Connect with us

Subscribe

Life

รถไฟไทยกับภาพลักษณ์ใหม่

อะไรคือความท้าทายที่ทำให้ นิรุฒ มณีพันธ์ ก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารองค์กรที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดองค์กรหนึ่งของประเทศ จะขับเคลื่อนไปได้มากน้อยแค่ไหน
วิสัยทัศน์ ทิศทาง และนโยบายใหม่ๆ จะสามารถปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้รฟท.ดูทันสมัยได้หรือเปล่า
มาร่วมฟังไปพร้อมๆ กัน ในGM Live ช่วงGM Talk : รถไฟไทยกับภาพลักษณ์ใหม่
ภายใต้การดูแลของ นิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
.Soren Kierkegaard

GMLive #GMTalk #รถไฟไทยกับภาพลักษณ์ใหม่ #นิรุฒมณีพันธ์ #ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย #รถไฟไทย

Avatar
Written By

Advertisement
Connect
Newsletter Signup