Connect with us

Subscribe

Interview

ชีวิตที่สมดุล กับ ‘หมวก’ หลายใบ

เรื่อง : สุกฤษฏิ์ บูรณสรรค์

สำหรับโลกแห่งการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับทฤษฎี ‘หมวก 6 ใบ’ ของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน กันมาบ้าง เพราะเป็นหลักคิดที่ช่วยปรับสมดุลชีวิตและหน้าที่การงานในบทบาทที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างลงตัว ซึ่ง กุลวัชร ภูริชยวโรดม CEO หนุ่มแห่งบริษัท โชนัน จำกัด เจ้าของแฟรนไชส์ร้านอาหาร Chounan ยึดถือและปฏิบัติอย่างแน่วแน่มั่นคงมาโดยตลอด

แม้จะมาด้วยดีกรีการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัรามคำแหง และปริญญาโทจาก University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา แต่กุลวัชรก็ยังเป็นคนหนุ่มที่มุ่งแสวงหาความรู้ พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง และมีความใฝ่ใจในการทำธุรกิจมาตั้งแต่แรกเริ่ม จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้านอาหารโชนัน (Chounan) ด้วยวัยเพียง 40 ปี ซึ่งถือว่าไม่ธรรมดา

แน่นอนว่าหลักคิดสำคัญที่เขายึดถือและปรับใช้ตลอดมา คือการหาสมดุลระหว่างการทำงานอย่างชาญฉลาด (Work Smart) ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตที่ถึงพร้อมให้กับครอบครัวและสังคม เป็น ‘การสลับเปลี่ยนหมวก’ ที่เขาพร้อมจะทำให้ดีในทุกด้านอย่างจริงจัง เรียนรู้จากความผิดพลาด แก้ไขและปรับปรุง เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการภายใต้การดูแล รวมถึงพนักงานในองค์กรให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

ในฐานะผู้กุมบังเหียนองค์กร เขาไม่มองข้ามคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ต้องมีพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ ความชัดเจน และการรู้ว่าเป้าหมายที่จะไปถึงนั้นคืออะไร และมีความยืดหยุ่นในการบริหารงานเป็นหัวใจหลักสำคัญ องค์กรของกุลวัชร ดำเนินนโยบายแบบตะวันตก ที่มุ่งเน้นให้รางวัลตามความสามารถ จึงไม่แปลกใจที่เราจะเห็นผู้จัดการร้านอาหารโชนัน เป็นคนอายุยี่สิบต้นๆ ทว่าเป็นหัวหน้าคนอายุสี่สิบหรือห้าสิบ อันเป็นผลจากประสบการณ์ที่เขาได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ส่วนความมีระเบียบวินัยนั้นได้จากการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ถือเป็นการผสมผสานแบบ Cross Functional Team ที่เขานำมาปรับใช้อย่างเห็นผลจริง

มาในวันนี้ แม้ กุลวัชร ภูริชยวโรดม จะยอมรับว่ายังไปไม่ถึงเป้าหมายที่เขาวาดหวังไว้ คือการขยายสาขาของแฟรนไชส์โชนันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ แต่การมุ่งเป้าที่ชัดเจน ดำเนินนโยบายตามข้อเท็จจริง มีแพสชั่นในการทำงานด้วยใจ เปี่ยมล้นไปด้วยพลัง ติดตามผลและปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับสถานการณ์ ดูจะเป็นคุณสมบัติในทางบวกของการ ‘สลับหมวก’ หาสมดุลในหลายบทบาทให้ดีที่สุด

และเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า เป้าหมายที่เขาคาดหวังจะสามารถไปถึงได้ในไม่ช้าก็เร็ว

Written By

Advertisement
Connect
Newsletter Signup