมืองแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิจะรักและดูแลแมว

Life

ฅ.ฅนสร้างบ้าน บ.บ้านสร้างฅน : แพร-ฉัตรพร นิลธรรมชาติ

Interview

Advertisement
Connect
Newsletter Signup