fbpx

มาเช็กลิสต์เพื่อเตรียมความพร้อมไม่ให้พลาดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี…กับเมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยประกันชีวิตดำเนินการภายใต้นโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต ด้วยบริการที่ครบครันเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์  ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุก Journey โดยในช่วงใกล้สิ้นปี 2564 นี้ เรื่องสำคัญคือ การวางแผนเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี ซึ่งหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนหรือหาตัวช่วยเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี ก็คือ “การทำประกันชีวิตและสุขภาพ” ที่นอกจากจะได้รับความคุ้มครองแล้ว ยังสามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรได้อีกด้วย ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ 

• ประกันชีวิตทั่วไป ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

• ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท     

(กรมธรรม์มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีกำหนดการจ่ายผลประโยชน์เป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ โดยจะจ่ายเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกงวดหรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได้ ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบก่อนได้รับผลประโยชน์ และจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือมากกว่านั้น และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท)

• ประกันสุขภาพตนเอง ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

• ประกันสุขภาพบิดา-มารดา ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท (บิดา-มารดาของผู้มีเงินได้ต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาท)

ทั้งนี้ เรื่องประกันชีวิตต้องวางแผนให้ดี เพื่อให้ได้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุด โดยลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่สนใจประกันชีวิตและสุขภาพเพื่อวางแผนลดหย่อนภาษี สามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตที่ดูแลท่าน หรือ โทร.1766 หรือติดต่อสอบถามได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

และเนื่องจากกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ ต้องแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร เมืองไทยประกันชีวิตจึงขออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน ในการแจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ MTL Mini Click (Line Official Account : @muangthailife) ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันและเวลาทำการ) หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ Muangthai.co.th หรือแจ้งผ่าน Link เว็บไซต์ใน MTL Click Application หรือคลิก 

 

หมายเหตุ :

1. การใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

Digiqole ad

บทความที่น่าสนใจ