x

• เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ที่โครงการ ‘อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต’ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยล่าสุดมร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ คุณสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ มร. ทาคาชิ ซาดาโอกะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในกลุ่มอีซูซุ ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบอาคารผลิตน้ำดื่มสะอาด ณ โรงเรียนบ้านเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

         โรงเรียนบ้านเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีนักเรียนในความดูแลทั้งหมด 312 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มีคณะครูอาจารย์ รวมทั้งสิ้น 21 คน

         จากการสำรวจพบว่า โรงเรียนใช้น้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคซึ่งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ อีกทั้งไม่สะอาด มีสีและกลิ่น ในช่วงหน้าแล้งของแต่ละปี ยังประสบปัญหาน้ำไม่ไหลบ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้โครงการ ‘อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต’ จึงได้ลงพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำโครงการให้แล้วเสร็จเป็นการเร่งด่วน พร้อมกันนี้กลุ่มอีซูซุยังมอบสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียน

         ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของ ‘อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต’ แห่งที่ 24 ได้ที่ www.isuzu-tis.com