Connect with us

Subscribe

Interview

พาแบรนด์ไทย วิ่งไกลไประดับโลก

เรื่อง : ชัชฎาพร จุ้ยจั่น

“การสร้างแบรนด์เหมือนการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่ง 100 เมตร ต้องใช้เวลาสะสมระยะทางนาน แน่นอนว่าระหว่างทางย่อมมีอุปสรรค แต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้แบรนด์ปัญญ์ปุริแข็งแรง” ‘วรวิทย์ ศิริพากย์’ หรือหลายคนรู้จักเขาในชื่อ ‘ปุ๋ย ปัญญ์ปุริ’ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปุริ จำกัด ผู้ชายเรียบง่าย แต่มากประสบการณ์ในการเรียนรู้ โดยใช้ความเชื่อมั่นบวก Passion พาแบรนด์ปัญญ์ปุริ (PAÑPURI) ผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมที่ใช้ส่วนผสมธรรมชาติและออร์แกนิกในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมไปไกลระดับโลก

“หลังจากจบเศรษฐศาสตร์ (ปริญญาตรีเกียรตินิยมจาก Mcgill University ประเทศแคนาดา) ผมทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการบริการจัดการ วางกลยุทธ์ด้านธุรกิจที่นิวยอร์ก จากนั้นผมย้ายไปเรียนโทที่อิตาลีด้าน Luxury Goods Management ที่ SDA Bocconi ซึ่งทำธีสิสเรื่องการวิเคราะห์ว่าประเทศไหนมีจุดแข็งในธุรกิจด้านไหน โดยในอดีตนั้น ประเทศญี่ปุ่น หรือ J-Beauty ถือเป็นผู้นำด้านความงามของเอเชีย เน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาประเทศเกาหลี หรือ K-Beauty เข้ามามีอิทธิพลในวงการความงามและยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบรับกับกระแสของ POP Culture ได้อย่างรวดเร็ว” วรวิทย์วิเคราะห์ถึงจุดเด่นวัฒนธรรมด้านความงามในบ้านเราว่า

“สำหรับประเทศไทย ผมเชื่อว่าเรามีจุดเด่นที่แตกต่าง และสามารถพัฒนาเป็นจุดแข็งของประเทศได้ นั่นคือการดูแลสุขภาพความงามแบบองค์รวม เน้นสร้างความสมดุลจากภายในสู่ภายนอก เราจึงมีชื่อเสียงด้าน Wellness ซึ่งได้รับการยอมรับในตลาดโลก ผมมองเห็นศักยภาพของประเทศมาตั้งแต่เริ่มต้น จึงเป็นแรงผลักดันให้สร้างแบรนด์ปัญญ์ปุริไปสู่ระดับนานาชาติ”

จากคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่ชอบค้นหา เรียนรู้มุ่งมั่นจนพาธุรกิจสกินแคร์อย่างแบรนด์ปัญญ์ปุริเติบโตมาถึง 17 ปีจนได้ชื่อว่าเป็น Thai Luxury Brand ที่ไปไกลถึง 20 ประเทศทั่วโลก วรวิทย์เปิดถึงแนวคิดในการทำงานสู่การประสบความสำเร็จ

“ความสำเร็จของผมไม่ได้หมายถึงเรื่องเงิน หรือขนาดของกิจการเป็นหลัก ผมให้คำนิยามความสำเร็จในหลายๆ มิติ ในด้านส่วนตัว การได้นำไอเดียของตัวเองมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ ในด้านสังคมเป็นแบรนด์ในใจลูกค้า และสุดท้ายคือในด้านธุรกิจมีผลประกอบการที่น่าพอใจสำหรับผู้ถือหุ้นและพนักงาน” ท้ายนี้เขากล่าวถึงหัวใจสำคัญของนักบริหารว่า

“สำหรับการเป็นนักบริหาร ผมให้ความสำคัญกับ 3 เรื่อง อันดับแรกคือ Passion ถึงแม้ว่าจะดำเนินธุรกิจมาถึง 17 ปีแล้วก็ตาม แต่สิ่งนี้ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของแบรนด์ ต่อมาต้องมี Purpose หรือจุดประสงค์ คือการมีส่วนผลักดันในการสร้างความเปลี่ยนแปลงธุรกิจสุขภาพและความงามให้เรื่อง Clean Beauty เป็นมาตรฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้ ดังนั้นปัญญ์ปุริจึงเป็นแบรนด์ Clean Beauty ของไทยแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวซึ่งตั้งเป้าหมายจะเป็น Asia’s First Luxury Clean Beauty Skincare and Wellness Lifestyle Brand ให้สำเร็จ

“ข้อสุดท้าย คือ Teamwork พวกเรายืนอยู่ในจุดนี้ไม่ได้ ถ้าไม่มีทีมงานที่ทุ่มเท และทำงานอย่างหนักในทุกส่วน ทุกระดับ ความสำเร็จและการเติบโตของปัญญ์ปุรินั้นเกิดมาจากพนักงานทุกคนครับ”

Written By

Advertisement
Connect
Newsletter Signup